Održana 60. redovna sjednica Vlade TK

705.000,00 KM za podršku tjelesnoj kulturi i sportu
Vlada Tuzlanskog kantona je danas utvrdila o uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu. Za realizaciju ovog programa, Vlada je Budžetom predvidjela ukupno 705.000,00 KM. U odnosu na raniji period i dosadašnji način dodjele sredstava namijenjenih za sport, ove godine je po prvi puta napravljen prijedlog bodovanja odnosno kreirani su mjerljivi kriteriji.

U kreiranju kriterija učestvovao je i Savjet za sport, kao savjetodavno tijelo Ministarstva koje se brine o razvoju i kvalitetu sporta na razini Kantona.

Navedena sredstva koristiti će se za dodjelu nagrada i stipendija u sportu Tuzlanskog kantona, sportskim organizacijama, javnim ustanovama i preduzećima u oblasti sporta, a zasufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesnekulture i sporta koji se odnosi na cjelokupni sistem sporta Tuzlanskog kantona, kao i dobavljačima koji će pružati ugovorene i druge posebne usluge po postupku javne nabavke koje provodi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i to za pripremu TV emisija o sportu, izradu brošura i drugih informativnih letaka o sportu, za organizaciju stručnih skupova, okruglih stolova, edukacija i drugih događaja vezanih za sport na području Tuzlanskog kantona kao i za nabavku i održavanje softvera kojim se uspostavlja baza podataka svih registrovanih pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona.


Stipendije za učenike deficitarnih zanimanja
Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije, postupak i načina isplate za dodjelu stipendijaredovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje saListe deficitarnih zanimanja za školsku 2020/2021. godinu. Deficitarna zanimanja za školsku 2020/2021. godinu su: zavarivač, zidar-fasader-izolater, krojač, konobar, kuhar, plinski i vodoinstalater, autoelektričar, stolar, tapetar i rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa.Ukupna visina stipendije, po jednom učeniku iznosi 900 KM, a isplatit će se u devet mjesečnih rata u visinama po 100 KM. Imajući u vidu planirana sredstva, to znači da će se stipendirati ukupno 143 učenika. Pravo na dodjelu stipendije imat će kandidati u statusu redovnog učenika koji su prvi puta upisali prvi razred srednje škole za zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2020/’21. godinu.


Omogućen upis dodatnog broja studenata na Univerzitet u Tuzli
Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli čime je omogućen upis dodatnog broja studenata u statusu studenata koji se sami finansiranju, a koji su se prijavili na prvi upisni rok, te su prema Konačni rang listama rangirani preko broja odobrenog za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2020/21. godini. Ovo znači da će na Fakultet Elektrotehnike biti omogućen upis dodatnih 20 studenata, koliko i na Farmaceutski fakultet. Na Medicinskom fakultetu – Odsjek zdravstvenih studija, studijski program fizioterapije omogućen je upis dodatnih 28 studenata, na studijski program medicinskolaboratorijske dijagnostike 7 studenata, studijski program radiološke tehnologije 3 studenta i na Pravnom fakultetu 17 studenata.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila tekst Mišljenja na novoodobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, predložen od strane Ministarstva privrede, na zahtjev Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Današnje mišljenje obuhvata plasman 500.000,00 KM kreditnih sredstava za dva privredna subjekta. U prethodnom periodu je Vlada Tuzlanskog kantona na prijedlog Ministarstva privrede dala pozitivno mišljenje za ukupno 34 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 18.059.504,71 KM, te će sa današnjim mišljenjem biti odobrena kreditna sredstva za ukupno 36 korisnika kreditne linije sa ukupnim iznosom od 18.559.504,71 KM. Imajući u vidu ukupan iznos planiranih i raspoloživih kreditnih sredstava, preostaje još 8.590.459,29 KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila tekst Izjašnjenja po zahtjevu Advokatske kancelarije King & Spalding, a u vezi rješavanja spora u vezi sa ulaganjem u Global Ispat Koksnu Industriju d.o.o. Lukavac. Kako se u Izjašnjenu upućenom Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine navodi, navedeni zastupnici osoba Pramod Mittal, Sangeeta Mittal, Vartika Mittal, Shirsti Mittal i Divyesh Mittal, ni na koji način nisu dokazali aktivnu legitimaciju osoba koje zastupaju za rješavanje spora, u skladu sa Sporazumom između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o unapređenju i zaštiti investicija, što predstavlja osnov i preduslov za bilo kakvo pregovaranje o ovoj pravnoj stvari.

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Memoranduma o razumijevanju između British Council-a i Vlade Tuzlanskog kantona, a u pogledu implementacija projekta „Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Evropska Unija. Ovaj Cilj projekta je da pomogne Bosni i Hercegovini pri razvoju profesionalnog i depolitizovanog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama. Program nudi stručno usavršavanje i mobilnost novoj generaciji državnih službenika koji su zaduženi za proces pridruživanja EU i koji će voditi promjene tokom procesa proširenja.
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2020. godine. U prvih šest mjeseci 2020. godine Vlada Tuzlanskog kantona je, na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta, odobrila ukupno 234.200,00 KM, što u procentima iznosi 42,58% u odnosu na usvojeni Budžet Tuzlanskog kantona. Od ovog iznosa, dominantnih 202.000,00 KM se odnosi na odobravanje sredstava za nabavku opreme i dezinfekcijskih sredstava, kao odgovor na pandemiju korona virusa. Također, za sufinansiranje organizacije utakmice košarkaške reprezentacije BiH sa košarkaškom reprezentacijom Grčke u sklopu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje je održana u SKPC „Mejdan” Tuzla 24.02.2020. godine, odobrene su 22.000,00 KM. Osim navedenog sredstva su još odobravana za nabavku i ugradnju novog kotla za sistem centralnog grijanja za Područnu školu „Stari Đurđevik”, za pružanje pomoći migrantima koji prolaze kroz Tuzlanski kanton, kao i na ime finansijske podrške za pomoć u obilasku porodica i sakupljanju dokumentacije, eksponata i ličnih stvari omladine ubijene na tuzlanskoj „KAPIJI”, kao i arhivske građe za muzejsku postavku u „MEMORIJALNOM CENTRU KAPIJA”.

Također, Vlada je utvrdila sredstva za raspodjelu sa potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona. Ukupno planirana sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za pomoć u realizaciji projekata iznose 86.000,00 KM. Osim nacionalnih kulturnih društava, u raspodjeli ovih sredstava participiraju i Savez udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona, Savez udruženja građana penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona i Crveni krst/križ Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas odobrila 2.500,00 KM, Udruženju „25 MAJ 95. KAPIJA” Tuzla na ime finansijske podrške u obilasku porodica ubijene omladine i preživjelih ranjenika na tuzlanskoj „KAPIJI” 25.05.1995. godine. Također, donijela je i odluke o unutrašnjim preraspodjelama rashoda u Budžetu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2020. godinu.

Vlada je odobrila i 2.500,00 KM Udruženju pčelara „Pčela” Gradačac na ime organizovanja trećeg sajma pčelarstva u Gradačcu sa međunarodnim ocjenjivanjem kvaliteta uzoraka meda.
Također, Vlada je odobrila Odobrava se usmjeravanje donacije Raiffeisen banke dd Bosna i Hercegovina u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Za realizaciju projekta „Knjiga je moj najbolji prijatelj” za JU OŠ „Podorašje” Srebrenik Banka je donirala 2.000,00 KM.

Zbog ispravke tehničke greške, Vlada je danas donijela odluku o izmjeni odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće.
Kako bi se omogućila realizacija planiranih projekata, Vlada je danas donijela i odluke o izmjenama Programa raspodjele sredstva sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama” za 2020.godinu.
Obzirom da je privredno društvo Kismet d.o.o. Doboj Istok, zbog nemogućnosti realizacije ugovorne obaveze,izvršio povrat sredstava u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM, Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Odluku Ministarstva privrede o isknjižavanju navedenih sredstava na potrošačkoj jedinici „Podrška razvoju Kantona” u korist potrošačke jedinice Trezor Tuzlanskog kantona.

Za potrebe izvođenja radova nadzora u procesu adaptacije i rekonstrukcije objekta Centra za autizam Tuzla, faza I, Vlada je danas Udruženju roditelja djece-osoba saautizmom „URDOSA” odobrila 5.864,00 KM.

Vlada je danas dala Saglasnost za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Računarstva i informatika na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla.

Vlada je danas dala i saglasnost za prijem dva namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Gradačcu. Radi se o pozicijama viši referent za operativno tehničke poslove (ložač-domar-kurir) i viši referent za operativno tehničke poslove (daktilograf). Također, je data i saglasnost Općinskom sudu u Lukavcu za prijem jednog namještenika višeg referenta za operativno tehničke poslove, daktilografa. Odobren je i prijem referenta portira-recepcionera u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: