Vijećnička pitanja i inicijative sa Druge redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Na Drugoj redovnoj sjednici općinskog vijeća Kalesija postavljena su sljedeća vijećnička pitanja i inicijative.

Edis Mujanović (SBB) – Inicijativa: Da se most na rijeci Spreča na putu Kalesija – Osmaci nazove most „Harisa Vokića i Suad Spahića“.

Damir Džafić (samostalni vijećnik) – Tri inicijative: Da Direkcija cesta FBiH reguliše raskrsnicu u Raincima Gornjim izgradnjom kružnog toka, pasarelom ili semaforom. Da se vijećnicima u Općinskom vijeću dostavi infomacija o utrošku sredstava namijenjenih za poticaje poljoprivredi i poticaje proljetne sjetve. Da se članovi Vijeća MZ biraju neposrednim putem, izborima u MZ, a ne kao do sada da politički subjekti predlažu članove Vijeća MZ-a (traži izjašnjavanje vijećnika)

Edin Majdančić (SDA) – Inicijativa: Da se u sklopu DZ Kalesija oformi drugi tim porodične medicine u Područnoj ambulanti u Vukovijama Donjim.

Hasan Ramić (SDA) – Dvije inicijative. Da se u Organu uprave općine Kalesija uspostavi Ured (kancelarija) za dijasporu (elektronski matičar, Dani dijaspore, godišnji biznis forum dijaspore…). Da nadležni organi obezbjede stalno postavljanje zastave sa ljiljanima na šehidskom spomen obilježju u Kalesiji.

Galib Softić (SDP) – Inicijativa i dva pitanja. Da se što prije riješi problem odlaganja luga. Zbog čega je zatvoren prelaz preko pruge u MZ Prnjavor? U kakvom je stanju Islamski centar u Dubnici, zašto se koristi i kakva je njegova sudbina?

Fadil Alić (SDA) – Inicijativa: Da korisnici budžetskih sredstava podnose šestomjesečni izvještaj o utrošku sredstava.

Fahzeta Valjevac (SDA) – Dvije inicijative. Da se prema Direkciji cesta FBiH kandiduje projekat izgradnje trotoara na dijelu magistralnog puta Dubnica – Prnjavor. Da se sanira dio zemljišta na ulazu u porodično imanje, u blizini džamije u Dubnici, šteta nastala usljed poplava 2016.godine.

Nermin Živčić (SDP) – Inicijativa i dva pitanja. Da se u budžetu ne koristi termin neškodljivo uklanjanje pasa lutalica, jer se time krše zakonski propisi. Zbog čega su u budžetu planirana manja sredstva za razvoj poljoprivrede? Zbog čega su umanjena sredstva za JP Veterinarska stanica Kalesija?

Admir Karić (NiP) – Dvije inicijative i tri pitanja. Da se u centru Kalesije, u Ulici žrtava genocida u Srebrenici, na postojećem ‘kružnom toku’ instalira metalna konstrukcija CVIJET SREBRENICE umjesto postojeće varijante ‘cvijetnog i kamenog aranžmana’, kao i natpis KALESIJA, uz svu prateću zakonsku dokumentaciju. Da Služba Općinskog vijeća, predsjedavajući OV i načelnik poduzmu sve potrebne mjere za ispunjavanje uslova za održavanje sjednica ONLINE, u slučaju da se dodatno pogorša epidemiološka situacija u našoj Općini, odnosno na prostoru cijele BiH i uslijedi višednevni „lockdown“.
Održavanje sjednica ONLINE, putem ZOOM, GOOGLE MEET ili neke treće aplikacije,  je za vrijeme pandemije već ustaljena praksa na nekim nivoima vlasti u BiH. Da se u centralnom Domu zdravlja, kao i u ambulantama, omogući odvojene prostorije za zdravu i bolesnu djecu koja dolaze na preglede, direktoru JZU Dom zdravlja Kalesija. Da li ova ustanova ima u planu realizaciju ove ideje, koja se već godinama pominje kao nužnost?!
Iako je epidemiološka situacija nepovoljna i utiče na kompletan rad i organizaciju, uprava je zbog toga potrebno ubrzati realizaciju ovoga, jer se mnogi roditelji odlučuju ne dovoditi djecu čak i na obavezne i redovne preglede zbog neuslovnih prostorija za čekanje, odnosno boravka djece i roditelja u istoj prostoriji sa bolesnim osobama. Također, pitanje upućeno prema direktoru Doma zdravlja Kalesija – Kako je organizovan rad pedijatrijske službe u okviru ove ustanove? Veliki broj mladih roditelja prečesto dobije informaciju da je doktor na bolovanju, da se roditelji šalju u druge ambulante, ili da su pregledi više kao javljanje radi forme. Koliki je  broj uposlenih osoba u organu uprave Općine Kalesija, kao i broj uposlenih osoba u svim javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Općina/Općinsko vijeće Kalesija na dan 31.12.2020.godine? Također,  koji je broj uposlenih osoba u prethodno navedenim zaključno sa 31.12.2016. godine?

Mujo Mukić (NiP) – Da li je raspisivan javi poziv što se tiče zakona o javnim nabavkama, po kojim kriterijima su dodjeljeni iznosi?

(Radio Feral)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: