Vlada TK: Nastava uz bolničko liječenje

Vlada je danas dala saglasnost za organiziranje nastave osnovnog odgoja i obrazovanja u JU Univerzitetski klinički centar Tuzla za učenike koji se nalaze na bolničkom liječenju. Plan je da se već od ove, školske 2018/19. godine organizira kombinovano odjeljenje razredne nastave u JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, koje bi radilo u sastavu JU Osnovna škola „Brčanska Malta“ Tuzla, a ovom odjeljenju radio bi jedan profesor razredne nastave.

Kako se ističe, na bolničkom liječenju u trajanju od 1-6 mjeseci u 2017 god. UKC Tuzla je imao dvanaestoro djece školskog uzrasta. Tokom boravka u bolnici bili su isključeni su iz procesa nastave, sto im osim njihove bolesti, dodatno otežava normalno funkcionisanje i stavlja ih u neravnopravan položaj u odnosu na drugu djecu. S obzirom da svako dijete ima pravo na obrazovanje pa tako i za vrijeme boravka u bolnici, cilj Ministarstva obrazovanja i nauke je da učenicima, kroz nastavu u bolnici, pruzi pozitivno iskustvo koje će učeniku omogućiti nastavak obrazovanja, te spriječiti strah od povratka u matičnu školu nakon izostanka s nastave. Učenik ne mora prekidati svoje obrazovanje samo zato sto se nalazi na bolničkom liječenju, te mu se ovako nastoji omogućiti nastavak učenja u skladu s nastavnim planom i programom. Realizacija obrazovanja u bolnicama će doprinijeti psihičkom, emocionalnom i socijalnom oporavku učenika, navodi se u mišljenjima Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona.

260.200,00 KM za povratnike

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“. Za projekte održivog povratka na području Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona, a vratili su se u svoja prijeratna prebivališta u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu je planirano 260.200,00 KM. Na Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „’Podrška povratku prognanih lica“ ukupno se prijavilo 184 aplikanata od čega je njih 101 imalo uredne prijave. Komisija za odabir korisnika je tih od 101 aplikanata sa urednim prijavama odabrala 74 korisnika grant sredstava od čega je dodijeljeno sedam krava, deset korisnika je dobilo po osamnaest ovaca, trideset motokultivatora, dva tovna juneta, devet  raznih traktorskih priključaka, osam gospodarskih objekata, četiri alata, opreme za obrtničku djelatnost i četiri kompleta oprema za pčelarstvo. Od ukupnog broja donacija dvadesetsedam je donacija povratnicima na područje Tuzlanskog kantona, a četrdesetsedam povratnicima po područje entiteta Republika Srpska.

Ostvarena misija u realizaciji reformske agende

Vlada je danas usvojila deveti po redu i ujedno završni  Izvještaj o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije reformske agende za BiH, koji se odnosi  na period juli-septembar 2018. godine.   Iz ovog Izvještaja je vidljivo da je  Vlada Tuzlanskog kantona, realizujući ovaj Akcioni plan, ostvarila svoju misiju u realizaciji reformske agende za Bosnu i Hercegovinu. Od ukupnog broja aktivnosti iz Akcionog plana (a ima ih 71), do sada je Vlada  Tuzlanskog kantona radila na realizaciji 69 aktivnosti, što čini 97%. Samo dvije planirane  aktivnosti se nisu  realizovale u naznačenom periodu, što čini svega 3%.  Jedna od ove dvije aktivnosti se nije realizovala zbog izostanka realizacije u organima viših nivoa vlasti, a druga zbog realnih okolnosti koje su vladale u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom u Kantonu. Analiza pokazuje da su u Tuzlanskom kantonu  52 aktivnosti realizovane u potpunosti,  što čini nešto više od 73% od ukupnog broja aktivnosti. Zajedno sa aktivnostima koje imaju karakter kontinuirane provedbe, stepen ukupne realizacije aktivnosti iz Akcionog plana Tuzlanskog kantona iznosi 96%. U Izvještajima o monitoringu provedbe reformske agende kojeg vrše Centri civilnih inicijativa (CCI) se navodi da TK ima najviše mjera, ali ujedno i najveći procenat realizovanih mjera iz Akcionog plana, te da su „Izvještaji Vlade Tuzlanskog kantona za provedbu mjera iz Reformske agende vrlo jasni, detaljni i mogu poslužiti drugim kantonalnim vladama kao primjer dobre prakse.“

Ovim završnim Izvještajem, Vlada TK je ponovo pokazala da i dalje ima lidersku poziciju među kantonima u Federaciji BiH.

Ostale odluke

Vlada je današnjim zaključkom naložila javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona da finansira sanaciju i izgradnju nekoliko lokalnih putnih pravaca u ukupnom iznosu od 105.684,30 KM. Ovim zaključkom Direkciji je naloženo da finansira sanaciju lokalne ceste u naselju Gojsalići, općina Kladanj u iznosu od 15.515,95 KM, sanaciju lokalne cestovne infrastrukture na području MZ Bilalići-Uzanovići, općina Teočak u iznosu od 15.168,35 KM i rekonstrukciju lokalne ceste u MZ Lušnica, općina Srebrenik u iznosu od 15.000,00 KM. Također, naloženo je da se sufinansira izgradnja cestovne infrastrukture kroz MZ Lukavac Gornji, općina Gradačac u iznosu od 40.000,00 KM i rekonstrukcija lokalne ceste u MZ Vitinica, podružnica Selimovići, općina Sapna u iznosu od 20.000,00 KM.

Na danas održanoj redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.  Za finansiranje troškova organizacije i odlaska učenika u Osijek na Festival klasične muzike „Večeri Baroka“ za JU Srednja muzička škola „Čestimir Mirko Dušek“ Tuzla, d.d. „Centrano grijanje“ Tuzla je dodijelilo 700,00 KM. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u svrhu sufinansiranja nabavke besplatnih udžbenika za učenike petih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, i to prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe na području Tuzlanskog kantona, Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dodijelilo 5.750,00 KM. Na ime finansijske pomoći za sufinansiranje projekta podrške u cilju podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona 1.000,00 KM je dodijelila Turistička zajednica Tuzlanskog kantona. Istoj instituciji je za realizaciju projekta „Značaj naslijeđa u očuvanju indentiteta države i pojedinca – povodom obilježavanja 35. godina od osnivanja Zavoda“ 5.000,00 KM, dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Vlada je danas odobrila 4.900,00 KM Savezu lovačkih društava Tuzlanskog kantona, na ime dodatne pomoći u organizaciji i realizaciji manifestacije „Dani Saveza lovačkih društava TK”. Šest hiljada KM je odobreno Savezu udruženja penzionera/umirovljenik Tuzlanskog kantona na ime obilježavanja Dana penzionera „25. oktobar“, dok je 7.000,00 KM odobreno Klubu borilačkih sportova „Banovići“ kao finansijska podrška za realizaciju projekta rekonstrukcije sale i nabavke sportske opreme oštećene u nedavnim poplavama. Kao finansijska podrška za realizaciju projekta sanacije i rekonstrukcije minareta na džamiji u povratničkom džematu Rajska, Medžlisu Islamske zajednice Gradačac Vlada je odobrila 10.000,00 KM.

Vlada je danas dala saglasnosti Općinskom sudu u Lukavcu za prijem jednog državnog službenika, stručnog saradnika za informisanje i obradu zahtjeva za pristup informacijama, kao i Općinskom sudu u Živinicama za prijem jednog namještenika, višeg referenta za upravljanje predmetima u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također, Vlada je dala i saglasnost saglasnost Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem jednog namještenika, višeg referenta za operativno-tehničke poslove, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave, samostalnim kantonalnim upravama i samostalnim upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona u 2017. godini, kao i Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu Grada Tuzla i općina na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Imajući u vidu da su na dosadašnje javne konkurse prijavljivani uglavnom kapitalni projekti javnih preduzeća, a da u Budžetskoj stavci subvencije javnim preduzećima, postoje sredstva za koje nije bilo prijavljenih projekata ukazala se potreba za izmjenom navedenog člana. Ovom Odlukom navedena odredba je promijenjena kako bi se postigla ravnomjernija raspodjela sredstava sa stavki kapitalni transferi javnim preduzećima i subvencije javnim preduzećima, a kroz mogućnost prijave svih javnih preduzeća, što će za rezultat imati veći broj projekata koji se finansiraju sa različitih Budžetskih stavki.

 

 

 

 

Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: