Održana 73. redovna sjednica Vlade TK: Za socijalne programe 408.700,00 KM

Usvojena Informacija o stanju sigurnosti na području TK u 2016. godini

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju sigurnosti na području našeg kantona u 2016. godini. Kako se u Informaciji navodi u toku 2016. godine, od strane organizacionih jedinica MUP-a Tuzlanskog kantona nadležnim tužilaštvima podnešena su 4.492 Izvještaja o izvršenju krivičnog djela, protiv 3.925 učinioca. U odnosu na prošlu godinu broj podnešenih izvještaja nadležnim tužilaštvima je manji za 436 ili 8,85%, dok je broj prijavljenih učinilaca manji za 107 ili 2,65%. Kantonalnom tužilaštvu Tuzla je podnešeno 4.486 Izvještaja o izvršenju krivičnog djela, a 6 Izvještaja o izvršenju krivičnog djela podneseno je Tužiteljstvu BiH. Ukupan broj krivičnih djela koji je obuhvaćen podnešenim izvještajima je 4.954, što je za 361 krivično djelo ili 6,79% manje u odnosu na prethodnu godinu. Operativnim radom, otkriveni su počinioci za 1.211 krivičnih djela prethodno prijavljenih po nepoznatom izvršiocu. Procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu iznosi 40,65%, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 64,31%.

U toku 2016. godine, u odnosu na prethodnu godinu, došlo je do smanjenja broja krivičnih djela protiv imovine za 395 krivičnih djela ili 11,60%. Ukupan broj krivičnih djela imovinskih delikata u odnosu na 2015. godinu smanjen je za 395 krivičnih djela ili 11,60%, a smanjenje je izraženo kod krivičnih djela teških krađa za 414 krivičnih djela ili 26,62%, oštećenja tuđe stvari za 28 krivičnih djela ili 5,82%, prijevare za 9 krivičnih djela ili 7,50%, krađa za 5 krivičnih djela ili 0,50%, razbojničkih krađa za 4 krivična djela ili 66,67%. Na području Tuzlanskog kantona u toku 2016. godine evidentirano je i dokumentovano 99 otuđenja motornih vozila. U odnosu na prošlu godinu broj otuđenja motornih vozila je smanjen za 15 ili 13,16%. Otkriveni su počinioci za 30 otuđenih motornih vozila, a nadležnim tužilaštvima prijavljena su 23 lica, od čega 1 maloljetnik i 11 povratnika u izvršenju krivičnih djela.

Realizujući planirane i vanredne zadatke iz djelokruga rada tokom 2016.godine organizacione jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona evidentirale su ukupno 2.028 događaja u kojima je došlo do narušavanja javnog reda i mira  što je za 97 događaja ili 4,6% manje nego tokom 2015.godine. Dokumentujući događaje u kojima je došlo do narušavanja javnog reda i mira službenici policije su evidentirali 2.407 prekršaja,  što je u odnosu na 2015.godinu manje za 80 prekršaja ili 3,2%. Od ukupnog broja evidentiranih prekršaja, 1.347 prekršaja zadokumentovano je izdavanjem prekršajnih naloga, dok je 1.060 prekršaja dokumentovano zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka.

Tokom 2016. godine na putevima Tuzlanskog kantona evidentirano je 2.890 saobraćajnih nezgoda, što je u odnosu na 2015. godinu više za 151 saobraćajnu nezgodu ili 5,5%. U 2016. godine na putevima Tuzlanskog kantona u 33 saobraćajne nezgode sa poginulim licima. Smrtno je stradalo 36 lica, što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 1 smrtno stradalo lice ili 2,7%. Broj osoba sa tečkim tjelesnim povredama je 198, što je za 15 osoba ili 7,4% manje nego u 2015.. Lakše tjelesne povrede zadobilo je 1729 osoba što je povećanje za 84 osobe ili 5,1% u odnosu na 2015. Generalno ocjena staja sigurnosti na osnvu statističkih pokazatelja, ocjenjuje se kao povoljna.

Utvrđen prijedlog Zakona o šumama TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o šumama Tuzlanskog kantona. S obzirom da je Zakon o šumama pretrpio već nekoliko izmjena i dopuna, da je od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u više navrata ukazano na nedostatke koji inspektorima otežavaju primjenu, da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u toku primjene Zakona također uočilo određene manjkavosti Zakona o šumama, da je u toku postupak donošenja federalnog Zakona o šumama, ali je neizvjesno kada će isti biti donesen s obzirom na brojne primjedbe na Nacrt Zakona o šuma, kao i na činjenicu da je i ranije u više navrata postojala inicijativa da se oblast šumarstva uredi na Federalnom nivou, ali do istog nije došlo, pristupilo se izradi novog kantonalnog Zakona o šumama koji će omogućiti efikasnija zakonska rješenja. Ukratko, ovim Zakonom Vlada Tuzlanskog kantona nastoji urediti očuvanje i zaštitu šuma i šumskog zemljišta, jačanje njihovih funkcija, planiranje u šumarstvu i upravljanje šumama i šumskim zemljištem, ekonomske funkcije, socijalne funkcije, ekološke funkcije, finansiranje biološke obnove šuma na teritoriji Tuzlanskog kantona, nadzor nad primjenom ovog Zakona, kaznene odredbe kao i druga pitanja od značaja za šume i šumsko zemljište.

408.700,00 KM za socijalne programe

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017 godinu „Podrška povratku prognanih osoba“ za što je ove godine Budžetom planirano 224.700,00 KM. Program obuhvata pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima u iznosu od 42.700,00 KM, te 182.000,00 KM za  projekte održivog povratka.

Vlada je danas utvrdila i Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za što su planirane 184.000,00 KM. Program obuhvata sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade u iznosu od 118.000,00 KM, kao i sufunansiranje troškova nabavke ogrjeva raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju u iznosu od 66.000,00 KM.

Odobreno 616.308 KM namjenskih sredstava od ekoloških naknada

Prema Programu raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu, Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o dodjeljivanju 496.575,00 KM Gradu Tuzla na ime finansiranja projekta „Toplifikacija MZ Batva, zona toplifikacije XLIV – Batva i Dragodol, Grad Tuzla – faza I”. Također, date su saglasnosti na odobravanje 112.905,00 KM za nabavku analizatora za Sistem za praćenje kvalitete zraka na području TK, 4.828,05 KM za nabavku LED rasvjete za JP RTV TK, te 2.000,00 KM Ekološkom savezu Tuzlanskog kantona „EKO-ZELENI“ Tuzla, na ime organiziranja manifestacije 22. april – Dan planete Zemlje.

Utvrđen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti

Vlada je danas utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti. Razlog donošenja Zakona je potreba popune pravnih praznina, preciziranja pojedinih odredbi Zakona, kao i nesmetanog funkcionisanja odgojno – obrazovnog procesa u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, a koji se odnosi na rad školskih biblioteka.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 8.000,00 KM JU Srednja muzička škola Tuzla kao podršku povodom obilježavanja jubilarne 60. godišnjice Škole. Sredstva se odobravaju za pokriće izdataka nastalih u organizaciji „Koncert profesora“, „Koncert učenika JU Srednja muzička škola Tuzla i studenata Muzičke akademije Sarajevo“, Gala koncerti „Večeri Baroka“ i promocije knjige „Monografija škole JU Srednja muzička škola Tuzla u periodu od 2007– 2017. godine“. Košarkaškom invalidskom klubu „Zmaj“ Gradačac, na ime refundacije troškova učešća ovog kluba na takmičenju EURO lige košarke u kolicima, koje je održano u Brnu u Republici Češkoj, odobreno je 10.000,00 KM. Asocijaciji studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na ime pokroviteljstva Vlade Tuzlanskog kantona nad manifestacijom „Dani Filozofskog fakulteta u Tuzli“ odobrena su novčana sredstva u iznosu od 3.000,00 KM. Za štampanje programa, knjige sažetaka i zbornika radova te drugih troškova međunarodne konferencije “Savremene perspektive i izazovi u društvenim i humanističkim naukama” Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli je odobreno 3.800,00 KM. Za finansijsku podršku u organizaciji i realizaciji projekta prve dodjele poslovnih nagrada za poslovne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona pod nazivom „Kristali soli” društvu Vidik d.o.o. je odobreno 10.000,00 KM. Međunarodnom forumu solidarnosti – EMMAUS BiH iz Doboj Istoka, na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava za podršku humanitarnoj akciji za pomoć narodu Sirije odobreno je 20.000,00 KM. 1.000,00 KM odobreno je Međunarodnoj osnovnoj školi u Tuzli, za sufinansiranje učešća učenice ove škole Dženite Mujkanović, na World Scholars Cup olimpijadi koja će se održati u Hanoi, Vijetnam, a 2.000,00 KM Međunarodnoj srednjoj školi u Tuzli, kao finansijska podrška za učešće učenica ove škole Rabije Duraković i Dženete Kudumović na INFOMATRIX olimpijadi, u kategoriji Informacione tehnologije i programiranja, koja će se održati u Bukureštu u Rumuniji. Klubu borilačkih sportova “Seiken” Živinice, kao finansijska podrška u organizaciji i omogućavanju uslova za realizaciju kantonalnog turnira u karateu pod nazivom „Kantonalni turnir povodom dana oslobođenja Općine Živinice” odobrene su 3.000,00 KM.

Također, Vlada je odobrila 3.000,00 KM Udruženju studenata Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli, za sufinansiranje učešća na međunarodnoj manifestaciji „Georudarijada 2017“ koja će se održati u mjestu Lepenski Vir u Republici Srbiji. Sredstva u iznosu od 2.000,00 KM odobreno je JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići, za sufinansiranje tradicionalne manifestacije „Prvomajski uranak“ koja će se organizovati na lokalitetu Mačkovac u Banovićima. Rukometnom klubu „Krivaja“ Zavidovići, za sufinansiranje 4. međunarodnog turnira u rukometu pod nazivom „Rukomet u srcu“ odobrene su 3.000,00 KM. Na ovoj manifestaciji međunarodnog karaktera, biće učesnici iz Evrope, sportisti iz cijele BiH igrači u klubovima i igrači u Reprezentaciji BiH, službene osobe iz Tuzlanskog kantona i drugi. Planirano je odigravanje 70 utakmica a na takmičenju će učestvovati ekipe iz 6 država, ukupno 19 ekipa i Reprezentacija BiH. 2.000,00 KM odobreno je Udruženju žena „Mreža žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini“, Gradačac na ime pomoći za organizaciju manifestacije „Sajam organskih proizvođača Eko-Etno 2017. Gradačac“.

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila više izvještaja o radu i poslovanju u 2017.godini. Usvojeni su izvještaji o radu tokom 2016. godine Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva razvoja i poduzetništva, Kantonalnog pravobranilaštva, Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći, javnih ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona i Zaštićeni pejzaž Konjuh, te Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla. Također Vlada je usvojila Informaciju o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01.–31.12.2016. godine.

Vlada je danas donijela Odluku o prodaji sedam službenih putničkih motornih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK. Radi se o neispravnim vozilima starosti od 17 do 21 godina u koja bilo kakva ulaganja nisu isplativa.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela i Uredbu o dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele. Odlukama o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla i Narodnim pozorištem Tuzla i ugovorima o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa prenošenjem i preuzimanjem dijela osnivačkih prava nad ovim ustanovama, ove ustanove posluju kao budžetski korisnici u sistemu Jedinstvenog računa Tuzlanskog kantona. S tim u vezi ostvareni vlastiti prihodi se moraju uplaćivati na račun Budžeta Tuzlanskog kantona i koristit će se u skladu sa dopunom Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele.

Vlada TK utvrdila je osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mart 2016. godine u iznosu od 380,25 KM kao i  visinu naknade za ishranu u toku rada u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona je dala danas saglasnost na tekst Protokola o načinu regulisanja međusobnih obaveza između Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i Općine Srebrenik u cilju stvaranja uslova za početak rada Općinskog suda u Srebreniku. Ovim protokolom Ministarstvo i Općina uređuju međusobne obaveze u cilju stvaranja uslova za početak rada Općinskog suda u Srebreniku.

Vada Tuzlanskog kantona imenovala je danas predstavnike Tuzlanskog kantona u radne grupe za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 9.006,28 KM namjenskih sredstava prihoda od prihoda od koncesija na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila danas Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vezi sa preseljenjem u nove prostorije, te se podržava premještaj Ministarstva iz prostorija JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla u drugi uslovniji poslovni prostor na području grada Tuzle.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija TK.

Vlada je dala sagalsnost JU Bosanski kulturni centar Tuzla za prijem 2 osobe u radni odnos na radno mjesto majstor scene na period od jedne godine.

U okviru kadrovskih pitana Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnosti na odluke Nadzornog  odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ o imenovanju izvršnog direktora za  saobraćaj i tehniku i izvršnog direktora za marketing i razvoj „Međunarodnog aerodroma Tuzla“ na period za koji je  imenovan direktor Društva, odnosno do 29.12.2019. godine. Također, Vlada je odredila punomoćnike državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona, te imenovala Upravni odbor Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, na period od četiri godine.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: