Zakazana prva redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Predsjedavajući Mensur Hukić je zakazao prvu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati u četvrtak 18. februara. Na dnevnom redu ove sjednice naći će se 19. tačaka. Vijećnici će, između ostalog, razmatrati  Odluku o izboru i imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija i Odluku o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija. Na ovoj sjednici razmatrat će se Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kalesija, kao i Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika i četiri člana Općinske izborne komisije Kalesija. Vijećnici će, između ostalog razmatrati Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine iz 2020. godine na području općine Kalesija, zatim Programa rada vijeća, Općinskog načelnika i Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2021. godinu.

Sjednica Općinskog vijeća će se održati u sali BKC “Alija Izetbegović” sa početkom u 10:00 sati.

Dnevni red

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju  stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika i četiri člana Općinske izborne komisije Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine iz 2020. Godine na području općine Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za 2021. godinu.
 7. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog načelnika za 2021. godinu
 8. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2021. godinu.
 9. Razmatranje i donošenje Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na:
 11. Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini.
 12. Cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru Kalesije po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini.
 13. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2021. godinu:
 14. JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
 15. JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
 16. JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija
 17. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2021. godinu.
 18. JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija
 19. JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija
 20. KP “Komunalac” d.d. Kalesija
 21. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija za 2021. godinu.
 22. Razmatranje i donošenje Plana upravljanja otpadom općine Kalesija 2020-2025.
 23. Razmatranje i usvajanje Nacrta budžeta općine Kalesija za 2021. godinu.
 24. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća, Stručne službe i Radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija u 2020. godini.
 25. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za 2020. godinu.
 26. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2020. godinu.
 27. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: