OBJAVLJENE RANG LISTE STUDENATA I UČENIKA IZ KATEGORIJA BORAČKE POPULACIJE ZA DODJELU STIPENDIJA ZA STUDIJ U ŠKOLSKOJ 2013/2014. GODINI

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je danas na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) Rang liste kandidata iz reda boračke populacije koji su aplicirali za stipendije koje dodjeljuje ovo ministarstvo.

Ukupno planirana sredstva iznose 1.000.000,00 KM, a raspodjela sredstava vršit će se linearno na članove porodica šehida – poginulih branilaca, ratne vojne invalide i demobilisane branioce, u omjeru 60% za studenate i 40% za učenike. Za studente koji su ostvarili pravo stipendija će iznositi 80,00 KM, dok je za učenike srednjih škola stipendija utvrđena u iznosu od 50,00 KM.

Program o rasporedu sredstava za dodjelu stipendija studentima i učenicima pripadnicima boračke populacije za školsku/studijsku 2013/2014. godinu zasnovan je na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za stipendiranje branitelja i članova njihovih porodica, a koji u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji imaju pravo na stipendiranje.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: