ODRŽANA 13. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK: SMJERNICE ZA REBALANS BUDŽETA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom je usvojila Elaborat o stanju u privredi Tuzlanskog kantona. Prema Elaboratu došlo je do pada zaposlenosti u većini industrija, uključujući one sa izrazitim potencijalom rasta. Iz tog razloga neophodna je intervencija Vlade TK kada je u pitanju stvaranje boljeg poslovnog okruženja i pružanje konkretne pomoći poslovnim subjektima koji upošljavaju veći broj zaposlenika i ostvaruju natprosječne rezultate. Industrije sa izrazitim potencijalom za rast poslovne aktivnosti temelje na postojećoj sirovinskoj bazi što se posebno vezuje za drvnu i hemijsku industriju. Pored toga posebnu pažnju treba obratiti na metaloprerađivačku industriju u kojoj slično kao i u drvnoj industriji postoje tehničko-tehnološki, ljudski i kapaciteti tržišnog potencijala naročito u kontekstu najavljenih investicija u termoenergetski sistem (izgradnja Termoelektrane Tuzla i Banovići) te investicionog održavanja u velikim poslovnim sistemima, što je posebno značajno za poslovne subjekte iz djelatnosti popravke i instaliranja mašina i opreme. Poljoprivreda je sektor koji zaslužuje posebnu pažnju zbog postojanja, a neiskorištenosti prirodnih resursa na jednoj strani i mogućnosti stvaranja radnih mjesta koja su niskobudžetna na drugoj strani, pri čemu ne treba zanemariti činjenicu da je u evidenciji 33 Službe za zapošljavanje TK, od ukupnog broja nezaposlenih koji iznosi 98.131,  31 % (30.021) u kategoriji nekvalifikovanih radnika.

SMJERNICE ZA REBALANS BUDŽETA TK

Vlada TK donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo finansija da u postupku izrade prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta TK za 2014. planira primitke od prodaje stalnih sredstava zgrade Kantonalnog tužilaštva Tuzla u iznosu od 2.500.000,00 KM. Također je zaključeno da se planiraju primici od JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla na osnovu Podsporazuma o kreditu namijenjenog za rekonstrukciju „Plave bolnice“ između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla po osnovu otplate glavnice  kredita u 2014. godini u iznosu od 1.000.000,00 KM. Neki od parametara koje resorno ministarstvo treba koristiti je i planiranje kratkoročnog kreditnog zaduženja za tekuću godinu u visini procijenjenog viška rashoda nad prihodima za 2014. godinu te dugoročno zaduženje za pokriće dijela viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina u iznosu od 41.500.000,00 KM. Pored toga zaključkom je definisano da treba planirati smanjenje ostalih rashoda i izdataka u skladu sa dostavljenim zahtjevima budžetskih korisnika, a povećati rashode i izdatke samo za dio koji je neophodan za normalno funkcionisanje budžetskih korisnika.

RAST „KRUPNIH“ TRGOVACA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini. Broj registriranih subjekata u trgovini u 2013. godini manji je za 2,11% u odnosu na 2012. godinu. Broj registriranih fizičkih lica smanjio se za 162  što je za oko 4%. Ti podaci  govore da se nastavlja tendencija rasta i širenja „krupnih“ trgovaca. Prosječan broj zaposlenih u trgovini u 2013. godini manji je za 249 tj. 1,95% u odnosu na prosjek 2012. godine. Prosječna neto plaća ostvarena utrgovini u 2013.godini u TK iznosila je 512,00 KM i veća je za 0,2% u odnosu na prosječnu plaću u 2012.g., ali je za oko 30% manja u odnosu na ostvarenu prosječnu platu u TK. Ukupna vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona tokom 2013. godine iznosi 1.028.914.000,00 KM što je za 5,02% više nego u 2012. godini. Najveći procentualni pad izvoza evidentiran je kod izvoza pića i duhana, i raznih proizvoda nerazvrstanih po kategorijama. Privredni subjekti sa Tuzlanskog kantona izvezli su robe u zemlje Europske unije u vrijednosti od 700.773.000,00 KM što je za 11,26% više nego u 2012. godini. U isto vrijeme je uvoz iz zemalja EU smanjen za 0,56% te je iznosio 781.293.000,00 KM. Najviše robe izvezeno je u Austriju, Sloveniju, Njemačku , Italiju, Srbiju, Hrvatsku i zemlje Azije. Najveće promjene u spoljnotrgovinskom bilansu posljednjih godina se dešavaju u razmjeni sa Srbijom gdje smo iz dugogodišnjeg pozitivnog spoljnotrgovinskog bila prešli u zonu negativnog.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o upisu učenika koja su ostvarili minimalno 54 boda, u prvi razred medicinskih škola na području TK u školskoj 2014./2015.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla za organizovanje dodatnog rehabilitacijskog programa tokom ljetnog raspusta za djecu i osobe sa autizmom. Dodatni defektološki tretman bit će organizovan u periodu od 1 jula do 22. avgusta 2014.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Mišljenje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, po zahtjevu Javne ustanove Univerzitet u Tuzli za tumačenje Standarda visokog obrazovanja i normativa. U skladu sa navedenim Mišljenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, u važećim Standardima visokog obrazovanja i normativima, struktura 40-časovne radne sedmice nastavnika, saradnika i laboranata primjenjuje se samo za prvi ciklus studija, do donošenja novih Standarda i normativa visokog obrazovanja.

Vlada TK prihvatila je Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji na implementaciji projekta e-obrazovanje. Protokolom se definišu aktivnosti na uspostavljanjui radu i održavanju informaciono-komunikacijskog sistema kojim se osigurava pružanje i korištenje telekomunikacijskih usluga vezanih za nesmetano komuniciranje i edukaciju kadrova iz oblasti obrazovanja.

Vlada je odobrila finansijska sredstva D.o.o. Željezara “Zenica” u iznosu od 3.950.00 KM za smještaj učenika i nastavnika JU Prva osnovna škola Živinice, koja se zbog stanja elementarne nepogode nisu mogli vratiti kući.

Vlada TK odobrila je finansijska sredstva u iznosu od 250 KM za nabavku fotografske opreme radi praćenja aktivnosti premijera i Vlade TK.

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2013. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim preporučuje svim rukovodiocima kantonalnih organa i institucija, da kroz svoje pravilnike i druge podzakonske akte, pokušaju prilagoditi uslove i kriterije za utvrđivanje dužine trajanja godišnjih odmora za službenike i namještenike tako da ukupna dužina trajanja godišnjeg odmora za 2014. godinu, ne prelazi 30 radnih dana.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju oglasa i utvrđivanju teksta oglasa za popunjavanje upražnjene pozicije predsjednika i članova NO Kantonalne agencije za privatizaciju TK.

Vlada je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika u radni odnos refenta za studentska pitanja, jedan izvršilac sa SSS kvalifikacijom, na neodređeno vrijeme. Također je data saglasnost Univerzitetu za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa, saradnika u zvanje asistenta za uže naučne oblasti Mašinske konstrukcije, Toplotna i fluidna tehnika, Industrijski inženjering i upravljanje proizvodnjom, Opšte mašinstvo, Mašinski proizvodni inženjering i Mehatornički sistemi.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je punomoćnike koji, u ime osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća «Međunarodni aerodrom Tuzla»,  u sastavu Esad Mušanović, predsjednik i članovi Muhamed Majdančić i Razić Almaida.

Vlada je utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” u sastavu Milenko Tadić, predsjednik i članovi Edin Eminović i Zekerijah Smajlović.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: