Vlada TK: Odobreno 655.000 KM za infrastrukturne projekte u sportu

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva kulture, sporta i mladih o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 655.000 KM.

Od ovog iznosa 210.000 KM odobreno je JP SKPC „Mejdan” d.o.o za sanaciju štete sportskog dijela objekta SKPC „Mejdan” Tuzla. Gradu Gračanica je za opremanje sportskog objekta Privredno-kulturno-sportskog-centra „Bazen”, odobreno 140.000 KM, a Općini Kladanj je za završne radove na izgradnji sportske dvorane u Kladnju odobreno 100.000 KM. Za rekonstrukciju sportskog terena Gradskog stadiona „Tušanj” u Tuzli, odobreno je 55.000 KM, a po 45.000 KM odobreno je za Sanaciju krova sportske dvorane u Lukavcu, nabavku i ugradnju stolarije, te rekonstrukciju aluminijumskih plafona i sanitarnih čvorova u JU „Sportsko-kulturni centar” Banovići, te rekonstrukciju postojeće podne obloge u JP „Gradska dvorana” u Živinicama. Za navodnjavanje sportskog terena FK Budućnost Banovići odobreno je 15.000 KM.

Ovim se razvijaju kapaciteti i za razvoj sportskog turizma, te potencijalno stvaraju prilike za organizaciju najvećih sportskih, a posebno zvaničnih međunarodnih takmičenja.

Više od 73.000 KM za projekte održivog povratka
U skladu sa Programom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava podrške povratku prognanih osoba za 2021. godinu, Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnosti o odobravanju ukupno 73.101,8 KM, kao učešće u realizaciji projekata koji doprinose održivom povratku. Gradu Tuzla su odobrene 4.563 KM za radove iskopa i čišćenja septičke jame u kućicama Holandske Vlade u Slavinovićima. Za asfaltiranje puta u naselju Mahmutovići u mjesnoj zajednici Glumina u Zvorniku, Vlada je odobrila 11.000 KM, a za uređenje i opremanje Hrvatskog doma Drijenča u mjesnoj zajednici Drijenča u Čeliću, odobreno je 13.450 KM. Općini Sapna je, kao učešće u sanaciji izvorišta i dijela prilaznog puta izvorištu pitke vode u mjesnoj zajednici Baljkovica odobreno 4.300 KM, a za rekonstrukciju dijela puta u Mjesnoj Zajednici Donji Zaseok 14.788 KM. Općini Doboj Istok je odobreno 25.000 KM za rekonstrukciju i asfaltiranje lokalnog puta Kardaši-Komarevac u mjesnoj zajednici Stanić Rijeka.

Ostale odluke
Kako bi se u planske dokumente JU Direkcija regionalnih cesta TK uvrstili, a time i omogućila realizacija planiranih projekata sanacije lokalnih putnih pravaca, za što je Vlada TK izdvojila dodatnih 2,1 milion KM, Vlada je danas dala saglasnost na izmjene i dopune Plana rada Direkcije za 2021. godinu i Finansijskog plana Direkcije za period tekuću 2021. godinu sa okvirnim finansijskim planom za 2022. i 2023. godinu.

Vlada je danas prihvatila izjašnjenja na amandmane uložene od strane poslanika na prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, kao i izjašnjenja resornih ministarstava na uložene amandmane na prijedloge zakona koji se nalaze u skupštinskoj proceduri. Također, Vlada je utvrdila amandmane Vlade na prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta za 2022. godinu.

Danas je Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila Mišljenje na predložene izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona.

U skladu sa Programom mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, na kojeg je Vlada prošle sedmice dala svoju saglasnost, Vlada je danas odobrila 377.073,64 KM za socijalno zbrinjavanje – uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje zaposlenicima koji su stekli uslov za penzionisanje, a ostali su bez radnog angažmana u privrednim društava prema kojima Vlada TK vrši ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala, i za privredna društva u privatnom vlasništvu, a koja su nekad bila u državnom vlasništvu za koje je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uplatilo doprinose za PIO/MIO, koji su ispunili uslove za penzionisanje. S tim u vezi danas je Vlada dala i nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da, sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, prenese 377.073,64 KM na transakcijski račun Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2021. godinu, shodno kojoj se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2021. godinu.

