Vlada TK: Evidentno dodatno poboljšanje situacije u svim segmentima sigurnosti

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju sigurnosti na području našeg kantona u periodu januar – juni 2017. godine. Kako se u Informaciji navodi u toku prvih šest mjeseci ove godine, od strane organizacionih jedinica MUP-a Tuzlanskog kantona nadležnim tužilaštvima podneseno je 1.907 Izvještaja o izvršenju krivičnog djela, protiv 1.770 učinilaca. U odnosu na isti period prošle godine broj podnešenih izvještaja nadležnim tužilaštvima je manji za 367 ili 16,14%, dok je broj prijavljenih učinilaca manji za 275 ili 13,45%, čime je nastavljen trend poboljšanja sigurnosne situacije u našem kantonu. Tome u prilog govori i podatak da je ukupan broj krivičnih djela koji je obuhvaćen podnešenim izvještajima je 2.123, što je za 437 krivičnih djela ili 17,07% manje u odnosu na isti period prošle godine. Operativnim radom, otkriveni su počinioci za 589 krivičnih djela, prethodno prijavljenih po nepoznatom izvršiocu. Procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu iznosi 46,20%, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 67,69%.

Realizujući planirane i vanredne zadatke iz djelokruga rada tokom prvog polugodišta 2017.godine organizacione jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona evidentirale su ukupno 773 događaja u kojima je došlo do narušavanja javnog reda i mira, što je za 222 događaja ili 22,3% manje nego u istom periodu prošle godine. Od ukupnog broja prijavljenih događaja evitentirano je 55 težih oblika narušavanja javnog reda i mira što je za 15 manje nego u posmatranom periodu prošle godine. Dokumentujući događaje u kojima je došlo do narušavanja javnog reda i mira službenici policije su evidentirali 963 prekršaja, što je za 157 prekršaja ili za 14% manje nego u prvom polugodištu 2016.godine. Od ukupnog broja evidentiranih prekršaja, 557 prekršaja zadokumentovano je izdavanjem prekršajnih naloga, dok je 406 prekršaja zadokumentovano zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka.

Tokom prvog polugodišta 2017.godine na putevima Tuzlanskog kantona evidentirano je 1.265 saobraćajnih nezgoda, što je u odnosu na isti period 2016. godine manje za 82 saobraćajne nezgode ili 6,1%. Najveći broj saobraćajnih nezgoda evidentiran je u naseljenim mjestima i to 1.172 nezgode ili 93% od ukupnog broja nezgoda, dok su van naseljenih mjesta evidentirane 93 saobraćajne nezgode ili 7%. Od ukupnog broja nezgoda na putevima Tuzlanskog kantona, sa poginulim licima dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda, što je u odnosu na isti period 2016.godine više za 1 nezgodu sa poginulim, ali broj poginulih lica veći je za 2. Najveći broj poginulih lica u saobraćajnim nezgodama tokom posmatranog perioda 2017. godine evidentiran je na području općine Lukavac (4 poginula lica), Srebrenik (3), slijede Gračanica, Gradačac, Tuzla i Živinice po dva, te Banovići i Kalesija po jednu poginulu osobu. U prvom polugodištu 2017.godine, u 493 saobraćajne nezgode sa povrijeđenim licima, povrijeđeno je 757 lica, što je u odnosu na isti period 2016. godine manje za 86 povrijeđenih lica ili 10,3%.

Generalno, a na osnovu iznesenih pokazatelja, te evidentnog poboljšanja situacija u skoro svim oblastima Vlada je stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona ocijenila povoljnim.

Usvojen periodični izvještaj za budžet Kantona

Vlada TK usvojila je Periodični izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.6.2017. godine Ministarstva finansija. Također, Vlada je usvojila i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci ove godine.

Ostale odluke

Vlada je danas dala i prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravila JU Narodno pozorište Tuzla. Novim prijedlogom izmjena Pravila Pozorišta izvršene su izmjene i dopune Pravila Pozorišta i to u dijelu koji se odnosi na regulisanje međusobnih odnosa ugovornih strana u vezi sa prenošenjem i preuzimanjem dijela osnivačkih prava i obaveza, statusa, načina rada i finansiranja rada Pozorišta, postupak imenovanja članova nadzornog organa, organa

upravljanja i rukovođenja, te način i postupak donošenja općih akata Pozorišta, kao i druga pitanja od značaja za rad Pozorišta.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Pisma podrške nastavku saradnje i partnerstva sa Hope and Homes for Children (HHC) na polju zaštite djece bez adekvatnog roditeljskog staranja i unaprjeđenju sistema socijalne zaštite na području Tuzlanskog kantona, te ovlastila premijera Kantona da u ime Vlade potpiše ovaj dokument.  HHC je jedan od partnera na projektu transformacije Doma za djecu bez roditeljskog staranja u niz novih usluga koje će podržavati odrastanje djece u porodicama. Ovim projektom humana misija, koju Dom obavlja već 50 godina, treba biti unaprijeđena, a sve s ciljem pružanja što kvalitetnije usluge i podrške u odrastanju, odgoju i socijalizaciji djece bez roditeljskog staranja. Kako su svojedobno istakli iz HHC-a u ovom procesu, transformacije skrbi o djeci bez roditeljskog staranja, Tuzlanski kanton je lider u regionu i primjer na koji se mogu ugledati u drugim kantonima u Federaciji BiH. Pismom podrške stječu se uslovi za nastavak dosadašnje uspješne saradnje, odnosno buduće aktivnosti, projekte i oblike i saradnje u procesu reforme zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja.

Vlada Tuzlanskog kantona odobila je danas 44.327,39 KM za „Sufinansiranje troškova rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Ježincu“ općina Srebrenik, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini.

U skladu sa Odlukom o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2017. godinu, Vlada je danas odobrila 8.000,00 KM „Gradačački sajam“ d.o.o. Gradačac, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive“ u Gradačcu.

Vlada je danas odobrila i 1.000,00 KM JU Prva osnovna skola Srebrenik, na ime sufinansiranja projekta „Potočari“, odnosno snimanje pjesme „Da zlo više ne dođe među ljude“, autora Vehbije lbrahimovića, u izvedbi učenika škole Vedina Mustafića i hora Prve osnovne škole Srebrenik.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.

Vlada TK  donijela je danas i odluke kojim utvrđuje osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za juli 2016. godine u iznosu od 380,25 KM i naknadu za ishranu u toku rada u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala članove školskih odbora u nekoliko škola na području Tuzlanskog kantona.

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: