Vlada TK: Usvojen Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona 2019-2020. godina. Radi se o planu aktivnosti koje su logičan slijed i nastavak djelovanja na Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona 2014.-2015. čija implementacija je, shodno odluci na federalnom nivou, produžena na period do 2018. godine. U skladu sa strateškim dokumentima na federalnom i kantonalnom nivou, ovim akcionim planom je planiran doprinos realizaciji pet jedinstvenih strateških ciljeva i to: usklađivanje normativno-pravnog okvira u oblasti nasilja u porodici sa domaćim i međunarodnim standardima iz ove oblasti, unaprjeđivanje znanja i vještine osoba koje se profesionalno bave pitanjima nasilja u porodici, unaprjeđivanje metodologije za prikupljanje podataka o slučajevima nasilja u porodici, povećanje društvene svijesti o nasilju u porodici i oblicima nenasilničkog ponašanja, te razvijanje multidisciplinarnog pristupa u lokalnim zajednicama u pružanju odgovarajućih vidova zaštite i tretmana žrtava nasilja u porodici i rada sa osobama koje su počinile nasilje u porodici.

U 2018. godini krv je darivalo 15.775 osoba

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva zdravstva o obezbjeđivanju rezervi krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2018. godinu. U toku prošle godine ukupan broj dobrovoljnih davalaca krvi iznosi 15.775, od čega 3.175 davalaca krvi nije ispunilo kriterije za davanje krvi. Iz toga proizlazi da je krv darovalo 12.600 davalaca. Kada su u pitanju planske akcije dobrovoljnog davanja krvi, procenat realizacije predviđenih količina krvi prikupljene ovim putem iznosi niskih 35,9%, što ukazuje na potrebu unapređenja ove vrste aktivnosti. Promocija dobrovoljnog davanja krvi i dalje se najvećim dijelom radi u organizacijama Crvenog krsta TK, kroz razne aktivnosti i projekte koji su u 2018. godini značajno umanjeni zbog nedostatka sredstava za njihovu realizaciju. Kao neophodnost se nameće usmjeravanje svih aktivnosti ka omasovljenju dobrovoljnog davalaštva krvi kroz planski organizirane akcije, koje su najpogodnije u smislu blagovremene i adekvatne pripreme krvi i lijekova od krvi. Također, konstantan cilj mora biti očuvanje stalnih, sigurnih davalaca krvi, koji su iz populacije niskog rizika od mogućeg prijenosa zaraznih bolesti, a na principima humanosti, solidarnosti, anonimnosti i besplatnosti preporučenim od strane svjetskih zdravstvenih i humanitarnih asocijacija i organizacija, navodi se u Informaciji. Ono što ohrabruje jeste da je novi Zakon o radu ponovo ustanovio je pravo radnika- dobrovoljnog davaoca krvi, da za svako darivanje krvi ima pravo na najmanje jedan dan plaćenog odsustva. Ovakvim zakonskim rješenjem stvaraju se pretpostavke za povećanje broja dobrovoljnih davalaca krvi, te je sprovođenje navedene odredbe jako bitno za dalji rast broja dobrovoljnih davalaca krvi.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona će u narednom periodu sve pravne subjekte, upoznati sa odredbama Zakona o radu koje se tiču dobrovoljnog davalaštva i prava dobrovoljnih davalaca krvi, te će prilikom izrade Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog  osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, nastojati da osigura sredstva namijenjena   Crvenom križu Tuzlanskog kantona, a u svrhu planiranja, organiziranja i realizacije akcija   dobrovoljnog davanja krvi na području Tuzlanskog kantona. Današnjim zaključkom Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je zaduženo da, u saradnji sa Crvenim križom Tuzlanskog kantona i Poliklinikom za transfuziologiju JZU  UKC Tuzla, u planu akcija dobrovoljnog davanja krvi za 2020. godinu, planira i realizuje  akciju dobrovoljnog davanja krvi u institucijama Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je dopunila Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“. Ovim dopunama prednost u dodjeli sredstava dat će se onim podnosiocima prijava koji u 2019. godini nisu dobili sredstva za stambeno zbrinjavanje iz budžeta jedinice lokalne samouprave Tuzlanskog kantona, budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Bosne i Hercegovine. Naime, imajući u vidu činjenicu da je Grad Tuzla nedavno objavio Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, te saznanja da će određeni federalni i državni organi uprave podržavati projekte sufinansiranja kamata na stambene kredite mladih, ukazala se potreba za preduzimanjem adekvatnih mjera za otklanjanjem mogućnosti da pojedini podnosioci dobiju budžetska sredstva na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih od dva ili više nivoa vlasti, na uštrb kandidata koji nisu uopće dobili javna sredstva za ove namjene.

Vlada je danas prihvatila informacije o stanju turističko – ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini i o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Radi se o materijalima koji su već ranije razmatrani, ali su, shodno Zaključku Vlade Tuzlanskog kantona, povučeni iz skupštinske procedure, kako bi se novi saziv Vlade upoznao sa njihovim sadržajem.

Vlada je danas odobrila 3.440,00 KM JU Muzej Istočne Bosne u svrhu konzervacije građevine na adresi ul. Džindić Mahala broj 21 u Tuzli, naročito u dijelu suterena i prizemlja započetog novog objekta uz postojeći objekat „Stare interne bolnice” u Tuzli.

Vlada je danas dala saglasnost o postojanju potrebe za osnivanje nove visokoškolske ustanove „Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA“ sa sjedištem u Tuzli. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona će shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju, pratiti postupak osnivanja nove visokoškolske ustanove na području našeg kantona. O akademske 2015./2016. godine Odjeljenje Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija Empirica u Tuzli djeluje i uspješno organizira nastavu na prvom ciklusu studija na području Tuzlanskog kantona. Nakon četiri upisane generacija studenata i sprovedenih analiza, donesen je zaključak da postoji realna opća društvena potreba za osnivanjem visokoškolske ustanove sa sjedištem u Tuzli i organizovanjem novog, inovativnog studijskog programa, čime će još bolje odgovoriti zahtjevima privrede i tržišta rada za produkcijom visokoobrazovanog profila u najbrže rastućoj industriji: informacijsko – komunikacijskim tehnologijama (IKT).

Vlada je danas utvrdila kriterije za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju, shodno čemu će planirana sredstva biti iskorištena za nabavku nagrada za „Životno djelo“ povodom manifestacije 5. oktobar – Svjetski dan učitelja. Nagradu za „Životno djelo“ u 2019. godini, dobit će devetnaest nastavnika, od čega 12 nastavnika osnovnih škola, 6 nastavnika srednjih škola, 1 nastavnik predškolskih ustanova i 1 savjetnik/državni službenik iz Pedagoškog zavoda ili Ministarstva, s tim da ako se nagrada ne dodjeli službenicima Ministarstva ili Pedagoškog zavoda, ta nagrada će biti dodijeljena nastavniku/nastavnici iz osnovne škole.

Na današnjoj sjednici odobreno je 2.500,00 KM Udruženju pčelara „Pčela“ Gradačac na ime organizovanja drugog sajma pčelarstva u Gradačcu sa međunarodnim ocjenjivanjem kvaliteta uzoraka meda, a koji je održan od 29 do 31. augusta u Gradačcu. Savezu lovačkih društava Tuzlanskog kantona, na ime sufinasiranja manifestacije „Dani Saveza lovačkih društava TK 2019. godine“, je odobreno 4.950,00 KM.

Vlada je danas izmijenila svoju prethodno donesenu odluku kojom je Gradačcu omogućeno kreditno zaduženje u iznosu od 6.000.000,00 EUR, prilikom čega će se iz sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada u periodu do 10 godina izvršiti refundacija dijela troškova nastalih realizacijom Projekta vodosnabdijevanja Općine Gradačac u iznosu do 2.000.000,00 EUR (oko 400.000,00 KM godišnje). Prvobitnom odlukom je bilo predviđeno da se Općina Gradačac, na ime odobrenih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za realizaciju ovog projekta, odriče prava učešća u raspodjeli ostalih sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada za vrijeme otplate ovog zajma, izuzev u slučaju sanacije posljedica elementarnih nepogoda. Obzirom da je, analizom izdvajanja u prethodnim godinama, uočeno da su određene lokalne zajednice, među kojima i Općina Gradačac, bile oštećene u raspodjeli sredstava, današnjom izmjenom je, omogućeno da Gradačac i pored predviđene subvenciju troškova Projekta vodosnabdijevanja Općine Gradačac učestvuje u kandidiranju projekata koji će se finansirati kroz Program ulaganja sredstava vodnih naknada u ob1ast vodoprivrede.

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja TK“, Vlada je danas Crvenom krstu/križu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu odobrila 15.000,00 KM.

Vlada je odobrila i 5.000,00 KM „IMEL“ d.o.o. Lukavac na ime refundacije troškova za organizovanje i realizovanje poslovno – tehničke konferencije „TECH CRUISE“ 2019, koja će se održati od 19. do 21. septembra.

Zbog tehničke izmjene u vezi sa načinom uplate odobrenih sredstava za podršku održavanju za podršku 5. Kongresa infektologa i 2. Kongresa mikrobiologa sa međunarodnim sudjelovanjem, Vlada je danas donijela Odluku o  izmjenama Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“.

____________________________

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: