Vlada TK: Utvrđeni kriteriji za raspodjelu namjenskih sredstava

Izmjene Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“

Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“. Razlog donošenja izmjena ovog Zakona je potreba da se granice Zaštićenog pejzaža „Konjuh“ koriguju na način da se obuhvate dodatni prostori sa utvrđenim hidrološkim i drugim vrijednostima, a isključe oni prostori za koje je procijenjeno da je zbog potrebe eksploatacije mineralnih sirovina svrsishodnije da budu isključeni iz obuhvata Zaštićenog pejzaža, te da se preciznije odrede mjere zaštite u zaštićenim zonama.

Utvrđeni kriteriji za raspodjelu namjenskih sredstava

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas kriterije, način i postupak raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Ovom odlukom utvrđeni su uslovi, kriteriji, način i postupak dodjele namjenskih sredstava za programe i projekte iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva se dodjeljuju neprofitnim organizacijama koje imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a dodjela sredstava vršit će se isključivo po javnom pozivu. Pravo učešća u javnom pozivu imat će neprofitne organizacije sa projektima iz oblasti saobraćaja, a koji se odnose na unaprjeđenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa, edukaciju vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova, promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija, povećanje nivoa sigurnosti saobraćaja, unaprjeđenje nivoa usluge prijevoza putnika, te obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja. Kriterijima je definisano i da maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektu iznosi 5.000,00 KM.

Prijedlog izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Polazeći od činjenice, da od donošenja prvobitnog Zakona do danas, nisu osigurane sve normativne, finansijske i tehničke pretpostavke za finansijsko osamostaljenje Uprave policije MUP-a TK, kao i potrebe za pripremu budžetskog zahtjeva MUP TK-a za 2018.godinu, neophodno je izmijeniti Zakon o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, u tom smislu da se prolongira rok primjene Zakona do budžetske 2019.godine, kako bi se stekli uslovi za njegovu primjenu.

 Ostale odluke

U periodu januar – august 2017. godine, od ukupno 131 planirane mjere, Vlada je do danas razmatrala i izvršila ukupno 118 mjera. Od 13 planiranih, a još ne realiziranih mjera 12 se odnosi na normativno – pravne i jednu tematsku mjeru, navodi se u danas razmatranom dokumentu, koji se tiče realizacije obaveza i zaduženja resornih ministarstva i drugih organa uprave i institucija utvrđenih zaključcima i odlukama Vlade Tuzlanskog kantona za period  januar – august 2017. godine. S tim u vezi Vlada je danas donijela Zaključak kojim je obavezala sve kantonalne organe uprave i druge kantonalne institucije da u narednih 30 dana poduzmu sve neophodne aktivnosti u pripremi svih neophodnih akata i dokumenata u cilju realizacije nerealiziranih mjera iz Programa rada Vlade Kantona planiranih za period januar-august 2017.godine i dostave Vladi Kantona u dalju proceduru, ili u slučajevima kada postoje određene objektivne okolnosti i razlozi zašto se neka od mjera ne može realizirati u planiranom vremenu, da o tome dostave odgovarajuće pismeno obrazloženje. Također, Vlada je zadužila i sve kantonalne organe uprave i druge kantonalne institucije, čije su mjere planirane u Programu rada Vlade za period septembar-decembar 2017.godine, da ih blagovremeno pripreme i dostave Vladi Kantona na dalje postupanje.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila usmjeravanje 3.574,88 KM dodijeljene za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla od Evropske unije, na ime realizacije projekta „Spajalica“. Također Biblioteci je odobreno i usmjeravanje 15.137,63 KM, dodijeljene od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država na ime realizacije projekta „Američki kutak“.

Vlada je danas dala i saglasnost na odobravanje I privremene situacije koja se odnosi na izvršavanje obaveza iz Ugovora o izvođenju radova između Općine Lukavac i „VODOINS“ d.o.o. Tuzla. Shodno tome, odobren je i prijenos 81.802,55 KM na račun općine Lukavac. Radi se o realizaciji projekta „Proširenje vrelovodne mreže u zapadnom dijelu grada Lukavca u ulici Vase Pelagića“.

Vlada je danas donijela i odluku o visini osnovice za obračun plaća zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Iznosi su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni period, odnosno osnovica iznosi 380,25 KM, a naknada za ishranu 8 KM po izrađenom danu.

Vlada je danas imenovala Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu. Ovo vijeće je tijelo Vlade Tuzlanskog kantona koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Tuzlanskom kantonu i djeluje u skladu sa principima partnerstva i saradnje, a čine ga premijer Kantona, općinski načelnici, odnosno gradonačelnici jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona i drugi socijalno – ekonomski partneri.

Vlada je danas dala i saglasnost na Odluku o utvrđivanju Kriterija za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju.  Ova sredstva se raspoređuju za nabavku nagrada za „Životno djelo“ povodom manifestacije 5. oktobar – Svjetski dan učitelja. Nagradu za „Životno djelo“ u 2017. godini, dobit će dvadeset nastavnika, od toga 12 nastavnika iz osnovnih škola, 6 nastavnika iz srednjih škola, 1 nastavnik iz predškolske ustanova i  jedna osoba iz Pedagoškog zavoda ili Ministarstva.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala članove Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, te privremeno imenovala članove upravnih odbora JU Bosanski kulturni centar Tuzla, JU Arhiv Tuzlanskog kantona i JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla. Zbog podnesenog zahtjeva za razrješenje, Vlada je danas donijela Odluku za razrješenje dosadašnjeg i privremeno imenovanje novog člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo, te donijela odluke o razrješenju i  privremenom imenovanje članova Nadzornog odbora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: