Vlada TK: Za finansiranje sportskih projekata 418.400 KM

Vlada je danas dala saglasnost na odluku Ministarstva kulture, sporta i mladih o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu. Ovom odlukom odobrena je isplata ukupno 418.400,00 KM za finansiranje projekata sportskih klubova sa područja našeg kantona. Na javni poziv Ministarstva pristiglo je ukupno 190 aplikacija-prijava sportskih organizacija. Komisija je utvrdila da 133 aplikacije ispunjavaju formalne uslove Javnog poziva, te su iste su uzete u dalju proceduru, a 57 aplikacija su odbačene kao nepotpune ili neblagovremene. Od ukupno odobrenog iznosa sredstava za 14 aplikacija u oblasti vrhunskog sporta (pojedinačni sportovi) je odobreno 47.400 KM, za 19 aplikacija kvalitetnog sporta (kolektivni sportovi) 124.700 KM, a za 12 aplikacija kvalitetnog sporta (pojedinačni sportovi) 18.100 KM. Za 14 aplikacija sporta za lica sa invaliditetom je odobreno 64.500 KM. Za 42 aplikacije tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja odobreno je 81.100 od čega na 4 aplikacije školskog sporta 7.000 KM, a na 38 aplikacija omasovljenja sporta i afirmacija uloge sporta u društvu, posebno kod mladih 74.100 KM. Za jednu aplikaciju u oblasti sportski odgoj i obrazovanje odobreno je 500 KM, za 27 aplikacija organizacije sportskih manifestacija 59.100 KM, a za 4 aplikacije pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta odobrene su 23.000 KM.

Ovogodišnjim programom Ministarstva zaposleno 67 boraca

S ciljem unutrašnje preraspodjele planiranih sredstava, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Programa o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Naime, nakon okončanog javnog poziva zabilježen je manji interes od planiranog za realizaciju grantova u iznosima po 30.000,00 KM za programe čija je investicija minimum 60.000,00 KM, ali i nešto veći interes za grantove po 20.000,00 KM za programe čija je investicija minimum 40.000,00 KM. Današnjom izmjenom omogućena je relokacija planiranih sredstava, kako bi se podrška pružila što većem broju korisnika ovog oblika podrške zapošljavanju i samozapošljavanju boraca. Realizacijom ovog projekta zaposleno je ukupno 67 boraca, od čega kroz program zapošljavanja njih 44, a kroz program samozapošljavanja 23 borca.

Ostale odluke

U cilju realizacije Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini Vlada je danas dala saglasnost na odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju 13.974,48 KM Općini Sapna za sufinansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Izvođenje hidrogeoloških istražnih radova za potrebe zahvaćanja podzemnih voda za naselja općine Sapna“.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za zamjenu dotrajale drvene stolarije – prozora u Osnovnoj školi „Memići“ Kalesija, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je dodijelilo 6.500,00 KM.

Kako bi se omogućilo funkcionisanje novoformiranog Općinskog suda u Srebreniku, Vlada je danas odobrila prijenos prava vlasništva putničkog motornog vozila, Škoda Fabia, sa Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona na ovaj općinski sud.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2018. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona podržala je danas zaključivanje Sporazuma i nacrt Završnog protokola o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, a koji reguliše pitanja radno-pravnog statusa i pitanja iz penzijsko invalidskog osiguranja radnika iz BiH koji su radili i rade u Saveznoj Republici Njemačkoj, navodi se u Mišljenju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, kojeg je danas prihvatila i Vlada TK. Ipak, s obzirom da su kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja direktni provodioci međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, potrebno bi bilo dati tumačenja spornih odredbi radi provedbe. Također, s obzirom da se radi o jako značajnom Sporazumu i o jako lošem prijevodu, potrebno je izvršiti prijevod Sporazuma od stručnog prevodioca i isti doraditi sa stručnim licima za međunarodne ugovore koje Bosna i Hercegovina zaključuje, navodi se u Mišljenju Ministarstva.

Danas donesenim zaključkom Vlada je zadužila sva kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i upravne organizacije, kao i javne ustanove i druge kantonalne institucije koje se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, izuzev ustanova osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pravosudnih organa i MUP-a, da u roku od sedam dana, Vladi Kantona dostave tabelarne podatke o ukupnom broju trenutno sistematizovanih radnih mjesta, te broju popunjenih i ne popunjenih radnih mjesta, kao i podatke o javnim konkursima i oglasima koji su u proceduri sa brojem radnih mjesta koji se tim konkursima i oglasima popunjavaju.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila naknada za ishranu u toku rada policijskim službenicima Jedinice policije za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira u iznosu od 10,00 KM, po izrađenom danu.

Vlada je danas formirala Komisiju za analizu stanja i predlaganje usklađivanja mjesečnog iznosa sredstava potrebnih za rad JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla. Komisiju čine predstavnici Tuzlanskog kantona, Grada Tuzle, te javnih ustanova Narodno pozorište Tuzla i Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

Također, Vlada je imenovala Komisiju za izbor i provođenje postupka po javnom konkursa za imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas donijela Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava, te formirala Glavnu centralnu popisnu komisiju iz nadležnosti Ministarstva finansija, te centralne popisne komisije iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva pravosuđa i uprave.

Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem četiri državna službenika i to kantonalnog veterinarskog inspektora, kantonalnog termoenergetskog inspektora, kantonalnog inspektora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i stručnog saradnika za planiranje, izvršenje i analizu budžeta. Također, Vlada je danas dala saglasnost Općinskom sudu u Tuzli za prijem tri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, jednog višeg referenta za administrativno-tehničke poslove (sudski dostavljač) i dva viša referenta za operativno tehničke poslove (daktilograf), te Općinskom sudu u Srebreniku za prijem ukupno 13 uposlenika od čega tri državna službenika i deset namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je, na današnjoj sjednici, imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlaštenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: