Promocija prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom

U organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona danas je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine održao prezentaciju o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Cilj prezentacije je da se svim zainteresiranim približi rad Fonda i programi podrške te da ih se upozna sa načinima apliciranja na javne pozive.

Prema riječima predstavnice Fonda Sabine Zubčević namjera je promovisati dva javna poziva koje je Fond raspisao od kojih je jedan u  vrijednosti od 6 miliona KM i odnosi se na zapošljavanje osoba sa invaliditetom. „Svi poslodavci koji žele zaposliti osobu sa invaliditetom mogu se javiti na javni poziv i ostvariti novčani iznos, nepovratna sredstva u iznosu od 6,5 do 18 hiljada KM, u zavisnosti od procenta invaliditeta i perioda na koji se osoba zapošljava, te da li se zapošljava pod opštim ili posebnim uslovima. Ono što je važno“, navodi Zubčević, „je da osobe koje ne mogu pronaći poslodavca koji bi ih zaposlio, mogu se samozaposliti kroz pokretanje obrta i ostvariti ova sredstva“, kazala je Zubčević.

Drugi javni poziv, predstavljeno je ovom prilikom, odnosi se na projekte održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom. Ovo je regulisano kroz tri segmenta: u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, održivost samostalnih obrtnika koji mogu ostvariti  do 5000 KM i u organizacijama osoba sa invaliditetom gdje se podržavaju osobe zaposlene na neodređeno vrijeme a imaju procenat invaliditeta 60 % i više, naglašeno je ovom prilikom.

 Iz Fonda naglašavaju da je Tuzlanski kanton do sada kroz projekte i novčani stimulans realizovao samo oko 6 miliona KM za ovu namjenu, dok su neki drugi kantoni, poput Sarajevskog, „povukli“  20 miliona KM.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: