Energijska efikasnost u fokusu novog ciklusa saradnje TK i UNDP-a

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) stvoreni su preduslovi za nastavak uspješne saradnje i u narednom petogodišnjem ciklusu. Primarni cilj je poboljšanje efikasnosti razvojnih napora, a svrha ovog Memoranduma je da odredi okvir i olakša saradnju u područjima održivog i inkluzivnog razvoja, uprave i vladavine prava i pružanja javnih usluga sa ljudima u fokusu, te socijalne kohezije.

Memorandum su danas potpisali premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić i zamjenik rezidentnog predstavnika Razvojnog programa UN-a u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov (Sukrob Košmukamedov).

Temeljem ovog Memoranduma današnjom prezentacijom Programa energetske obnove 408 zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona započete su i konkretne aktivnosti.  Od ukupno 408 objekata javne namjene, njih preko 80% su osnovne, srednje škole i fakulteti, a projekat energijske obnove podrazumijeva sredstva za zagrijavanje i za rasvjetu. To su ogromni finansijski izdaci za Tuzlanski kanton. Ove zgrade su uglavnom stare preko 40 i 50 godina. Toplotna izolacija na zgradama je vrlo slaba ili ne postoji, krovovi prokišnjavaju, sistemi grijanja su stari i neučinkoviti, rasvjeta zastarjela, krovovi prokišnjavaju itd. Vlada Tuzlanskog kantona je do sada uspjela svojim sredstvima da obnovi jedan manji dio zgrada ali još uvijek je velika većina ovih zgrada u vrlo nezadovoljavajućem stanju.

„Danas potpisanim Memorandumom Vlada Tuzlanskog kantona ulazi u sasvim novu fazu razvoja i saradnje sa UNDP-om. To podrazumijeva dva jedinstvena programa u BiH. Jedan smo danas prezentirali i radi se o energijskoj obnovi objekata javne namjene u Tuzlanskom kantonu, a drugi je dekarbonizacije stambenog fonda u TK. Programom koji tretira javne objekte dobili smo energetske i finansijske podatke za svaku zgradu pojedinačno, te količinu radova te potrebna finansijska sredstva za sanaciju fasada, sistema grijanja, stolarije i rasvjete, kao i uštede na energentima koje se postižu izvođenjem ovih radova. Dokument analizira i predlaže najpovoljniji finansijski model za sanaciju ovih zgrada i to na taj način da se najmanje zadire u budžetska sredstva i da se što je moguće više i što je moguće brže ovi radovi finansiraju iz sredstava ostvarenih na postignutim uštedama za energente za grijanje i rasvjetu“, rekao je premijer Kantona Kadrija Hodžić, ističući da jedan od modela predviđa da ustvari iz ostvarenih ušteda finansiramo provedbu projekata energijske efikasnosti.

„Energijskim zbrinjavanjem ovih objekata za 2,8 miliona KM godišnje smanjujemo budžetska izdvajanja koja bi bila utrošena u grijanje i potrošnju energije u tim objektima“, zaključuje Hodžić.

Ovo je prvi dokument ovog obima i tipa u BiH i pokazuje ozbiljnost i namjeru Vlade Tuzlanskog kantona da slijedi trendove i pravce Evropske unije u pogledu smanjenja potrebe za energijom, smanjenja zagađenja zraka, poboljšanje komfora za sve korisnike ovih zgrada te smanjenja izdataka za grijanje i rasvjetu u ovim zgradama.

„Drago mi je da UNDP u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona otvara novo poglavlje u poboljšanju energetske efikasnosti javnog sektora, ali i rezidencijalnog sektora, što je novo polje saradnje u ovoj oblasti. Izuzetno je važna spremnost Vlade da finansira provođenje mjera energetske efikasnosti u 405 javnih zgrada u vrijednosti od oko 35 miliona KM. Kanton i UNDP će, zahvaljujući sredstvima Zelenog klimatskog fonda, izdvojiti 2,2 miliona KM za energetsku efikasnost. UNDP će pružiti tehničku podršku u izvođenju radova na 35 javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu. Pored toga, UNDP je u saradnji sa vladom TK takođe pokrenuo projekat dekarbonizacije rezidencijalnog sektora Zajedno postavljamo gradivne blokove za inkluzivnu transformativnu klimatsku akciju – smanjenje emisija, povećanje otpornosti na klimatske uticaje i zaštitu ekosistema. Projektne aktivnosti će doprinijeti provedbi UNDP-ovih klimatskih obećanja u BiH i ispunjavanju ambicioznijih ciljeva nacionalno utvrđenih doprinosa (NDC) u skladu s Pariškim sporazumom“, kazao je Košmukamedov.

„Izuzetno sam zadovoljan današnjom prezentacijom  i želim uputiti čestitke premijeru Hodžiću i Vladi Tuzlanskog kantona na uspješno potpisanom petogodišnjem sporazumu sa UNDP-om. Realizacija ovog projekta energijskog zbrinjavanja 408 objekata u Tuzlanskom kantonu je veoma značajna za Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu i posebnu težinu ima to što je ovo prvi projekat ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Tuzlanski kanton je napravio jedan iskorak, koji pokazuje i naše opredjeljenje za djelovanje u narednom periodu, a Skupština će naravno biti podrška realizaciji ovih aktivnosti“, riječi su predsjedavajućeg Skupštine TK Slađana Ilića.

Kako je danas rečeno već je započeto sa realizacijom aktivnosti na 35, od ukupno 408 objekata. Radi se o projektu „Zeleni ekonomski razvoj“, a za realizaciju ovih aktivnosti udružena su kantonalna namjenska sredstva od ekoloških naknada i sredstva UNDP-a, u ukupnom iznosu 2.200.000,00 KM. Primarni cilj projekta je doprinijeti kreiranju povoljnog okruženja za investicije u Bosni i Hercegovini u okviru kojeg je projektna komponenta povećanja mjera energijske efikasnosti u Tuzlanskom kantonu kroz ostvarivanje značajnih energijskih i finansijskih ušteda, povećanje komfora i sigurnosti korisnika. Od ovih 35 objekata trenutno je u toku tenderisanje za 10 prioritetnih objekata, a to su: JU OŠ Safvet – Beg Bašagić Gradačac, JU Općinski sud u Gračanici, JU Druga osnovna škola – PŠ Pribava Gračanica, Rudarsko geološko građevinski fakultet Tuzla, JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom odgoju Tuzla, JU OŠ Bukinje Tuzla, JU OŠ Puračić – PŠ Devetak Lukavac, Mješovita srednja mašinska i saobraćajna škola Tuzla, JU MSŠ Kalesija i JU MSŠ Građevinsko-geodetska škola Tuzla.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: