Ministar Karadžin se susreo sa predstavnicima Svjetske banke

U okviru projekta tehničke pomoći pod nazivom „Podrška pravednoj energetskoj tranziciji u regijama uglja“, delegacija Svjetske banke predvođena Wolfhartom Pohlom posjetila je jučer ministra prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Zvjezdana Karadžina.

Spomenuti projekat Svjetska banka implementira u široj regiji, a sastoji se od tri komponente koje stavljaju fokus na upravljanje procesom tranzicije, na ljude i zajednice kao i na prenamjenu napuštenog rudarskog zemljišta o čemu jučer i bilo najviše riječi.

Kroz spomenutu tehničku pomoć identificirana su četiri pilot područja (rudnik i termoelektrana Kakanj i rudnik Breza, rudnik Banovići, termoelektrana Gacko i rudnik i termoelektrana i rudnik Ugljevik i termoelektrana Tuzla, uključujući Rudarsko poduzeće Kreka) na kojima će se uraditi detaljnije analize mogućnosti implementacije pravedne energetske tranzicije.

Imajući u vidu da će u skorije vrijeme Ministarstvo započeti aktivnosti na izradi novog prostornog plana, na sastanku je dogovoreno da će u narednom periodu Svjetska banka u suradnji sa Ministarstvom i lokalnim zajednicama kroz interno razvijeni software LURA kreirati scenarije i optimizaciju rješenja iskorištenja napuštenog rudarskog zemljišta s ciljem razvoja regije.

Sagovornici su se složili da iskustva Svjetske banke sa drugih tržišta mogu biti dragocjena kao i da će se u budućnosti intenzivirati saradnja sa predstavnicima vlasti Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.