Zabrana saobraćaja zbog izvođenja radova na putu Rainci Donji – Pedići –Most Mala Spreča – Tupković

Na osnovu člana 73. a u vezi sa članom 13. Zakona o cestama Federacije BiH (,,Službene novine      FBiH” broj 12/10 i 66/13) i člana 8. stav 10. Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području Općine Kalesija („Službeni glasnik Općine Kalesija“ broj 4/18),  Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu općine Kalesija, a na zahtjev izvođača radova  d o n o s i: 

O D L U K U 

o zabrani saobraćaja zbog izvođenja radova na putu Rainci Donji – Pedići –Most Mala Spreča – Tupković 

Član 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se zabrana saobraćaja zbog izvođenja radova na putu Rainci Donji – Pedići –Most Mala Spreča – Tupković 

Član 2. 

Ovom Odlukom privremeno prestaje da važi postojeći režim saobraćaja, a uvodi se režim potpune zabrane saobraćaja zbog izvođenja radova na putu Rainci Donji – Pedići –Most Mala Spreča – Tupković za vremenski period od 23.11.2020 do 26.11.2020.godine. 

Član 3. 

Postavljanje odgovarajućih obilježavajućih traka na mjestima početka i završetka zabrane saobraćaja u navedenim mjestima izvršit će izvođač radova u vrijeme navedeno u članu 2. ove Odluke. 

Član 4. 

O novom režimu saobraćaja u ulicama iz člana 1. ove Odluke Služba će učesnike u saobraćaju obavijestiti putem sredstava javnog informisanja dok će se za provođenje ove Odluke u navedenom terminu starati pripadnici Policijske uprave Kalesija. 

Član 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počet će se primjenjivati dana 23.11.2020.godine    do 26.11.2020.godine i neće se objavljivati u javnim i službenim glasilima. 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: