Vijećnička pitanja i inicijative sa Treće redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Postavljena vijećnička pitanja i inicijative

Damir Džafić (samostalni vijećnik) – Inicijative: Da JZU Dom zdravlja Kalesija obezbijedi rad logopeta. Da općina Kalesija, u saradnji sa MZ Rainci Gornji, uradi spomen ploču počasnom građaninu prof.dr. Ekremu Dizdareviću na mjestu gdje se nalazila Ratna bolnica. Da općina Kalesija oslobodi kalesijske taksiste naknade za taksi štandove.

Fadil Alić (SDA) – Da li je JP Ceste FBiH odustalo od izgradnje pješačke staze kroz naseljeno mjesto Sarači? Da li je u prethodnom vremenu općina Kalesija ili neka Služba izvršila kupovinu drona u iznosu od 7.000 KM?

Mujo Mujkić (NiP) – Zbog čega nisam dobio odgovor na poslani zahtjev o pristupu informacija koji sam uputio 12.04.2021.godine?

Admir Karić (NiP) – tri pitanje i dvije incijative. Da se sve kladionice i ugostiteljski objekti koji toče alkohol udalje od školskih dvorišta na udaljenost propisanu zakonom.
OBRAZLOŽENJE : Svjedoci smo sve češće pojave otvaranja kladionica na udaljenosti manjoj nego li je to zakonom propisano od školskih objekata.
Također, kod nas u Kalesiji postala je stvarnost i svakodnevnica da se djeci koja izađu iz školskih prostorija  kao prva ponuda nameću sadržaji koji nisu primjereni ni pohvalni za odrasle članove naše muslimansko-bošnjačke zajednice, a kamoli djeci uzrasta u kojem bi trebali učiti i usvajati vrijednosti koje trebaju njegovati tokom svog života. Uzaludan će biti rad prosvjetnih radnika koji će nuditi te vrijednosti, ukoliko naša djeca u stvarnosti, kao realnost budu imala prizore opijenih, polusvjesnih konzumenata tih usluga. Postavlja se pitanje da li su ti objekti i mogli dobiti saglasnost za pružanje takvih vrsta usluga ili su, u međuvremenu, od fast-fooda preinačeni u klasične kafane.
Stoga podnosim ovu inicijativu kao početni korak u nizu onih koje treba poduzeti kako bi se stanje vratilo u sferu prihvatljivog i normalnog, te da ne budemo sredina u kojoj je normlano čak i ono što nigdje drugdje nije.
Druga inicijativa: da načelnik, predsjedavajući OV, sekretar OV i nadležne službe do naredne redovne sjednice Općinskog vijeća pripreme (prijedlog) Odluku o načinu pomoći građanima Kalesije koji su usljed pandemije COVID-19 ostali bez radnih mjesta ili su pretrpjeli ozbiljnije zdravstvene probleme koji zahtjevaju daljnje liječenje.

OBRAZLOŽENJE: Proteklih mjeseci usljed pandemije COVID-19 određen broj građana Kalesije je pretrpio zdravstvene probleme koji su ostavili trajne posljedice na njihovo zdravstveo stanje, te je potrebno njihovo daljnje liječenje.  Također, veliki broj građana Kalesija je ostao bez radnih mjesta, kako u kompanijama na području Kalesije tako i u drugim dijelovima BiH, ili  van granica BiH.  Vijećnici u OV Kalesija, koji su birani upravo u vrijeme pandemije COVID-19, bi trebali pokazati spremnost da podrže građane koji su proteklih mjeseci imali štetu, kako materijalnu (gubitak posla), tako i zdravstvenu. Za kvalitetno sprovođenje ove inicijative jedno od rješenja bi moglo biti imenovanje komisije, koja bi po mogućnosti radila bez materijalne naknade, sačinjenu od; načelnika, vijećnika, šefa (uposlenika)  Službe za budžet, direktora (uposlenika) Centra za socijalni rad (…) koji bi imali zadatak da ponude kvalitetno rješenje, odnosno Prijedlog odluke koji bi se našao pred vijećnicima na narednoj redovnoj sjednici.

Vijećnička pitanja: Da li su počeli, i da li su prijavljeni nadležnim općinskim organima (i ako jesu prijavljeni – kada su prijavljeni?) radovi na dva placa pored željenzičke pruge nedaleko od centra Kalesije, koje je Općina prodala u prošlom mandatu a saglasnost za prodaju dalo Općinsko vijeće u prošlom mandatu? Šta se gradi? Ko je (su) investitor(i)? Ko je izvođač radova? Podsjećam da je u prošlom mandatu OV dalo saglanost za prodaju dvije novoformirane građevinske čestice. Kupac prve je bio  Mirsad Kalajdžić iz Kamenice, sa adresom stanovanja u Sarajevu,  dok je kupac druge građevinske čestice, za koju je OV dalo saglanost na zadnjoj sjednici u prošlom mandatu, Dževad Sakić, sa adresom prebivališta u Dubnici, općina Kalesija. Također, podsjećam da se još prilikom prve prodaje pojavila informacija da je stvarni kupac aktuelni načelnik Općine Kalesija, a u prilog tome je i činjenica da se na „Javni poziv“ pored Kalajdžića, koji ima tazbinsku i poslovnu vezu sa načelnikom, javila još samo jedna osoba, uposlenik načelnikove firme, kako bi Licitacija bila pravno valjana.  Još prošle godine su počeli radovi sa nasipanjem ovih površina, o čemu je upoznat nadležni općinski inspektor.  U mjesecu martu i aprilu ove godine je porušena jedna kuća u centru Kalesije, pored zgrade Općine, a kompletan šut/otpad je odvezen na pomenutu lokaciju.
Koja je povezanost ova dva placa, ovoga koji se nasipa i diže na nivo pruge, i porušenog objekta? Postoji li u Općini Kalesija, prema inspekciji i drugim službama NON PAPER koji dozvoljava ove radove?
Odgovor tražim u pisanoj formi.

Pitanje za JZU Dom zdravlja Kalesija; Koliko je građana Kalesije vakcinisan zaključno sa 28.04.2021.godine?
Koliko je od broja vakcinisanih; medicinski radici, starijih od 60 godina i prioriteti po drugim osnovama (zdravstveni problemi i sl)?
Koliko je osoba mlađih od 60 godina vakcinisano, i po kojem osnovu/kriteriju?  Nedavno je počelo vakcinisanje građana na području Općine Kalesija.
Poznati su nam „opći“ kriteriji, koji su važeći na globalnom nivou, tzv „rizične skupine“ – a to je da prednost imaju zdravstveni radnici, a zatim starije osobe… U Kalesiji je proteklih mjeseci bio javni poziv za prijavu starijih lica, ali se među prvima vakcinisao određeni broj osoba koje nisu niti medicinski radnici, niti stariji od 60 godina, niti sa zdravstvenim problemima…
Ko je odobrio vakcinisanje tih osoba, i po kojem osnovu?
Zašto je za sva pitanja o gore navedenom odgovor bio – raspakovane vakcine, nisu se odazvali oni koji su pozvati pa da ne bi propalo mi smo povali neke osobe…
Po kojem spisku se zvale te osobe, jer imam pouzdne informacije da su to većinom članovi porodica rukovodećih osoba na raznim funkcijama u Kalesiji, članovi porodica uposlenika i sl.

Možemo li, bez potenciranja priče o zaštiti ličnih podataka, kao vijećnici dobiti broj i spisak osoba mlađih od 60 godina koje su vakcnisane u proteklom periodu u organizaciji JZU Dom zdravlja Kalesija?
Poznato je da ima i osoba mlađih od 60 godina koje su u „rizičnoj skupini“, ali prema informacijama koje su stigle kako od strane uposlenika Doma zdravlja tako i samopohvala vakcinisanih, možemo saznati da je veliki broj onih koji ne pripadaju nikakvoj rizičnoj skupini.
Sa punim odgovorom (broj i spisak osoba) bi došli do preciznih podataka, te na taj način došli do konkretnog problema ili pak „razbili“ priče koje nanose štetu ugledu javne zdravstvene usluge i njenim uposlenicima.
Odgovor od JZU Dom zdravlja Kalesija tražim u pisanoj formi, a broj i po mogućnosti spisak vakcinisanih mlađih od 60 godina da dostavi zaključno sa danom III redovne sjednice, ili pak na datum pisanja odgovora, ili pak prema zadnjim raspoloživim podacima (navesti datum).
– Naglašavam da je broj i spisak osoba mlađih od 60 godina samo jedan dio pitanja, te da se u odgovoru daju sve raspoložive informacije, a ne da se odgovor fokusira na onome što se eventualno ne smije napisati (spisak imena?)

Pitanje za oćinskog načelnika i nadležnu općinsku službu;
Šta je sa klizišta na putu prema naseljenom mjestu Mahmutovići, općina Kalesija?
Kada je planirana potpuna i trajna sanacija ovog problema?
Podsjećam da je klizište pokrenuto prije nekoliko godina, a da su predstavnici Općine izlazili na teren i obećali brzo rješavanje ovoga problema. U više navrata se vrše popravke ovog dijela puta, ali se mještani plaše da ponovo preko noći neće ostati bez putne komunikacije sa ostatkom općine. Uprkos obećnjima problem i dalje nije riješen. Put je prolazan, ali zemljište sa donje strane puta i dalje se kreće, a ponovo je pokrenuti proteklih dana nakon kišnih padavina, te je putna komunikacija ponovo ugrožena. Mogu li sa dolaskom pogodnijih vremenskih uslova mještani Mahmutovića očekivati konačno rješenje problema?
Odgovor na ovo pitanje najbolje dostaviti u pisanoj formi, a ako postoje jasne i precizne informacije i rokovi – odgovor može biti usmeni na samoj sjednici od strane nadležne općinske službe.

Hasan Paščanović (SDA) – Inicijativa: Da načelnik u saradnji sa službama pripremi dokumentaciju za izgradnju pješačke staze od Babajića do Tojšića.

Hasad Imamović (SBB) – Dvije inicijative: Da se u MZ Vukovije Donje otvori poslovnica BH pošte. Da se obezbijede sredstva da pacijenti prilikom dolaska u Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija dobiju terapiju besplatno.

Fahzeta Valjevac (SDA) – Dva pitanja i dvije inicijtive. Šta je poduzeto na sanaciji puta Dubnica – Mahmutovići, koji je oštećen prilikom klizišta? Kad će se krenuti sa realizacijom trotoara Pista – Međaš? Inicijative: Da se uradi saobraćajni znak „Stari put“ Memići, na dijelu Regionalnog puta Kalesija – Sapna, na skretanju za Memiće. Da se od Željeznica FBiH zatraži da se izgradni nadvožnjak u Prnjavoru ili centru Kalesije za prelazak pruge.  

Armin Karić (SDP) – Dvije inicijative: Da KP Komunalac omogući unaprijed plaćanje usluga za odvoz otpada. Da se izvrši asfaltiranje parking prostora kod zgrade Zvorničanka i NLB banke u centru Kalesije.

Galib Softić (SDP) – Inicijativa: Da KP Komunalac Kalesija nadzida dimnjak na zgradi „Zvorničanka“ gdje se nalazi kotlovnica.

Hasan Ramić (SDA) – Inicijativa: Da JZU Dom zdravlja Kalesija trajno riješi problem angažmana logopeda u ovoj ustanovi.

Nedžad Bukvar (SDP) – Inicijativa i pitanje. Inicijativa – Da Komisija za Statutarna pitanja i propise uradi prečišćeni tekst Statuta i Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija. Pitanje: Da li je istina da pacijenti oboljeli od Covid 19 potrebne terapije kupuju u apotekama?

Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Urađen je projekat za sanaciju puta za Mahmutoviće. Predračunska vrijednost je oko 50 hiljada KM.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: