Pokrenuta procedura uspostave /zamjene zemljišne knjige za katastarsku opštinu Dubrave

Obavještavamo javnost da je javnom objavom Općinskog suda u Živinicama dana 18.01.2019. godine pokrenuta procedura uspostave /zamjene zemljišne knjige za katastarsku opštinu Dubrave.

U vezi sa tim, ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe, pravna i fizička lica koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama u katastarskim opštinama Dubrave Gornje i Dubrave Donje po novom premjeru da to svoje pravo prijave Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Živinicama.

Sud poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave poziva prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Uz podnesak se prilaže isprava na osnovu koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini, a to je najčešće ugovor o kupoprodaji, poklonu, zamjeni, presuda, rješenje o nasleđivanju (original ili ovjerena kopija ).

Također se pozivaju i svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u navedenim katastarskim opštinama čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora ,da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu ,kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava .

Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno učestvujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske opštine koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, u okviru “Projekta registracije nekretnina će se provoditi bez naplate sudske takse.

Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Zemljišnoknjižnog ureda Općinaskog suda u Živinicama, na adresi Ul.Oslobođenja broj 22 svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati ili putem pošte na adresu; Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Živinicama Ul. Oslobođenja broj 22,75270 Živinice.

Oglas o uspostavi/zamjeni zemljišne knjige objavljen 18.01.2019. godine u Službanim novinama FBIH 2/19, i Službenom glasniku BIH 3/2019).

Dodatne informacije možete potražiti putem maila info@fgu.ba.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: