Produženje važenja kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnosti na tekstove Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Ovim sporazumima predviđeno je produženje vremenskog važenja kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu na period od dvije godine, počevši od 07.02.2020. godine.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Pravilnik o dopunama Pravilnika o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa  područja Tuzlanskog  kantona. Ovim izmjenama omogućeno je i obrtnici sa sjedištem na području Tuzlanskog  kantona  da koriste sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope, a u vezi sa realizacijom projekta kojeg Vlada realizira sa BBI bankom.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela Rješenje kojim je izvršena zamjena ranije donesenog dokumenta.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: