Sumirana javna rasprava o Budžetu TK za 2022.godinu

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona sumiralo je javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona kroz koju je zatraženo dodatnih 60 miliona KM. Vlada je današnjim zaključkom, nakon razmatranja Izvještaja Ministarstva finansija o sumiranim zahtjevima, primjedbama, sugestijama i rezultatima po osnovu javne rasprave o nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona, zadužila Ministarstvo finansija da u prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu prihvati određene zahtjeve učesnika javne rasprave. Ovim je Vlada prihvatila opravdane zahtjeve budžetskih korisnika i oni će biti sastavni dio Prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. U odnosu na nacrt Budžeta prihvatanje ovih zahtijeva rezultira povećanjem u ukupnom iznosu od 30.205.350,00, čime su, između ostalog, ispoštovani i zahtjevi iz kolektivnih ugovora za oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i uprave. U nastavku procedure, Ministarstvo finansija će izraditi Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona i dostaviti ga Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje. 

Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila Izvod iz nacrta godišnjeg programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za normativni i tematski dio kao osnovu za izradu Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2020. godinu, shodno kojoj se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2021. godinu.

U skladu sa ranije donesenim Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2021. godinu, Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke o odobravanju pojedinačnih iznosa sredstava njihovim korisnicima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.