Vlada prihvatila tekstove granskih kolektivnih ugovora

Nakon što su pregovarački timovi  Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnici granskih sindikata parafirali granske kolektivne ugovore za oblasti odgoja i obrazovanja, te državne službe u organima uprave i sudske vlasti Tuzlanskog kantona i time uspješno okončali proces kolektivnog pregovaranja za ove oblasti, Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila tekstove ovih granskih kolektivnih ugovora.

U procesu kolektivnog pregovaranja Vlada je iskazala posebnu socijalnu osjetljivost i predvidjela povećanje najniža plaća uposlenicima u ovim oblastima sa trenutnih 380,25 KM na 406,56 KM. Također, iskorak je napravljen i kada je u pitanju otpremnina pri odlasku radnika u penziju.  Za razliku od drugih kantona u Tuzlanskom kantonu ona je predviđena u iznosu od 6 prosječnih plaća u FBiH ili 6 isplaćenih plaća ukoliko je ta opcija povoljnija po uposlenika. Imajući u vidu navedeno, Kantonalna vlada je za ona najosjetljivije kategorije i povećala nivo određenih prava, a sva ostala prava zadržana su na istom nivou kao i ranije. Kako Vlada Tuzlanskog kantona ne bi nametala finansijske obaveze jedinicama lokalne samouprave, tekst ugovora za oblast državne službe će biti upućen svim općinama i Gradu Tuzla na davanje saglasnosti.

Vlada TK i BBI Banka zajedno ka poboljšanju poslovne klime

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Memoranduma o saradnji u podršci privlačenja i realizacije investicija između Vlade Tuzlanskog kantona i Bosnia Bank International d.d. Sarajevo. S bzirom da je Vlada Kantona strateški opredijeljena za promociju ekonomskih i privrednih potencijala, privlačenje stranih investicija, rast zaposlenosti, ubrzanje ekonomskog rasta kroz javne i strane investicije i povećanje prihoda budžeta Tuzlanskog kantona, a da je BBI organizator međunarodne investicijske konferencije Sarajevo Business Forum (SBF), zaključivanjem ovog Memoranduma BBI i Vlada će u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima uspostaviti dugoročnu saradnju s ciljem pripreme i prezentacije potencijala i projekata Kantona radi promocije i poboljšanja investicijske klime, privlačenja investitora radi ulaganja na teritoriji Kantona, promocije potencijala Kantona i privrednih subjekata koji posluju na njegovoj teritoriji, te pomoći u realizaciji pojedinih investicija od značaja za Kanton.

Utvrđen Nacrt Zakona o šumama TK

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Zakona o šumama TK. S obzirom da je Zakon o šumama pretrpio već nekoliko izmjena i dopuna, da je od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u više navrata ukazano na nedostatke koji inspektorima otežavaju primjenu, a da su u toku primjene Zakona također uočene određene manjkavosti Zakona o šumama, kao i neizvjesnosti donošenja federalnog propisa koji će urediti ovu oblast, Vlada i resorno ministarstvo su pristupili se izradi novog kantonalnog Zakona o šumama koji će omogućiti efikasnija zakonska rješenja. Između ostalog novim zakonom se nastoji i riješiti problem u sudskim postupcima u situacijama kada se radi o prekršajima sječe drveta bez prethodne doznake, na što je ukazala Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, te je propisana obaveza korisnika državnih šuma da u slučaju komercijalnog korištenja mineralnih sirovina trebaju postupati u skladu sa Zakonom o rudarstvu. Nakon današnjeg utvrđivanja Nacrt Zakona će biti upućen u dalju Skupštinsku proceduru, a predviđena je i javna rasprava o Zakonu u trajanju od 40 dana.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Tekuća rezerva. Općinskom sudu u Tuzli je, na ime troškova provođenja prethodnog stečajnog postupka nad imovinom „Konjuh“ d.d. Kladanj, odobreno 10.000,00 KM, a na ime hitne sanacije centralnog grijanja uslijed kvara na postojećem kotlu koji se koristi za zagrijavanje područne škole Požarnica, 5.900,00 KM odobreno je JU OŠ „Simin Han“ Tuzla. Također, za sanaciju kvara na sistemu zagrijavanja objekta centralne škole JU OŠ „Lukavac Mjesto“ Lukavac Vlada je ovoj školi odobrila 7.100,00 KM, a 1.199,89 KM je za ove namjene odobreno Skupštini Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas prethodnu saglasnost na Prijedlog Statuta Javne ustanove Univerzitet u Tuzli uz uslov da se uvaže sve primjedbe iz Mišljenja Ureda za zakonodavstvo TK.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas mišljenje na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Nakon današnjeg prihvaćanja Mišljenje će biti upućeno Skupštini Tuzlanskog kantona i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Zakon o dopunama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona. Naime, Administrativna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona je predložila da se dodatno preciziraju odredbe u vezi sa opravdanim odsustvom sa sjednica Skupštine i radnih tijela, te normiraju i perciziraju slučajevi opravdanog odsustva.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: