Vlada TK utvrdila nacrt Budžeta za 2022. godinu

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Procjena prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu zasnovana je na projekcijama dostavljenim od strane Federalnog ministarstva finansija Sarajevo iz mjeseca oktobra 2021. godine. Srednjoročne projekcije prihoda za period 2022 godinu prate pozitivne makroekonomske prognoze za navedeni period, ali istovremeno zadržavajući određeni nivo opreznosti i konzervativnosti u procjenama. Shodno tome, Nacrtom je predviđeno da prihodi, primici i finansiranje u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu ukupno iznose 460,5 miliona KM, što je za oko 12,5 miliona KM ili 2,7% više u odnosu na posljednji rebalans Budžeta za 2021. godinu. Rashodovna strana Budžeta je uravnotežena sa prihodima, tako da rashodi i izdaci u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu iznose 460.556.740 KM.

Nacrtom je predviđeno izdvajanje dodatnih 2,3 miliona KM za socijalna izdvajanja, čime se pokazuje socijalna osjetljivost Budžeta. U oblasti boračko – invalidske zaštite dosegnuto je 20 miliona KM, što je za 23,15% više u odnosu na početni Budžet ove godine. U oblasti unutrašnjih poslova predviđeno je povećanje u odnosu na trenutna izdvajanja u iznosu od 5,5 miliona KM, što će biti usmjereno za poštivanje odredbi kolektivnog ugovora.

Nacrt Budžeta pokazuje i bitnost robnih rezervi, za koje je izdvojeno 550.000 KM, odnosno povećane su za 85%. U okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede planirano je povećanje u iznosu od 1,6 miliona KM i ona sa ovim povećanjem dostižu 8 miliona KM. Upoređujući to sa početnim budžetom u tekućoj godini radi se o povećanju od 77,8%. Vlada je ovim dokumentom, predvidjela i sredstva neophodna za uvođenje „tax free“ modela. Za ovaj sistem izdvojeno je 0,5 miliona KM. Zbog predstojećih nešto većih otplata dugovanja, sredstva na poziciji Ministarstva finansija povećana su za 2,8 miliona KM.  Uvećana su i sredstva za nabavku udžbenika čime će biti obuhvaćena nabavka učenika za još jedan razred u oblasti obrazovanja. Također, planirano je i 600.000 KM namijenjenih za završetak objekta Muzičke škole. Također Nacrtom se pokazuje i senzibiliziranost prema mladima. Za projekte podrške mladima planirano je povećanje za 120.000 KM, a predviđena su i uvećanja sredstava za sport i za izgradnju sportske infrastrukture. I iduće godine predviđena su sredstva za pomoć ugostiteljstvu i sektoru prijevoza, kao i za izradu Strategije za razvoj turizma.

Kako se radi o dokumentu u formi nacrta, u narednom periodu planirana je i javna rasprava u okviru koje će ovaj dokument doživjeti i određene korekcije shodno procesima koji su u toku, a koji će svoje refleksije imati i na kantonalni budžet za 2022.godinu.

Utvrđen Prijedlog Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika TK

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Ovaj zakon je jedan od ključnih koraka u pravcu transparentnosti i njim se utvrđuju obaveze nosiocima javnih funkcija u Tuzlanskom kantonu da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije, čime se pokazuje i iskazuje spremnost Vlade Tuzlanskog kantona na transparentnost u radu. Također, Zakon definiše i način prikupljanja, obrada, korištenje, zaštitu i čuvanje podataka, kao i dužnosti i obaveze organa nadležnih za provođenje i nadzor nad provođenjem ovog zakona. Značajno je istaknuti da se ova obaveza odnosi i na dostavljanje podataka o imovini bliskih srodnika nosioca javnih funkcija. Osim navedenog definisano je i da provođenje ovog zakona vrši Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona. Definisane su i kaznene odredbe u slučaju neprijavljivanja imovine ili davanja lažnih podataka o imovini, kao i kaznene odredbe za ponovljeni prekršaj.

Izmjene higijensko – epidemioloških naredbi

Današnjom odlukom Vlada je ugostiteljskim objektima za pripremanje i prodaju hrane i pića: restoranima, pizzerijama, slastičarnama, ćevabdžinicama, nargila barovima, caffe i bistro barovima, klubovima, diskotekama, kazinima, sportskim kladionicama, kafićima i restoranima u sklopu benzinskih pumpi i sl. odobrila radno vrijeme do 23.00 sata. Ipak, nakon 19 sati svi navedeni objekti su dužni obezbijediti da svi gosti u objektu moraju posjedovati negativan antigenski ili PCR test, ne stariji od 48 sati, izdat od registrovane ustanove ili laboratorije ili     potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenom cijepljenju.

Osim navedenog, u periodu do 19 sati objekti su dužni da se pridržavaju ranijih odredbi koje propisuju da je dopušteno okupljanje ne više od 30 ljudi u zatvorenom prosloru i ne više od 60 ljudi na otvorenom prostoru, pri čemu se sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju odvijati u prostoru koji omogućava obavezni fizidku distancu od najmanje 2 metra izmedu osoba. Također, dopušteno je okupljanje ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostom uz uslov da prisutni imaju negativan antigenski ili PCR test, ne slariji od 48 sati, izdat od registrovane ustanove ili laboratorije ili potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenom cijepljenju

Neophodno je i da navedeni uslovi ulaska i boravka u objektima, budu istaknuti na vidno mjesto na ulazu u objekat.

Na kraju, navedeni objekti, u skladu sa već postojećim naredbama Kriznog štaba ministarstva zdravstva FBiH, dužni su obezbijediti prisustvo COVID redara. Dužnost redara je provođenje svih važećih naredbi i preporuka iz dokumenta „Preporuke za rad ugostiteljskih objekata u kontekstu COVID-19“ koje su sastavni dio svih federalnih naredbi.

Ovom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona danas je podržala Inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izmjenu Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, a koja je proizašla sa sastanaka sa delegacijom Asocijacije ugostitelja Tuzlanskog kantona. Konačan cilj je omogućiti ugostiteljima rad, stimulisati vakcinaciju stanovništva, te snaženjem kontrole boravka u ugostiteljskim objektima utjecati na smanjenje broja oboljelih i poboljšanje epidemiološke situacije.

Danas donesena mjera primjenjuje se od danas, 11. novembra do 19.novembra 2021.godine.

Ostale odluke

Vlada je na danas održanoj sjednici prihvatila inicijative Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona za kolektivno pregovaranje za zaključivanje izmjena i dopuna (aneksa) kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Također, prihvaćen je tekst Protokola o pregovorima, te za potpisivanje kolektivnih ugovora u ime Vlade Tuzlanskog kantona ovlastila ministra obrazovanja i nauke.

Zbog preciziranja odredbi ranije donesene Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, Vlada je danas izmijenila i dopunila ranije donesenu Uredbu. Prema ovim izmjenama i dopunama Agencija za državnu službu FBiH će nastaviti proceduru objave i provođenja javnog konkursa.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: