Vlada TK: Vakcine za prioritetne grupe iz važnijih javnih službi

Za još 14 dana produženo važenje dosadašnjih mjera

Vlada Tuzlanskog kantona na danas održanoj sjednici donijela je Zaključak kojim usvaja Naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Ona obuhvata naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su donesene na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 16.06.2021. godine. Naredba se primjenjuje od 17.06.2021. godine, a važi do 02.07. 2021. godine i prema njoj je moguće organiziranje većih skupova uz posebno definirane uvjete: posjedovanje negativnog antigenskog ili PCR testa ne starijeg od 48 sati, potvrda o prebolovanom Covid-19 ne starija od 6 mjeseci ili potvrda o završenoj vakcinaciji. Također je dozvoljeno održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova, na kojima može prisustvovati do 100 osoba, a ukoliko skup ima više od 100 osoba, potrebno je da sudionici imaju: negativan antigenski ili PCR test ne stariji od 48 sati, potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenoj vakcinaciji. U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva F BiH dozvoljava se prisustvo gledalaca na profesionalnim sportskim takmičenjima na otvorenom, uz uvjet korištenja maksimalno do 30 procenata kapaciteta stadiona, ali ne više od 500 osoba po tribini. Osobe na tribinama moraju nositi maske. I dalje je obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje distance od minimalno 2 metra. A ukoliko se ne može ostvariti distanca od 2 metra nalaže se obvezno nošenje maske i na otvorenom prostoru Prema Naredbi, u veletrgovinama i supermarketima se ograničava broj kupaca (definira se prostor od 10m2 prodajnog objekta po potrošaču a bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dozvoljen boravak više od 400 potrošača).

Dozvoljavaju se posjete domovima za stara i iznemogla lica na području Tuzlanskog kantona. Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, nadležnih gradskih/općinskih inspekcija i Uprave policije Tuzlanskog kantona traži se nastavak aktivnosti u smislu kontrole provedbe donesenih naredbi. Ugostiteljskim objektima se preporučuje dominantno korištenje kapaciteta na otvorenom (bašte) uz poštivanje važećih epidemioloških mjera.

Vakcine za prioritetne grupe iz važnijih javnih službi

Vakcine donirane Tuzlanskom kantonu od strane Republike Srbije zahvaljujući angažovanju premijera Kadrije Hodžića trebale bi nakon procedure u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine danas stići u Zavod za javno zdravstvo TK. Budući da se radi o vakcinama koje su došle kao rezultat aktivnosti Vlade TK a ne putem Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine,  Vlada TK donijela zaključak o prihvatanju Odluke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva kojom se traži od JZU Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona da vakcine koje će biti donirane od strane Republike Srbije Tuzlanskom kantonu rasporedi u skladu sa opravdanim zahtjevima za vakcinaciju prioritetnih grupa iz važnijih javnih službi. Riječ je o uposlenicima MUP-a, Uprave policije, zaposlenim u obrazovnim ustanovama, uposlenicima u inspekcijskim službama, vatrogascima, medijskim radnicima, veterinarima, studentima medicine kao i pripadnicima drugih prioritetnih grupa. Vlada TK zadužila je Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona da sačini spiskove zainteresiranih iz navedenih skupina.

Proljetna sjetva realizovana na 98,5 % planiranih površina

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o realizaciji Plana proljetne sjetve u 2021. godini za područje TK a koja je, prema općinskim/gradskim podacima, planirana na 51.919 ha a realizovana na površini od 51.128 ha. U ovoj su godini najveće površine zasijane kukuruzom i to kukuruzom za zrno 21.515 ha, a kukuruzom za silažu 13.513 ha što ukupno iznosi 35.028 ha, odnosno 69 % od ukupno ostvarene proljetne sjetve. Ostala žita su zasijana na površinama od 554 ha ili 96% u odnosu na plan. Industrijskim biljem zasijana je površina od 194 ha što je 78%  od planiranog. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina zasađena je krompirom 6.594 ha odnosno 58% od ukupne sadnje, odnosno sjetve povrtnih kultura. Stepen realizacije proljetne sjetve kreće od 90,25% u općini Sapna do 100,21%  na području općine Lukavac. U 2021. godini došlo je do smanjenja sjetvenih površina u većini općina i gradova na području Kantona. Ukupna proljetna sjetva u ovoj godini je manja za 1.268 ha odnosno za 2,42% u odnosu na prošlu godinu. Na stepen realizacije proljetne sjetve najviše su uticale nepovoljne vremenske prilike u periodu optimalnih rokova sjetve kao i visoke cijene repromaterijala. Kad je u pitanju udio pojedinih poljoprivrednih kultura u sjetvenoj strukturi nema nekih značajnijih oscilacija u odnosu na prošlu godinu.

Ostale odluke

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2021. godine.

Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj djelatnosti i uputila ga po hitnom postupku u skupštinsku proceduru. Riječ je o popunjavanju pravnih i stručnih praznina u arhivskoj djelatnosti u Tuzlanskom kantonu te usklađivanju sa međunarodnim arhivističkim standardima i praksama, posebno kada je riječ o sveprisutnijoj problematici uspostavljanja sistema zaštite, upravljanja i korištenja elektronskih zapisa na novim nosiocima informacija. Također je neophodno da se zakonski izvrši cjelovito tretiranje pitanja oblika i sadržaja pečata JU Arhiv Tuzlanskog kantona, matične ustanove u arhivskoj djelatnosti čiji je osnivač Tuzlanski kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH.

Vlada je donijela Odluku kojom prihvata tekst Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Tuzlanskog kantona s ciljem uvećanja raspoloživih sredstava na projektu “Odgovor na COVID-19” projekat u Bosni i Hercegovini, aktivnost – Nabavka opreme za Tuzlanski kanton.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o nasilju u porodici na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku kojom se utvrđuje koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za juni 2021. godine, u iznosu 1.00.

Vlada TK donijela je pet odluka o raspisivanju javnih oglasa i utvrđivanju teksta javnih oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora za: JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, JU Muzej istočne Bosne u Tuzli, JU Narodno pozorište Tuzla, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla i JU Arhiv Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada TK prihvatila je Mišljenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice sa primjedbama i prijedlozima na nacrt Zakona o zaštiti zraka Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona kao i Rješenje o privremenom imenovanju novog  Upravnog odbora Zavoda.

Također je doneseno Rješenje o imenovanju Školskog odbora JU Osnovna škola „Tušanj“ Tuzla.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: