Krizni štab TK donio nove mjere za ugostiteljske objekte, tržne centre, prodavnice i javni prevoz

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, na danas održanoj sjednici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona doneseno je više naredbi koje su podijeljene u skladu sa specifičnostima za zatvorene prostore, trgovine, radnje, ugostiteljske objekte i javni prijevoz.

Današnjim naredbama ugostiteljskim objektima je omogućen rad do 23 sata.

Također, trgovinama na veliko i malo, pružaocima ostalih uslužnih djelatnosti, subjektima koji pružaju usluge iz oblasti hotelijerstva, ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (kina, pozorišta, muzeji i sl), kladionicama i sl., je naređeno da na ulazu u objekat postave obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu, u odnosu na njegovu površinu, računajući da je za svaku osobu potrebno 4m2, a ne više od 30 lica. Tržni centri su dužni postaviti obavijest o ukupnom broju lica, zbirno po svim subjektima u sklopu tržnog centra.

Druga naredba se odnosi o higijensko epidemiološkim mjerama kod pružanja ugostiteljskih usluga kojih će se morati pridržavati ugostitelji. Posebna molba vlasnicima ugostiteljskih objekata je upućena da aktiviraju stolove na otvorenim prostorima, kao i nadležnim gradskim/općinskim službama da imaju u vidu potrebu za proširenjem bašti ugostiteljskih objekata.

Treća naredba se odnosi na javni prijevoz koji je neophodan zbog funkcionisanja škola, fakulteta, radnih mjesta, cirkulacije i potreba stanovništva. Posebno je važno nošenje maske, i smanjena komunikacija za vrijeme prijevoza u javnim prijevoznim sredstvima.

Sa ovim setom naredbi nastoji se zajedničkim aktivnostima spriječiti neželjene scenarije iz bližih kantona, te da odgovornim ponašanjem i radom sačuvamo zdravlje naših najbližih i izbjegnemo zatvaranje objekata.

NAREDBA ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE

 1. Ovom Naredbom definišu se specifične mjere za ugostiteljske objekte:
 2. Obavezno je pridržavati se preporuka  Zavoda za javno zdravstvo F BiH koje se tiču maksimalnog broja osoba u zatvorenim i otvorenim prostorima, a sve uz obavezno provođenje higijensko – epidemioloških mjera.
 3. Provoditi pojačane mjere higijene i sanitacije. Obavezno je redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće dezinficirati u toku dana.
 4. Osigurati provjetravanja prostorija, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.
 5. Na ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje tako da bude dostupno uposlenicima i mušterijama.
 6. Uputstva o ograničenjima i mjerama moraju biti postavljena na vidljiva mjesta.
 7. Preferirati upotrebu vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni.
 8. Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 3 metra od ivice do ivice stola, što u praksi znači razmak između grupa gostiju od 2 m, zbog upotrebe stolica. Mora se obezbjediti da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje 1m, u skladu sa tim ograničiti broj stolica za stolovima u zavisnosti od veličine stola.
 9. Traži se od svih gradskih/ općinskih uprava da, ukoliko već nisu, bez posebne procedure i dodatne naknade, omoguće korištenje javnih površina (izuzev zelenih i pješačkih staza) vlasnicima ugostiteljskih objekata, sa ciljem omogućavanja realizacije socijalne distance u istim.
 10. Nije dozvoljeno stajanje za šankovima.
 11. Osoblje mora konstantno nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.
 12. Gosti moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe), a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.
 • Ne preporučuje se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, escajg, začini, ulje, kečap). Escajg treba da se donese zamotan zajedno sa jelom, a ako dodaci (so, biber, ulje, senf, kečap, sirće i sl) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati poslije svake mušterije.
 • Nakon svake mušterije obavezno je dezinficirati stolove.
 • Naplatu vršiti za stolom.
 • Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom ljekaru.
 • Organizaciju svih društvenih događaja (svadbe, rođendani, seminari, koncerti, promocije itd.) organizovati u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH.
 • Za nadzor izvršenja ove Naredbe zadužuju se  vlasnici ugostiteljskih objekata, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije.
 • Zadužuju se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije da Kriznom štabu Ministarstva zdravstva dostavljaju sedmični izvještaj o poduzetim aktivnostima iz ove Naredbe na e-mail: minzdr@tk.kim.ba.
 • Ova Naredba se primjenjuje od 09.03.2021. godine, a mijenjati će se u skladu sa epidemiološkom situacijom.

NAREDBA ZA TRŽNE CENTRE I OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

 1. U Naredbi broj: 13/1-33-1672-5/21 od 02.03.2021. godine tačka 1. briše se.

Ovom tačkom ograničavao se rad svih ugostiteljskih objekata najduže do 20.00 sati. Radno vrijeme svih djelatnosti je dozvoljeno u skladu sa važećim propisima nadležnih organa.

 • Naređuje se svim tržnim centrima, trgovinama na malo i van tržnih centara, ugostiteljima i hotelijerima i pružaocima ostalih uslužnih djelatnosti obavezno određivanje COVID redara iz reda uspolenika, koji će biti zaduženi za nadzor nad sprovođenjem svih epidemioloških mjera.
 • Naređuje se trgovinama na veliko i malo, pružaocima ostalih uslužnih djelatnosti, subjektima koji pružaju usluge iz oblasti hotelijerstva, ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (kina, pozorišta, muzeji i sl), kladionicama i sl., da na ulazu u objekat postave obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu, u odnosu na njegovu površinu, računajući da je za svaku osobu potrebno 4 m2, a ne više od 30 lica. Tržni centri su dužni postaviti obavijest o ukupnom broju lica, zbirno po svim subjektima u sklopu tržnog centra.
 • Naređuje se svim organima uprave, organima jedinica lokalne samouprave i ostalim subjektima koji vrše javna ovlaštenja da organizuju svoj rad sa građanima na način da:
 • na ulazu u službene prostorije ograniče broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama,
 • održavaju rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene,
 • službe obezbjeđenja kontrolišu i nadziru distancu među korisnicima usluga koji čekaju vani.
 • Naređuje se svim gradskim/općinskim Kriznim štabovima, kao i gradskim i općinskim inspekcijama da izvrše kadrovsko jačanje inspekcijskih službi, te da maksimalno pojačaju inspekcijski nadzor nad provođenjem važećih naredbi i preporuka.
 • Traži se od nadležnih kantonalnih i gradskih/općinskih inspekcija, kao i od Uprave policije TK da pojačaju nadzor nad provođenjem svih važećih naredbi i preporuka.
 • Ova Naredba se primjenjuje od 09.03.2021. godine, a mijenjati će se u skladu sa epidemiološkom situacijom.

NAREDBA ZA JAVNI PREVOZ

 1. Ovom Naredbom definišu se specifične mjere za javni prevoz:
 • Prilikom izrade redova vožnje, naročito obzirom na skori početak nastave, iste sačiniti  uzimajući u obzir potrebno vrijeme za dezinfekciju, provjetravanje i čišćenje vozila.
 • Vozač i svi putnici moraju nositi zaštitnu masku preko usta i nosa.
 • Obavezna dezinfekcija  ruku  pri  ulasku  u  vozilo (vozno osoblje i putnici),  nakon  izlaska  iz  vozila,  nakon  postupaka čišćenja vozila ili kad su ruke vidljivo uprljane, te u ostalim preporučenim situacijama.
 • Dezinfekcijsko sredstvo mora biti  na raspolaganju  na ulazu u vozilo.
 • Izbjegavati bliski kontakt prilikom komunikacije.
 • Obavezno održavati  odgovarajući  fizički  razmak  (1-2  metra)  u  svakodnevnom  društvenom  kontaktu  s putnicima i drugim osobama. Ako vozači stavljaju prtljagu u prtljažni prostor, potrebno je poslije toga dezinficirati ruke, to jeste ograničiti kapacitet na sjedeća mjesta i to tako da sjedi jedna osoba u redu, na način da sjede naizmjenično na sasvim lijevom i sasvim desnom sjedištu
 • Mjesta koja se ne koriste obavezno označiti trakom ili znakom upozorenja.
 • Nije dozvoljeno stajanje i držanje za rukohvate tokom vožnje, osim prilikom ulaska i izlaska iz vozila.
 • Za sprovođenje mjera u vozilu zadužuju se vozač i revizori.
 • Potrebno je vršiti standardno čišćenje i dezinfekciju vozila, temeljito najmanje dva puta dnevno, a između  vožnji  neophodno  je  izvršiti  dezinfekciju  dodirnih  površina  u  vozilu  i  prozračivanje unutrašnjosti prevoznog sredstva.
 • Pri čišćenju unutrašnjosti autobusa posebebno obratiti pažnju na rukohvate na ulaznim  i  izlaznim  vratima,  prozorska  stakla,  kao  i  na  naslone  za  glavu  i  za  ruke  putnika.
 • Preporučuje se postavljanje fizičke barijere između vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa  ili slično). Ako to nije moguće, prvi red sjedala iza vozača ne smije se koristiti za prevoz putnika. Redovno prozračujte putnički prostor prilikom stajanja na stajalištima.
 • Za vrijeme vožnje koristiti prozračivanje  unutrašnjosti  autobusa  ventilacijom.  
 • Ako   vremenske   prilike   i   temperatura   to dozvoljavaju, tokom vožnje otvorite prozore.
 • Preporučuje se pojačano prisustvo revizora u vozilima, koji će kontrolisati primjenu higijensko – epidemioloških mjera.
 • Za nadzor izvršenja ove Naredbe zadužuju se menadžmenti kompanija koje se bave javnim prevozom, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije.
 • Zadužuju se menadžmenti kompanija koje se bave javnim prevozom, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije da Kriznom štabu Ministarstva zdravstva dostavljaju sedmični izvještaj o poduzetim aktivnostima iz ove Naredbe na e-mail: minzdr@tk.kim.ba.
 • Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 09.03.2021. godine, a mijenjati će se u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.