Marketing

CJENOVNIK OGLAŠAVANJA

 

Banneri su najrasprostranjeniji način oglašavanja na internetu. Lokacije bannera se nalaze na slici (crveno). Svi banneri su statični.


Statični Banner 125×125

 1. Mjesec  –  20 KM
 3. Mjeseca –  50 KM
 6. Mjeseci –  96 KM
12. Mjeseci – 192 KM

Statični Banner 300×100

 1. Mjesec  –  30 KM
 3. Mjeseca –  80 KM
 6. Mjeseci – 150 KM
12. Mjeseci – 288 KM

Statični Banner 400×300

 1. Mjesec  –  50 KM
 3. Mjeseca – 130 KM
 6. Mjeseci – 250 KM
12. Mjeseci – 500 KM