Danas je Vlada odobrila 167.632,38 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima. Radi se o kreditnoj liniji, koju je Kantonalna Vlada pokrenula još 2019. godine za privredne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona, a u saradnji sa Bosnia Bank International d.d. Sarajevo.

Kako je Fondacija za inovacije, tehnologiju i transfer znanja izvršila povrat ranije dodijeljenih sredstava, Vlada je danas donijela odluku kojom se ova sredstva isknjižavaju na potrošačkoj jedinici „Podrška razvoju Kantona”.

Vlada je danas izmijenila i dopunila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2021. godinu, te među ove manifestacije uvrstila i izložbu fotografija „Rudarski vremeplov – oni izdati ne znaju”, kao i 70. godišnjicu postojanja i rada planinarskog društva „Konjuh” Tuzla.

U skladu sa ovim izmjenama, kao i ranije Programom definisanim manifestacijama, Vlada je danas odobrila 3.000,00 KM Udruženju poljoprivrednika Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja manifestacije „15. međunarodna manifestacija Poljosajam” u Breškama. Udruženju „FOKUS života” je, za sufinansiranje troškova organizacije Izložbe fotografija „Rudarski vremeplov – oni izdati ne znaju”, odobreno 1.000,00 KM, dok je Planinarskom društvu „Konjuh” Tuzla, za refundaciju troškova organizacije manifestacije Programa obilježavanja 70. godišnjice postojanja i rada planinarskog društva „Konjuh”, odobreno 1.200 KM. U skladu sa Odlukom o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona Fondaciji Istina Pravda Pomirenje, Vlada je danas odobrila 25.000,00 KM, a za tekuće poslovanje Kuće sporta u periodu oktobar – decembar 2021. godine Radničkom sportskom društvu „Sloboda” Tuzla je odobreno 8.000,00 KM.

Vlada je danas odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Za realizaciju projekta „Srebrenica, When We, the Murdered, Rise”, JU Narodno pozorište Tuzla, Helsinški komitet je dodijelio 6.828,30 KM.

Vlada je danas izmjenom Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava odobrila 11.300 KM na ime nabavke opreme i namještaja u JU OŠ „Memići” Kalesija, kao i 1.000,00 KM Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na ime izgradnje dodatnih troškova na izgradnji objekta osnovne i srednje muzičke škole u Tuzli. Također, u skladu sa Programom o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu, odobreno je 7.000,00 KM JU MSŠ Doboj Istok, za nabavku video – audio nadzora i protuprovalnog sistema na objektu škole, kao i 37.400,00 KM JU OŠ „Memići” Kalesija na ime rekonstrukcije prostorija škole.

S ciljem proširenja usluga i povećanja konkurentnosti na tržištu Vlada je danas Javnoj ustanovi „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona” Tuzla odobrila 100.000,00 KM za sufinansiranje nabavke laboratorijske opreme za kontrolu hemijske ispravnosti hrane i kontrolu rezidua.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama u periodu oktobar – decembar tekuće godine u iznosu do 539.032,21 KM.

Na danas održanoj sjednici utvrđen je koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec decembar 2021. godine u nepromijenjenom iznosu (1,00). Podsjećamo, novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima i na način propisan Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Također je utvrđeno da osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade ostane nepromijenjena i da i u periodu jul – septembar iznosi 4.00 KM.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Pravila Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za prijem dva stručna saradnika odgajatelja edukatora, jednog finansijsko – materijalnog knjigovođu, te stručnog saradnika – pravnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada je dala i saglasnost na prijedlog Odluke Senata JU Univerzitet u Tuzli o raspisivanju Javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzli po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH 2021.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera TK.

Zbog boljeg iskorištenja ranije planiranih sredstava, Vlada je danas izmijenila više odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, čime se nije promijenio ukupan iznos raspoređenih sredstava.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala upravne odbore Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona i Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, imenovala Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te dala saglasnosti za imenovanje direktora JZU Univerzitetski klinički centar, kao i vršilaca dužnosti direktora, izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku i izvršnog direktora za marketing i razvoj JP „Međunarodni aerodrom Tuzla”. Donesena su i rješenja o imenovanju predsjednika i članova školskih odbora.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.