Vlada TK prihvatila tekst Kolektivnog ugovora za policijske službenike MUP-a TK

Realizacija socijalnih programa

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o sufinansiranju troškova električne energije u 2018. godini. Ovom odlukom određena su izbjeglička naselja, odnosno kolektivni smještaji, u kojima se raseljenim licima sufinansiraju troškovi električne energije u 2018. godini u ukupnom iznosu od 108.000,00 KM. Odlukom je određen iznos od 25,00 KM sa uračunatim PDV-om, koji će biti plaćen po jednom domaćinstvu u toku cijele godine. Sufinansiranje troškova električne energije je utvrđeno za raseljena lica, čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 14% prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu iz predhodne godine (107,38 KM).

Također, Vlada je danas dala saglasnost i na Pravilnik kojim se utvrđuju uslovi, kriteriji i postupak za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka.

 

Za manifestacije kulture 100.000 KM

Vlada je danas utvrdila i kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Od ukupno 100.000 KM, koliko je za ove namjene planirano u ovogodišnjem budžetu, za podršku drugim nivoima vlasti planirano je 8.000,00 KM, neprofitnim organizacijama 82.000,00 KM, a za privatna preduzeća i poduzetnike 10.000,00 KM. Ovim sredstvima Vlada će sufinansirati pojedinačne projekte pravnih lica koja organizuju tradicionalne i druge značajne pozorišne, književne, muzičko-scenske, muzičke, plesne, muzejske, likovne, galerijske i arhivske manifestacije, tribine, simpozije i programe, ukoliko projekti koji se kandiduju afirmišu kulturu, kulturno stvaralaštvo i kulturno-historijsko naslijeđe Tuzlanskog

kantona i doprinose njegovom očuvanju, uključuju programe međunarodne saradnje, znače obilježavanje godišnjica rada ustanova kulture i obrazovanja, te nisu prethodno sufinansirani iz Budžeta Tuzlanskog Kantona u 2018. godini. Zbog ograničenog iznosa sredstava, podnosilac zahtjeva može predložiti jedan projekat za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton, za koju se može dodijeliti maksimalno 4.000,00 KM.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas tekst Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Zbog aktualne suspenzije policijskog službenika, dosadašnjeg člana Komisije  za izradu prijedloga Odluke o diobnom bilansu opreme i sitnog inventara između Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprave policije, Vlada je danas donijela Rješenje o izmjenama prvobitnog Rješenja o formiranju Komisije. Umjesto Mersudina Ferizovića, na poziciju zamjenika predsjedavajućeg imenovan je Denis Fejzić.

Vlada je danas odobrila 7.946,73 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

U cilju preciznijeg definiranja odredbi Zakona Vlada je danas utvrdila amandmane na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava. Također, Vlada je prihvatila i izjašnjenje Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona  na amandmane na prijedlog  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ga uputila Skupštini Tuzlanskog kantona. Osim pomenutih, Vlada je prihvatila i izjašnjenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice na amandmane na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Komunalnim djelatnostima.

Vlada je danas dala i prethodnu saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli.

Danas je data i prethodna saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra“ Tuzla, o broju studenata za upis na odobreni studijski program u prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2018/19. godini. U akademskoj 2018/19. godini na studijskom programu „Finansije i računovodstvo“ planiran je upis od 50 redovnih studenata i 50 vanrednih studenata, što u ukupnom broju iznosi 100 studenata.

Vlada je danas odobrila u usmjeravanje dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. U svrhu realizacije projekta „Opremanje kabineta informatike“ za JU OŠ „Višća“ Živinice, 2.407,00 KM je dodijelilo BH Telecom d.d. Sarajevo. Također, Vlada je odobrila i usmjeravanje 3.750,00 KM, koje je BH Telecom d.d. Sarajevo dodijelilo JU OŠ „Banovići“ Banovići za realizaciju projekta „Unaprijedimo informatičku pismenost učenika – nabavka računarske opreme“.

Vlada je odobrila i 2.000 KM JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići za sufinansiranje tradicionalne manifestacije „Prvomajski uranak“, koja će se održati na lokalitetu Mačkovac.

Vlada je danas odobrila ukupno 54.800,00 KM za kapitale investicije u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas imenovala članove Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona ispred Vlade Tuzlanskog kantona. U ovo tijelo imenovani su ministar privrede Tuzlanskog kantona Osman Puškar, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mufid Klinčević, ministar finansija Tuzlanskog kantona Miralem Nuhanović i ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Sandra Memić.

Na jednoj od prethodnih sjednica Vlada je donijela Pozitivnu listu lijekova Tuzlanskog kantona. Obzirom da je lista lijekova značajno proširena, te da je obrađena velika količina dokumentacije i podataka, desile su se određene tehničke greške, te je s tim u vezi, a u cilju njihovog što bržeg otklanjanja, Vlada danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu.

Vlada je danas dala saglasnosti Općinskom sudu u Tuzli za prijem jednog državnog službenika i četiri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i jednog namještenika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka namještenika sa porodiljskog odsustva. Također, saglasnosti su date Općinskom sudu u Gradačcu i Općinskom sudu u Lukavcu za prijem po jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas, zbog podnošenja ostavke trenutnog člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo, privremeno imenovala novog člana Odbora, do okončanja postupka, na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog  člana upravnog odbora.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: