Kardiovaskularna oboljenja vodeći uzroci umiranja na području TK u 2020. godini

Vlada je danas prihvatila Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2020. godini. Prema Analizi vodeći uzroci umiranja na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini su iz grupe kardiovaskularnih oboljenja. U ukupno registrovanom obolijevanju odraslih stanovnika, deset vodećih oboljenja učestvovalo je sa 55,33%. Vodeći uzroci obolijevanja su: hipertenzivna oboljenja, akutne infekcije gornjih respiratornih puteva, inzulno-neovisni dijabetes, druge dorzopatije te drugi endokrini i metabolički poremećaji. U bolničkim kapacitetima Tuzlanskog kantona u 2020. godini pacijenti su najčešće liječeni zbog cirkulatornih oboljenja, malignih neoplazmi te oboljenja digestivnog. Stopa incidence malignih oboljenja za područje Tuzlanskog kantona iznosila je 186,47/100.000 stanovnika, a kao najučestalije lokalizacije malignoma registrovani su: dojka, prostata, pluća, mokraćna bešika, ženski reproduktivni organi i bubrega. Od šećerne bolesti liječena su 469 pacijenata, u najvećem procentu od insulin neovisnog tipa šećerne bolesti (81,66%). U toku 2020. godine na području Tuzlanskog kantona registrirano je ukupno 12.181 oboljelih osoba od zaraznih i parazitarnih oboljenja i stopa obolijevanja je iznosila 27,8 /1000 stanovnika. Deset vodećih oboljenja čine 99,8% morbiditeta od zaraznih oboljenja. Vodeće bolesti su Covid-19 infekcija sa 11.108 oboljelih osoba, enterokolitis sa 407, varicellae sa 356 oboljelih osoba, potom scabies sa105 slučajeva te herpes zoster sa 72 oboljele osobe.

Pojavom respiratorne infekcije uzrokovane Covid-19 proglašena je pandemija ove bolesti i nije bilo prijava epidemija drugih zaraznih i parazitarnih oboljenja. Letalitet od zaraznih oboljenja je iznosio 4,39% te su registrovana 535 smrtnih ishoda kao posljedica zaraznih oboljenja i to: 507 povezanih sa Covid -19 infekcijom, 12 kao posljedica influenze s pneumoniom, 6 kao posljedica tuberkuloze, 6 enterocolitisa, 3 kao posljedica sepse te jedan smrtni ishod kao posljedica encefalitisa. Od mjeseca marta kada je potvrđen prvi slučaj akutne respiratorne infekcije uzrokovane 2019 noCoV do kraja godine registrovano 11.108 slučajeva oboljenje sa 507 smrtnih ishoda povezanim sa infekcijom, navodi se, između ostalog u danas prihvaćenoj Analizi.

Evidentno pogoršanje epidemiološke situacije

Vlada je danas prihvatila Informaciju o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona  u periodu od 01. augusta do 17. oktobra 2021.godine, prema kojoj je između dva izvještajna perioda došlo do evidntnog pogoršanja epidemiološke situacije.Uprkos donešenim naredbama i preporukama, usljed njihovog nepoštivanja ne dolazi do stabilizacije, a sezona gripe umnogome usložnjava epidemiološku situaciju.

U ovom periodu u  zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona za obradu PCR metodom prikupljena su 20.971 uzorka od čega je kod 3.731 uzorka potvrđen SARS-CoV-2 virus. U  odnosu na evidentirane rezultate PCR testiranja evidentno je usložnjavanje epidemiološke situacije početkom mjeseca septembra. Prikazano stanje ukazuje da se nakon skoka procenta pozitivnih uzoraka u trećoj sedmici septembra u naredne dvije sedmice blago stabilizira visina procenta pozitivnosti, ali prve dvije sedmice oktobra ukazuju na povećanu lokalnu transmisiju. Iskazani procenti ukaziju na nekontrolirano širenje virusa među populacijom tj. nivo prenosa 4. Pozitivnost uzoraka na SARS-CoV-2 virus najčešće je evidentirana u grupi stanovništa  starosti 25 do 49 godina (37%), dok je slijedeća dobna skupina po učestalosti pozitivnosti  starosti 50 do 64 godine. U navedenom periodu 505 osoba je trebalo bolničko liječenje. Broj osoba oboljelih od COVID-a koju su trebali bolničko liječenje od druge polovine augusta mjeseca bilježi porast, sa izuzetnim skokom u trećoj i četvrtoj sedmici septembra, nakon čega se ne bilježi znatniji porast ovog parametra praćenja. Kod 143 osobe je evidentiran smrtni ishod. Broj smrtnih ishoda usljovljenih COVID-om iskazuje ksponencijalni rast od treće sedmice septembra. Na osnovu dostavljenih podataka od strane JZU UKC-a 90% umrlih nisu bili vakcinisani, a prisustvo više hroničnih bolesti je jedan od faktora koji direktno utiče na smrtni ishod.

Tokom izvještajnog perioda je započela realizacija nove školske godine u ustanovama svih nivoa obrazovanja U momentu pisanja izvještaja u osvnim školama je 372 učenika u izolaciji zbog COVID-a. Kod 67 učenika osnovnih škola je potvrđen COVID, što je 0,2% od ukupnog broja učenika.COVID je preboljelo 111 učenika osnovnih škola. Od ukupnog broja nastavnog osoblja u školi je trenutno registrirano 1,17% pozitivnih (38). COVID je preboljelo 299 nastavnika, dok je potpuno vakcinisano 43% nastavnog osoblja. U srednjim školama je potpuno vakcinisano oko 15% nastavnika (241), 0,5% je pozitivnih učenika (75), a u izolaciji 150 učenika.

Kada je u pitanju imunizacija građana našeg kantona, na području Tuzlanskog kantona do sada je aplicirano 177.640 doza vakcina, od čega su 96.233 osobe vakcinisane sa prvom dozom vakcine, dok je 81.407 osoba vakcinisano sa obje doze vakcine protiv COVID-19. Iako stanovnici Tuzlanskog kantona na raspolaganju imaju dovoljan broj vakcina protiv COVID-19, zainteresiranost za vakcinaciju je nedovoljna. Praćenje potrošnje vakcina na sedmičnom nivou definisano od strane FZJZ, ukazuje da se zadnje tri sedmice izvještajnog perioda broj vakcinisanih prvom dozom smanjuje za oko 1000 na sedmičnom nivou.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Srednjoročni plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za period 2022-2024.godina i Godišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za 2022.godinu sa kratkim opisom projekata Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla. Ovi dokumenti bit će dostavljeni Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona radi pripreme i objavljivanja godišnjeg Kataloga potencijalnih JPP projekata. Kao Srednjoročni plan potencijalnih JPP projekta za period 2022-2024.godine, Javna zdravstvena ustanova Univerziteski klinički centar se odlučila za Urgentni centar sa višespratnom garažom, Centar za protetiku i ortotiku, Centar za dijalizu i Centar za radiohirurgiju, a za Godišnji plan za period 2022.godinu se odlučila za Urgentni centar sa višespratnom garažom, Centar za protetiku i ortotiku. Javna zdravstvena ustanova Univerziteski klinički centar Tuzla će u svom Finansijskom planu za 2022.godinu osigurati sredstva za pripremu prijedloga projekata javno – privatnog partnerstva.

Danas donesenim Zaključkom Vlada je zadužila se Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da osigura ukupno 2 miliona KM za unapređenje zdravstvene zaštite primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa. Od tog iznosa po milion KM osigurat će se za  finansiranje programa vakcinacije za primarni nivo zdravstvene zaštite, odnosno za smanjenje negativnih efekata epidemije/pandemije i zaštite stanovništva od težih oblika bolesti i smrtnih ishoda, putem pokrića troškova bolničkog liječenja oboljelih od bolesti COVID-19 kao i specifične troškove ambulantne obrade pacijenata upućenih na bolničko liječenje nastale usljed uslova pandemije/epidemije za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite.

Vlada je danas u Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton uvrstila „Drugi internacionalni simpozij smanjene smrtnosti majki i novi napredci u kliničkoj medicini“ i „XVI Nefrološka škola -Uticaj COVID 19 pandemije na nefrološke i dijalizne bolesnike“. Također, Vlada je prihvatila da bez finansijske potpore bude pokrovitelj Međunarodnog Simpozija „Šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije?“, koji će 22. i 23. oktobra u Tuzli organizirati Razred za medicinske nauke Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u BiH (IANUBIH).

Na danas održanoj sjednici utvrđen je koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec oktobar 2021. godine u iznosu 1,00. Podsjećamo, novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima i na način propisan Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Također je utvrđeno da osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade ostane nepromijenjena, te da i u periodu oktobar – decembar 2021. godine iznosi 4.00 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o doznačavanju ukupno 25.572,97 KM Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“ za završne aktivnosti ugradnje podstanice za centralno grijanje u objektu Centra za autizam Tuzla.

Također, Vlada je danas odobrila i 10.000,00 KM Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

Vlada je danas dala saglasnost na Sporazum o osnivanju Zajedničke komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela i Odluku o poništavanju i raspisivanju i utvrđivanju ponovnog Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila tekst autentičnog tumačenja Ministrstva obrazovanja i nauke a u vezi sa odredbom Zakona o visokom obrazovanju TK, te će ga dostaviti Skupštini Tulanskog kantona na dalje postupanje.

Danas je Vlada dala saglasnost za pokretanje postupka popune radnog mjesta sekretara Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona putem javnog konkursa.

Također, Vlada je danas dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem više uposlenika u radni odnos. Radi se o kantonalnom poljoprivrednom inspektoru za stočarstvo, termoenergetskom inspektoru, elektroenergetskom inspektoru, inspektoru rada za oblast radnih odnosa, inspektoru za hranu, inspektoru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, inspektoru za ceste, stručnom savjetniku za pravne poslove i zastupanje, stručnom savjetniku za informatičke poslove – programeru, stručnom saradniku za praćenje realizacije prekršajnih naloga i prinudnu naplatu, te višem referentu za tehničke poslove.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost za imenovanje Nihada Okanovića na poziciju vršioca dužnosti direktora Kantonalne agencije za privatizaciju. Vlada je privremeno imenovala Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Također, Vlada je dala saglasnost za razrješenje direktora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, kao i za imenovanje vršioca dužnosti direktora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. Danas je Vlada dala i prethodnu saglasnost za imenovanje direktora Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram – beg“ u Tuzli.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: