Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija usvojili sve predložene odluke

Općinsko vijeće Kalesija je na 4.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o imenovanju Općinske izborne komisije Kalesija. Prije usvajanja ove Odluke sa 14 glasova ZA, prihvaćen je amandman vijećnika Edisa Mujanovića (SBB), kojim se u Općinsku izbornu komisiju imenuje Esada Hasanović, umjesto Enese Mujčinović, koja je nakon obavljenog intervjua bila rangirana na peto mjesto. Hajrudin Huseinović je imenovan za predsjednika, a Perica Draškić, Sulmin Herić, Elvira Mehmedović i Esada Hasanović za članove Općinske izborne komisije Kalesija. Odluka će stupiti na snagu tek nakon saglasnosti CiK BiH.

Usvojena je i Odluka o imenovanju člana UO JZU Dom zdravlja Kalesija i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu, kojom su obezbijeđena sredstva od 20 hiljada KM namijenjena za subvenciju štete nastale uginućem domaćih životinja.

Razmatrana je Informacija o radu mjesnih zajednica, sa osvrtom na funkcionisanje i rad Vijeća  mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2020.godini, Informacija o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija, kao i Informacija o stanju sigurnosti na području općine Kalesija za 2020. godinu.

Također, vijećnici su razmatrali Informaciju o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske/akademske 2019/2020. godine,  Informaciju o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija u 2020.godini i Informaciju o primjeni protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na području općine Kalesija.

Jednoglasno su usvojene inicijative Mirsada Omerovića (nacionalna manjina),  da se izvrši numerisanje objekata, Armina Karića (SDP) da Regionalna direkcija cesta TK-a pristupi izgradnji pješačke staze na Pisti u Vukovijama i Fadila Alića (SDA) da se krene sa inicijativom za izgradnju brze ceste na području općine Kalesija.

Usvojena je i druga inicijativa Fadila Alića da se pri davanju saglasnosti za prodaju državnog zemljišta Općinskom vijeću Kalesija dostavi pismo namjere kako bi vijećnici bili upoznati sa namjenom zemljišta, koje je predmet prodaje.

Preostale dvije inicijative Armina Karića, da načelnik i nadležne Službe pripreme Odluku o uslovima i načinu raspolaganju nekretnima u vlasništvu općine Kalesija, kako bi ove odluke donosilo Općinsko vijeće, a ne općinski načelnik i da Općinsko vijeće Kalesija  donese izmjene i dopune o naplati parkinga, a kako bi ukinuli naplatu parkinga od kružnog toka do Gradske dvorane nisu usvojene.

Također, nije usvojena inicijativa Admira Karića (NiP) da općinski načelnik i nadležna općinska Služba za upravu i društvene djelatnosti pokrene postupak revizije/provjere diploma državnih službenika i namještenika koji su zaposleni u općinskom organu uprave, na način da izvrše provjeru vjerodostojnosti diploma kod ustanova koje su te diplome izdale.

(Radio Feral)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: