Održana 102. redovna sjednica Vlade TK: „Markica“ umjesto participacije

Podrška povratku izbjeglih i raseljenih osoba

Vlada je danas usvojila  Informaciju o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2016. godini.  U okviru podrške povratku u 2016. godini, Vlada je putem resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak realizirala tri programa podrške i to: Pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima, Projekti održivog povratka i Zbrinjavanje raseljenih lica na području Tuzlanskog kantona za šta su obezbijeđena finansijska sredstva za subvenciju troškova električne energije i nabavku ogrjeva raseljenim licima smještenim u kolektivnim centrima, kao i finanansijska sredstva za zdravstveno osiguranje i naknade za troškove dženaza/sahrana. Ovi programi rezultirali su da se na području TK, tokom 2016. godine, 50 osoba vratilo u prijeratno mjesto prebivališta, što je za 48 % više u odnosu na broj povrataka iz prethodne godine. Istovremeno, na područje općina entiteta RS, vratilo se 77 osoba ili za 22 % više u odnosu na broj povrataka iz prethodne godine. Gledajući po programima Program održivog povratka za fizička lica je realizovan putem Javnog poziva na osnovu kojeg je dodijeljeno 48 donacija u ukupnom iznosu od 181.500,00 KM. Sredstva su namijenjena za nabavku mehanizacije, priključaka za mehanizaciju, krupne stoke, sitne stoke, plastenika, sistema za navodnjavanje, mašina i alata za obrtničke djelatnosti, pčelarstvo i sl. i to za 24 porodice na području našeg kantona i 24 porodice na području entiteta Republika Srpska. Ove donacije rezultirale su poboljšanjem egzistencijalnih uslova i održivog povratka za oko 168 povratnika.

U okviru drugog programa Pomoć drugim nivoima vlasti za hitne intervencije na infrastrukturnim objektima u povratničkim naseljima Vlada je u Budžetu planirala sredstva u iznosu od 42.700 KM.

Pored navedenog, u 2016. godini zdravstveno osiguranje je uplaćeno za 2.180 raseljenih lica, za što je utrošeno 293.009,07 KM. Za subvenciju električne energije, raseljenim licima, koja borave u kolektivnim smještajima na području TK, u 2016. godini, uplaćena su finansijska sredstva za 2.053 raseljene osobe, za što je izdvojeno 99.436,04 KM. Za nabavku ogrjeva 269 porodica smještenim u kolektivnim smještajima na području Tuzlanskog kantona utrošeno je 64.634,00 KM. U prošloj godini odobrena je subevencija troškova za dženaze/sahrane za 18 korisnika u ukupnom iznosu od 8.715,10 KM.

Kada je u pitanju preporuka za naredni period, Ministarstvo je opredijeljeno da treba nastaviti podršku povratničkoj populaciji i to isključivo stvarnim povratnicima kroz potporu za održiv povratak, navodi se u Informaciji.

Prilika za zapošljavanje 15 asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzli

Vlada je danas dala suglasnost JU Univerzitet u Tuzli za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH, koji će biti zaključen između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i JU Univerzitet u Tuzli. Predmet Sporazuma je uspostavljanje uzajamne saradnje radi efikasnog realiziranja Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH, usvojenog Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH. U ponuđenom tekstu Sporazuma Federalni zavod za zapošljavanje se obavezuje da putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uplatiti sredstva u iznosu od 144.000,00 KM za sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i/ili dijela neto plaće u iznosu do 800,00 KM mjesečno po osobi, u trajanju od 12 mjeseci. Na ovaj način će se omogućiti da se zaposli 15 asistenata/viših asistenata i to lica koja se vode na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje TK, na period od 12 mjeseci.

392.000,00 KM za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o raspodjeli sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu. Ovom odlukom raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 392.000,00 KM. Prijedlogom o raspodjeli sredstava obuhvaćeno je 16 blagovremenih i potpunih prijava koje su zadovoljile propisani bodovni minimum. Svi projekti navedenih organizacija koji su podržani značajno doprinose poboljšanju kvalitete života lica u stanju socijalne potrebe, razvoju partnerstva javnog, privatnog i nevladinog sektora kao i razvoju i pružanju vaninstitucionalnih socijalnih usluga, koji su adekvatna nadopuna uslugama ustanova socijalne zaštite iz javnog sektora. Podrška iz Programa doprinosi smanjenju siromaštva i ublažavanju posljedica ekonomske krize u Tuzlanskom kantonu.

Također Vlada je dala suglasnost u na Odluku o raspodjeli sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2017. godinu, za što je ove godine izdvojeno 10.000,00 KM.

„Markica“ umjesto participacije

Današnjim Zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila mišljenja Zavoda te nije podržala prijedlog Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona, iz razloga koji su navedeni u ovom Mišljenju, te zato što predložena odluka nije predložena u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.

Ovo znači da bi se u Tuzlanskom kantonu zadržao sistem uplata premije zdravstvenog osiguranja (markica) umjesto plaćanja participacija za svaku pruženu medicinsku uslugu građanima od pregleda kod ljekara opće prakse do specijalističkih tretmana.  Primjera radi, osobe koje ne bi plaćale „markicu“ izložena su riziku plaćanja participacije u slučaju kada  im je zdravstvena zaštita potrebna. Uobičajeno bolničko ležanje u trajanju 7 do 10 dana sa uobičajenim dijagnostičkim pretraživanjem ili postupcima i procedurama liječenja visina participacije može iznositi i preko 1.000 KM, CT sa kontrastom 100 KM, magnetna rezonanca sa kontrastom 150 KM i sl…

Kada je u pitanju stanje u okruženju uplata premije osiguranja (markice) uvedena je u Hercegovačko – neretvanskom, Srednjobosanskom, Unsko – sanskom kantonu, Kantonu broj 10 dok će u Zeničko – dobojskom kantonu biti uvedena za 2018. godinu, a visina premije se kreće 20 do 30 KM. U ostalim kantonima se plaća participacija.

Kada je u pitanju visina premije Vlada je danas razmatrala dva modela. Prvi model predviđa cijenu godišnje premije u visini od 20,00KM, s tim da će plaćanja biti oslobođena djeca koja u ovom trenutku nemaju riješeno zdravstveno osiguranje. Drugi model predviđa da plaćanja premije budu oslobođena sva djeca do 18 godina, a da premiju u visini od 20,00 KM plaćaju sve ostale kategorije. Za koji model će se Vlada opredijeliti bit će poznato nakon detaljnih analiza i projekcija te će odluka biti donesena u okviru izrade Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2018. godinu.

Vlada insistira na izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH

Današnjim zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona nije prihvatila Izjašnjenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Inicijativom Vlade Tuzlanskog kantona za dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona traži od Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da stave u dnevni red sjednica oba doma na razmatranje i izjašnjavanje Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su još 10. februara 2015. godine poslanici oba Doma sa područja Tuzlanskog kantona predali putem protokola predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Ostale odluke

Kantonalna vlada danas je prihvatila Informaciju o inspekcijskim nadzorima izvršenim u vezi nelegalnog parkiranja u neposrednoj blizini JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te zadužila nadležne organe da nastave sa kontinuiranim aktivnostima, u okvirima svoje nadležnosti, na suzbijanju nelegalnog parkiranja na ovom području.

S ciljem poboljšanja postojećih rješenja, bolje razumljivosti odredbi, promjene pravnih lica, odnosno udruženja Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je danas donijela više odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Tekuća rezerva. U svrhu hitne nabavke peći za centralno grijanje na čvrsto gorivo JU Gimnaziji „Mustafa Novalić” Gradačac odobravaju je 12.670,75 KM. Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom je, na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava u nastavku realizacije projekta sanacije i obnove džamije Husejnija u Gradačcu, odobreno 10.000,00 KM, a 14.000,00 KM je odobreno Franjevačkom samostanu „Sv. Petra i Pavla” Tuzla, kao podršku realizaciji projekta izgradnje HKC Sv. Franjo u Tuzli. Klubu specijalnih sportova „Tuzla” Tuzla, na ime troškova organizacije Prvenstva Specijalne olimpijade u košarci, odobreno je 3.000,00 KM, a Bokserskom klubu “Sloboda” Tuzla, na ime finansijske podrške u realizaciji projekta organizacije tradicionalne bokserske manifestacije pod nazivom „Rudarski Gong”, koja će se održati 21.12.2017.godine, je odobreno 1.500,00 KM. Planinarsko-sportskom društvu „Gradina” Gradačacje za podršku obilježavanju 35 godina postojanja Društva i održavanje tradicionalne planinarske večeri odobreno 2.000,00 KM.

Kantonalna vlada dala je danas suglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o dodjeljivanju 15.600,00 KM Općini Teočak na ime finansiranja projekta „Led rasvjeta: zgrada Općine – sportska dvorana”. Također, saglasnost je data i na Odluku o odobravanju 3.000,00 KM Planinarskom sportskom društvu „Gradina“ Gradačac, na ime organiziranja manifestacije Međunarodni dan planina 11.12.2017. godine.

Vlada je danas donijela Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava, shodno kojoj će se izvršiti popis sredstava i izvora sredstava kod svih budžetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2017. godine. Prema ovoj odluci Vlada je danas formirala i Glavnu centralnu popisnu komisiju. Slijedom događaja Vlada je danas formirala i centralne popisne komisije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstva pravosuđa i uprave.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Autentičnog tumačenja odredaba Statuta JU Univerzitet u Tuzli. Potreba za tumačenjem pojedinih odredbi Statuta pojavila se zbog nejasnoća i nedorečenosti uočenih prilikom primjene odredbi u konkursnim procedurama za izbor u saradnička zvanja te zbog kolizije između odredbi Statuta kojima je regulisano razrješenje prodekana.

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Izjave projektnog partnera – Vlade Tuzlanskog kantona na implementaciji projekta Inovativnim umom do pametnih škola. Podsjećamo Vlada Tuzlanskog kantona je partner na implementaciji projekta „Inovativnim umom do pametnih škola“ ili skraćeno „Pametne škole“. Projekat se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. A realizira ga Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla sa partnerima: Tuzlanski kanton, Brodsko–posavska županija, Zelena akcija Zagreb i Brodsko ekološko društvo Slavonski Brod.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: