Farma “Spreča”: Oglas za prijem diplomiranog inžinjera Poljoprivrede

Farma Spreča d.o.o. usljed ukazane potrebe raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos:

POZICIJA  1.  Dipl ing. Poljoprivrede

(lokacija: FARMA “SPREČA” KALESIJA),                 1 izvršilac.

Dužnosti i odgovornosti:

*Učestvuje u poslovima planiranja, kontrole i realizacije biljne proizvodnje, u organizacionoj  jedinici  ratarstvo na Farmi Spreča.

*Prije početka sezone kreira godišnje planove potrebnih količina sjemena, đubriva zaštitnih sredstava i projekcije očekivanih prinosa, radi na planovima i realizaciji žetve.

*Radi na izradi i primjeni programa ishrane i zaštite ratarskih kultura,

*Vrši adekvatnu i redovnu primjenu svih agrotehničkih mjera koje zahtijeva ratarska proizvodnja,

*Obavezno prati naučno stručna ostvarenja u navedenoj oblasti kako bi se u skladu sa mogućnostima ista primjenjivala.

*Usmjerenost na povećavanje prinosa i smanjenje troškova u proizvodnji,

*Maksimalna iskorištenost obradivih površina,

*Prati realizaciju poslovnih aktivnosti i redovito evidentira, ažurira te izvještava o realizaciji.

Kvalifikacije i iskustvo:

–    VSS, diplomirani inžinjer, Poljoprivrede

–     Smjer: Biljna proizvodnja – ratarstvo.

–    Prednost – radno iskustvo na poslovima ratarstva

–    Poznavanje rada na računaru, kao i praktično iskustvo sa informatičkim  programima,

–    Sposobnost vođenja i organizovanja,

–    Poželjno poznavanje engleskog jezika,

–    Vozačka dozvola B kategorije.

Prijave sa pratećom dokumentacijom (CV sa pismom motivacije,  kopija diplome)  slati na adresu:

Farma Spreča d.o.o. Kalesija

Donje Vukovije bb, 75260 Kalesija, BiH Mob: +387 62 330 702, Tel/Fax: +387 35 611 701 / 611 700

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: