Rebalansom Budžeta Vlada TK potvrdila reformski karakter i partnerski odnos sa privredom

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Prema prijedlogu Budžet iznosi 439.051.149,00 KM, što je za 6.006.961,00 KM ili oko 1,3% više u odnosu na prvobitni Budžeta Kantona za 2021. Posmatrajući rashodovnu stranu rebalansiranog budžeta, može se primijetiti da je Vlada posebnu pažnju posvetila povećanju sredstava planiranih za razvojne projekte i pomoć privredi, ali da je iskazala i socijalnu osjetljivost. Tako je pozicija kapitalnih ulaganja povećana za 1 milion KM i po izmjenama i dopunama Budžeta će za kapitalne investicije u našem Kantonu biti izdvojeno 2,5 miliona KM. Značajno povećanje je primjetno i na poziciji podrške poljoprivrednoj proizvodnji, gdje je osigurano povećanje od 2,5 miliona KM. Umjesto do sada predviđenih 4,5 miliona Vlada će shodno rebalansu poljoprivredu i ruralni razvoj podržati sa 7 miliona KM. Pozicija Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja je povećana za skoro 2,3 miliona KM, od čega je 1,5 miliona namijenjeno za podršku lokalnim zajednicama u vidu sanacije mreže lokalnih puteva, a oko 800.000 KM za podršku privrednim društvima iz oblasti prijevoza.

Ono što treba još istaknuti jeste i da su ovim rebalansom osigurana sredstva za praktično formiranje Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, a Vlada je i za 1,1 milion povećala i iznos sredstava namijenjen za boračko invalidsku zaštitu. Na kraju treba napomenuti i da je rebalansom Vlada predvidjela i 60.000,00 KM za podršku radu Memorijalnom centru u Potočarima, kao i 64.000,00 KM za sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja.

Uz izmjene i dopune Budžeta Vlada je danas utvrdila i prijedlog Zakona o  izmjenama i  dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Više reda u radu izabranih zvaničnika

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknada izabranih dužnosnika, nosilaca izvrsnih funkcija, savjetnika u organima zakonodavne i izvrsne vlasti Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama predviđeno je da se izabranim dužnosnicima iznos paušala umanjuje se za 10% za svako odsustvovanje sa sjednice Skupštine Kantona ili radnog tijela, osim u slučajevima odsustvovanja zbog bolovanja, smrtnog slučaja u porodici, korištenja godišnjeg odmora ili odobrenog odsustva. Također, izmjenama se predviđa da vanskupštinski članovi radnih tijela Skupštine Kantona imaju pravo na mjesečnu naknadu za prisustvo radnom tijelu Skupštine, pod uslovom da je održana najmanje jedna sjednica tog radnog tijela u mjesecu, bez obzira na broj radnih tijela čiji su članovi, a koja se umanjuje za 10% za svako odsustvovanje sa sjednice radnog tijela, osim u slučajevima odsustvovanja zbog bolovanja ili smrtnog slučaja u porodici.

Smjernice za rad javnih kupališta na području Tuzlanskog kantona

S obzirom na predstojeći početak sezone kupanja na javnim kupalištima na području Tuzlanskog kantona Vlada je danas utvrdila Smjernice za rad javnih kupališta na području Tuzlanskog kantona. Prema ovim smjernicama za prostore javnih kupališta na otvorenom, maksimalan broj osoba kojima je dopušten istovremeni boravak određuje se prema ukupnoj površini prostora namijenjenoj boravku korisnika, uzimajući u obzir poštovanje fizičke udaljenosti od dva metra. Opća preporuka je 15 osoba na 100 m2 slobodnog prostora, tj. 6 m2 po osobi. Za sve posjetioce i zaposlene osobe, preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti od najmanje dva metra u svim  pravcima, i tokom kupanja, kao i odvajanje ležaljki ili prostora  namijenjenog posjetiocima, tako da se osigura fizička udaljenost od dva metra u svim pravcima. U neposrednoj blizini od 1,5m – 2m mogu boraviti zajedno samo osobe iz istog domaćinstva ili grupe posjetilaca koji su zajedno došli. Preporuka je da grupe posjetilaca koje borave zajedno na otvorenom prostoru javnog kupališta poštuju pravilo fizičke udaljenosti. Obavezno je pranje i dezinfekcija ruku prilikom korištenja javnih toaleta, pri kupovini hrane i napitaka na javnim kupalištima.

Također, predviđene su smjernice za održavanje higijene prostora, osiguranje zdravstvene ispravnosti vode za piće, redovne kontrole površinske vode namijenjene  kupanju, rekreaciji i sportovima na i u vodi, kao i smjernice za zaposlenike kupališta.

Shodno smjernicama, na vidljivim mjestima na ulazu i u samom prostoru gdje borave  posjetioci neophodno je postaviti  informacije o higijenskim postupcima i smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite kojih se u tom prostoru treba pridržavati.

Ostale odluke

U skladu sa Programom manifestacija od značaja za Tuzlanski kanton, Vlada je danas odobrila 10.000,00 KM Općini Srebrenica za organizaciju obilježavanja 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

Imajući u vidu da je protiv predsjednice Disciplinske komisije za kantonalne organe državne službe pokrenut disciplinski postupak, a da je zamjenica predsjednice podnijela ostavku na to mjesto, Vlada je danas razriješila postojeće i imenovala nove članove ovog tijela.

Zbog utvrđenog neutrošenog dijela sredstava u iznosu od 1.576.202,72 KM iz Budžeta  Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, a koje se odnose na potporu iz Budžeta Federacije BiH, kao i izmjene dinamike korištenja sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni odluke o usmjeravanju i korištenju preostalog dijela sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: