Zakazana 2.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Predsjedavajući Mensur Hukić je zakazao drugu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati u četvrtak, 18. marta. Na dnevnom redu ove sjednice naći će se 20. tačaka.

Sjednica Općinskog vijeća će se održati u sali BKC “Alija Izetbegović” sa početkom u 10:00 sati.

Dnevni red

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2021. godinu.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2021. Godinu
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Općinske izborne komisije Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad” Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.
 9. Razmatranje i donošenje Plana proljetne sjetve za 2021. godinu.
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2020. Godinu.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2020. – 31.12.2020. godine.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za 2020 godinu.
 13. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2020. godinu.
 14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2020.godine:
  a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
  b) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
  c) JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija
 15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2020. godini čiji je osnivač Općina Kalesija:
  a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija
  b) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
  c) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija,
 16. Informacija o realizaciji Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija za 2020. godinu.
 17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju sportske dvorane u Kalesiji.
 18. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na I polugodištu školske 2020/2021. godine.
 19. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju socijalne potrebe socijalno najugroženijih kategorija stanovništva općine Kalesija.
 20. Razmatranje i prihvatanje Informacije o boravku raseljenih lica i ostvarenom povratku na područje Općine u 2020.godini.

                   

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: