TK: Počinje uplata markica za 2014. godinu

Od petka 3.januara u Tuzlanskom kantonu počinje uplata godišnje premije osiguranja poznatije kao “zdravstvena markica”.

Visina premije osiguranja za 2014. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.
Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

“Markica” premije osiguranja za 2014. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. marta 2014. godine.
Po isteku utvrđenog  roka, premiju osiguranja za 2014. godinu će moći uplatiti samo osobe koje se prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Osigurana lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja u periodu od 03.01.2014. godine do 31.03.2014. godine, imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali će snosit dio troškova prilikom korištenja iste saglasno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 2/03).
Rok važenja premije osiguranja za 2013. godinu ističe zaključno sa 31.03.2014. godine.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.