Vijećnička većina ostala dosljedna, ne žele smanjiti paušale i dnevnice

U sjeni protesta u Kalesiji održana je 6.redovna sjednica Općinskog viječa Kalesija. Bez obzira na druge po redu proteste, većina vijećnika je ostala pri ranijem stavu da ne žele smanjiti paušale i dnevnice, koje su povećali na prošloj sjednici vijeća u julu ove godine.

Naime, vijećnici na 6.redovnoj sjednici nisu prihvatili prijedlog da se u dnevni red uvrsti Odluka o stavljanju van snage Odluke o povećanju paušala ili smanjenju paušala sa 650 na 350 KM i dnevnica sa 100 na 50 KM.  Tako će se vijećnički paušali i dalje isplaćivati u iznosu od 650, a dnevnice za prisustvo sjednicama vijeća 100 KM.  

Za uvrštavanje u dnevni red Odluke o smanjenju paušala glasalo je 7 vijećnika (Admir Karić i Mujo Mujkić (NIP), Hasad Imamović (SBB), Nedžad Bukvar (SDP), Fadil Alić, Hasan Paščanović i Hasan Ramić (SDA), dok je 16 vijećnika bilo suzdržano prilikom izjašanjavanja (Mensur Hukić, Jasmin Smajić, Mujo Kadić i Huso Atlagić (NBL) , Fahzeta Valjevac, Edin Majdančić i Mehmed Hodžić (SDA), Jasmin Osmančević i Faruk Džafić (SD), Edis Mujanović i Mehmed Imamović (SBB), Ramiz Baručić (samostalni vijećnik), Damir Džafić (samostalni vijećnik), Galib Softić (SDP), Ferid Hodžić (PDA) i Mirsad Omerović (Nacionalna manjina).  

U nastavku sjednice usvojene su Odluka o obrazovanju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje, Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana „Južna zona“ Kalesija i Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana „Sjeverna zona“ Kalesija

Prihvaćena je i Odluka o imenovanju člana Općinske izborne komisije Kalesija, kojom je u OIK Kalesija imenovana Enesa Mučinović, umjesto Esade Hasanović, koja ranije nije dobila saglasnost CiK. Naravno, i za ovu Odluku potrebna je saglasnost CIK BiH.

Vijećnici su prihvatili i Program zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2021/2022. godine,  Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2021. – 30.06.2021. godine i Izvještaj o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za 01.01. – 30.06.2021. godine.  

Razmatrana je Informacija o završenoj školskoj 2020/2021. godini i upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednje škole na području općine Kalesija, Informacija o radu i finansijskom poslovanju JP “Regionalna deponija” d.o.o. Zvornik”  za 2020. godinu i Informacija o stanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija.

Inicijativa Admira Karića da se plata općinskog načelnika izjednači sa prosječnom platom u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i da se plate savjetniku (ili savjetnicima)  općinskog načelnika smanje na isti iznos  (prateći zadnje dostupne podatke Zavoda za statistiku FBiH) nije usvojena. Za inicijativu su glasala 3 vijećnika, 8 vijećnika je bilo suzdržano, a 11 vijećnika protiv.

Nije usvojena inicijativa Muje Mujkića da se usvojena Odluka od strane OV Kalesija o povećanju paušala i dnevnica za vijećnike stavi van snage, te da se paušali i dnevnice vrate na iznos od prije V redovne sjednice. Za inicijativu je glasalo 5 vijećnika, 18 vijećnika bilo je suzdržano prilikom izjašnjavanja. Niko nije bio protiv.

Također, vijećnička većina nije podržala ni inicijativu Admira Karića da se sjednice Općinskog vijeća Kalesija (redovne, vanredne, hitne…) prenose uživo putem lokalnih medija i Facebook stranica istih (ZA – 5, UZDRŽANIH – 17, PROTIV – 1).  

Podršku vijećnika nije dobila ni inicijativa Hasana Ramića (SDA) da Komisija za statutarna pitanja i propise Općinskog vijeća Kalesija do naredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija utvrdi prijedlog izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija u dijelu koji se odnosi na sastav Kolegija Općinskog vijeća Kalesija, na način da se u članu 28 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija izvrši brisanje tačke c) navedenog člana (ZA – 6, PROTIV – 13, SUZDRŽANI – 4).

Niti druga inicijativa Hasana Ramića (SDA) da se od strane Općinskog vijeća Kalesija uputi zahtjev Vladi Tuzlanskog kantona i Kantonalnom pravobranilaštvu TK-a radi pribavljanja prethodne saglasnosti Kantonalnog pravobranilaštva i Vlade Tuzlanskog kantona kako bismo do naredne sjednice OV Kalesija donijeli odluku da vršenje poslova pravobranilaštva Općine Kalesija, povjerimo Kantonalnom pravobranilaštvu TK-a do popunjavanja mjesta Općinskog pravobranioca.

Mujo Tosunbegović, sekretar Organa uprave, je prilikom razmatranja dnevnog reda, u ime ovlaštenog predlagača, sa dnevnog reda 6.redovne sjednice vijeća povukao Odluku o gubljenu statusa javnog dobra u općoj upotrebi (KO Tojšići) i Odluku o gubljenu statusa javnog dobra u općoj upotrebi  (KO Vukovije).

Inače, 6.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija je počela sa kašnjenjem od dva sata. Na sjednici Kolegija Općinskog vijeća Kalesija hitnog karaktera odlučeno je da sjednica umjesto u 10 počne u 12 sati. Razlog je, kako saznajemo, bio bezbjedonosne prirode, jer su u 10 sati na Trgu šehida u centru Kalesije održani mirni protesti građana zbog povećanja paušala. Organizator skupa bila je Neformalna grupa građana na čijem se čelu nalazi Sadik Osmanović – Crnjo.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: