Nastava na visokoškolskim ustanovama u TK po redovnom planu i programu

Vlada je danas prihvatila Zaključke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, a koji se odnose na trenutnu epidemiološku situaciju, a odnose se na organizaciju i tok nastave na univerzitetima i drugim visokoškolskim ustanovama. Prema zaključcima Kriznog štaba nastava na univerzitetima i drugim visokoškolskim ustanovama može započeti po redovnom planu i programu, uz striktno poštivanje važećih naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva. Ovim zaključcima Vlada i Krizni štab su od svih visokoškolskih ustanova na području Kantona zatražili da maksimalno utiču na uposlenike u smislu neophodne vakcinacije svih uposlenika, da sa početkom nastave konkretno lociraju fakultete gdje je provođenje važećih mjera otežano i iznađu, mogućnosti za poštivanje propisanih mjera.

Od ovih ustanova je zatraženo da sa početkom nastave analizira prokuženost i procijepljenost studenata Univerziteta u Tuzli, te da, u skladu sa mogućnostima i u saradnji sa JZNU Dom zdravlja Tuzla i JZU UKC Tuzla, kao i sa ZJZ TK, realiziraju akcije vakcinacije studenata svih fakulteta, spram mogućnosti zdravstvenih ustanova i zainteresiranosti uposlenika i studenata.

Također odobreno je JZU UKC Tuzla i JZNU Dom zdravlja Tuzla da, u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Tuzli i drugim obrazovnim ustanovama zdravstvenog smjera koje obavljaju nastavu u navedenim ustanovama, organizaciju i realizaciju svih nastavnih aktivnosti u okviru samih ustanova usaglase sa trenutnim mogućnostima, a obzirom na imperativ provođenja svih preporučenih higijensko- epidemioloških mjera.

Vlada nagradila istaknute sportiste
Danas je Vlada po prvi puta odobrila dvije nagrade istaknutim sportistima sa područja Tuzlanskog kantona. Naime, na Paraolimpijskim igrama koje su održane u Tokiju, dva predstavnika sa područja Tuzlanskog kantona donijeli su bronzane medalje.

To su Ermin Jusufović i Jasmin Brkić, obojica članovi reprezentacije sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine. Prema utvrđenim uslovima i kriterijima, za osvojenu medalju sa Olimpijskih/Paraolimpijskih igara sportista ostvaruje 100 bodova i pravo na nagradu do 10.000,00 KM. Kako se radi o osvojenom trećem mjestu Ministarstvo je predložilo, a Vlada je danas odobrila da se Erminu Jusufoviću i Jasminu Brkiću dodijeli po 9.000,00 KM za osvojeno treće mjesto na Paraolimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine.

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2021. godini. Ovim dokumentom predviđeno je da se nastave aktivnosti započete u 2020. godini, a prioritet za korištenje sredstava u 2021. godini je stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca, razvoj i jačanje dobrovoljnog vatrogastva, poboljšanje stanja u vatrogastvu i edukacija stanovnistva kroz razne vidove obuke.

Vlada je danas prihvatila tekst aneksa Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela i Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas imenovala komisije za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji, kao i za praćenje programa medijskih subjekata i preuzetih obaveza.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem višeg stručnog saradnika za građevinsko održavanje na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: