Utvrđen prijedlog Budžeta TK za 2017. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona i prijedlog Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu i uputila ga Skupštini Tuzlanskog kanona na dalje postupanje. Prihodi i prmici u Budžet Tuzlanskog kantona planirani su u iznosi od oko 359 miliona KM, a rashodi i izdaci u iznosu od oko 358.100.000 KM. Razlika u iznosu od oko 900.000 KM planirana je za pokriće akumuliranog deficita u Budžetu TK.

Kada su u pitanju značajnija izdvajanja iz Budžeta, za kapitalne izdatke planirano je oko 2 miliona KM, za podršku poljoprivrednoj proizvodnji planirano je oko 3.3 miliona KM, a za boračko – invalidsku zaštitu i dopunska prava boraca i članova njihovih porodica planirano je oko 7.360.000 KM. Za rekonstrukciju i opremanje zgrade u kojoj će biti smješten Općinski sud u Srebreniku planirano je 250.000,00 KM, a 700.000,00 KM za sufinansiranje nabavke medicinske opreme JZU UKC Tuzla. Za sufinansiranje projekta „Smart school“, odnosno realizaciju projekta koji se finansira iz INTERREG/IPA fonda planirano je 234.000,00 KM. Kada je u pitanju zdravstvena zaštita neosiguranih lica, za ove namjene Vlada je u Budžetu planirala 250.000 KM. Prijedlogom budžeta planirana su i sredstva za isplatu regresa uposlenicima kod budžetskih korisnika, što je predviđeno i nedavno potpisanim kolektivnim ugovorima.

Podrška projektu „Smart schools“

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom je prihvatila saradnju sa Centrom za razvoj i podršku (CRP) na projektu energetske obnove škola „SMART SCHOOLS“ u okviru EU/IPA INTERREG Programa saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Vlada Tuzlanskog kantona obavezala se da će sufinansirati ovaj projekat u ukupnom iznosu od 234.000,00 KM u 2017. godini, a Ministarstvo finansija je zaduženo da u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu planira sredstva za pozajmicu Centru za razvoj i podršku (CRP) u iznosu od 300.000,00 KM, te da u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu planira povrat navedenih sredstava.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je osnovicu za obračun plaća uposlenika u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu, kao i visini naknade za ishranu tokom rada. Iznosi su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni period tako da osnovica za obračun plaće iznosi 380,25 KM, a naknada za ishranu 8 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prijenosu stalnih sredstava nastalih realizacijom projekta „Toplifikacija Općinskog suda Banovići“ koja se knjigovodstveno vode na Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, u vlasništvo Općine Banovići.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za raspisivanje konkursa za izbor i zasnivanje radnog odnosa saradnika iz reda diplomiranih studenata, nosilaca najvećeg priznanja „Zlatna plaketa Student generacije“ na JU Univerzitet u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je poziv za pokroviteljstvo bez finansijske potpore Prve škole ultrazvuka pod nazivom “Ultrazvuk i fetalne malformacije” sa međunarodnim učešćem, u organizaciji “Udruženja za ultrazvuk u medicini Ian Donald” Tuzla. Cilj skupa je unapređenje primjene ultrazvučne dijagnostike i perinatalne dijagnostike, te razmjena iskustava sa drugim ustanovama iz BiH i regiona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom dosadašnji član Komisije Esad Arnautović, predstavnik Kantonalne privredne komore Tuzla zamijenjen je Suadom Selimovićem, sekretar Udruženja za poljoprivrednu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla.

Zbog odlaska dosadašnjeg uposlenika na rad u drugu instituciju, Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem jednog namještenika, višeg samostalnog referenta za informcijsko – komunikacijske tehnologije u radni odnos na neodređeno vrijeme.

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: