Vlada TK-a prihvatila Periodični izvještaj budžeta

Vlada je danas prihvatila Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca ove godine.

U ovom periodu, značajno je za istaći da su prihodi, primici i finansiranje iznosili 77.508.806 KM, što je u odnosu na prihode, primitke i finansiranje ostvarene u istom periodu prošle godine, više za oko 12%. Gledajući rashode i izdatke, oni su u prvom tromjesečju ostvareni u iznosu od 73.950.945 KM i, u odnosu na isti periodu prošle godine ostvarenje je veće za oko 6%. Naprijed navedeno znači da je Tuzlanski kanton  prvom kvartalu ostvario tekuću suficit oko 3,5 miliona KM. Analizirajući ove periodične izvještaje i donoseći kvartalne operativne planove, Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja politiku finansijske discipline i strožijeg planiranja i nadzora nad trošenjem sredstava iz Budžeta. Ova politika između ostalog je polučila ostvarivanjem pozitivnih rezultata u finansijskom poslovanju Kantona, ostvarivanjem tekućih suficita, te smanjivanjem akumuliranog deficita u Budžetu Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je u prvom kvartalu ove godine donijela Odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 110.269,68 KM, što u procentima iznosi 18,38% u odnosu na usvojeni Budžet Tuzlanskog kantona. I ovaj podatak pokazatelj je restriktivne politike i štedljivog odnosa prema budžetskim sredstvima.

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost na Program o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2018. godinu. Radi se o sredstvima sredstva koja uplaćuju stanice za tehnički pregled vozila u visini od 1% naknade od izvršenih tehničkih pregleda za svako motorno vozilo. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, planiran je utrošak ukupno 45.000,00 KM, od čega se 35.000,00 KM odnosi na tekuće transfere neprofitnim organizacijama, 10.000,00 KM za nabavku opreme za rad odjeljenja koje vrši nadzor nad stanicama tehničkog pregleda. Spomenuti transferi neprofitnim organizacijama raspoređivat će se u skladu sa kriterijima koje donosi Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja po postupku javnog oglašavanja.

Vlada je danas usvojila izvještaje o radu tokom 2017.godine Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći i Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli, kao i Izvještaj o poslovanju JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe Skupštine Tuzlanskog kantona.

U postupku realizacije Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2018. godinu Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 8.000,00 KM Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, na ime nabavke opreme neophodne za rad. Kantonalnoj upravi civilne zaštite odobreno je 5.600,00 KM za nabavku namještaja, kompjuterske opreme i ostalih kancelarijskih mašina, a Ministarstvu zdravstva je za nabavke kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Ministarstva odobreno 6.400,00 KM. Ministarstvu privrede je kompjuterske opreme, klima uređaja i namještaja odobreno 10.000,00 KM. Također, Pedagoškom Zavodu Tuzlanskog kantona, su odobrene 22.000,00 KM za potrebu promjenu prozora i rasvjete u prostorijama koje koristi Pedagoški zavod, nabavku opreme i neophodnih licenci za računarske programe.

Vlada je danas odobrila i usmjeravnje dva transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa – volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, 690,00 KM je dodijelila JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a u svrhu realizacije projekta „Zamjena dotrajalih podnih obloga-vinflex“ za JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj 5.000,00 KM je dodijelio BH Telecom d.d. Sarajevo.

Također, Vlada je donijela i više odluka o usmjeravanju donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za škole i javne ustanove u našem kantonu. Donacije su usmjerene za JU Mješovita srednja škola Tuzla, JU OŠ Turija Lukavac, JU OŠ Ivan Goran Kovačić Gradačac, JU OŠ Brijesnica Doboj Istok, JU OŠ Tojšići Kalesija i JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

Na inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Vlada je danas izmijenila Uredbu o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele. Naime, MUP TK se obratio Ministarstvu finansija sa zahtjevom produženja roka korištenja vlastitih prihoda u 2018.godini, i to na način da se rok sa 30. juna 2018.godine, produži do 30. novembra 2018. godine, jednokratno za ovu fiskalnu godinu. Obzirom da će ovakvim postupanjem doći do rasterećenja budžetskih sredstava, Vlada je smatrala opravdanom ovu inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada je danas donijela i dvije odluke o unutrašnjim preraspodjelama sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona kojima se ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu za 2018. godinu.

Vlada je danas odobrila 40.000,00 KM Općini Sapna, na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim braniteljima.

Vlada je danas dala saglasnosti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem ukupno 6 uposlenika, 5 inspektora za različite oblasti i jednog stručnog savjetnika za informatičke poslove, u radni odnos, te Kantonalnom sudu u Tuzli i Općinskom sudu u Banovićima za prijem po jednog namještenika, višeg referenta za operativno – tehničke poslove (daktilograf), u radni odnos na neodređeno vrijeme.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: