Usvojena Odluka o osnivanju Javne ustanove “Sportsko-kulturno-privredni centar” Kalesija

Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o osnivanju Javne ustanove “Sportsko-kulturno-privredni centar” Kalesija. Za Odluku je glasalo 15 vijećnika, 9 je bilo protiv, dok je jedan vijećnik bio suzdražan.

Prema riječima Muje Tosunbegovića, sekretara organa uprave općine Kalesija, ovom odlukom se stvaraju preduslovi za osnivanje nove ustanove, koja će u svojoj nadležnosti imati upravljanje Gradskom dvoranom, koja je u fazi izgradnje. Dodao je da postoje obećanja viših nivoa vlasti da će se obezbijediti sredstva za završetak i stavljanje u funakciju Gradske dvorane.

U Odluci se navodi da se ovlašćuje Jasmin (Muradif) Smajić iz Kikača, općina Kalesija da, u ime Osnivača, potpiše sve isprave potrebne za upis Javne ustanove u sudski registar kao i sve isprave  za koje je u skladu sa važećim zakonskim propisima neophodna notarska obrada, kao i isprave kod nadležne poreske uprave.

Admir Karić (NIP) – Iznenađen sam informacijom da dobijamo Javnu ustanovu. Direktor ove ustanove će nas koštati od 25-30 hiljada KM, imat će Nadzorni odbor. Načelniku se omogućava da imenuje v.d.direktora, privremeni Upravni odbor. Kada ćete podvući crtu od onoga što ste zacrtali u svojim karijerama? Pokušavate nas ubijediti da je ovo onako. Želim javno kazati da će neko od vijećnika biti direktor ove ustanove. Ovo je novo preduzeće koje će godišnje koštati stotine hiljada maraka.

Mensur Hukić (samostalni vijećnik) – Prilikom razmatranja dnevnog reda predlagao sam da se ova tačka povuče sa dnevnog reda, jer se krši sa svim normama. Logično bi bilo da se i sportska dvorana pripoji ovoj ustanovi.  Imam informaciju da u aktima BKC-a stoji i sportska dvorana. Sa apekta troškova, morate znati da imamo bespotrebnih stitine hiljada maraka godišnje. Bez ovakve Odluke bi sportska dvorana imala troškove. Novac koji bi usložili u osnovanje ustanove možemo potrošiti u korisnije svrhe. Dvorana treba Kalesiji, ali ne treba osnovati zasebnu ustanovu, već je pripojiti BKC-u. Ako je ovo način da se u ustanovi trebaju zaposliti kadrovi SDA na dušu vam bilo. Volio bih da me ubijedite u suprotno. Ne dozvoliti da Kalesija ima svake godine nekoliko hiljada manje građana a više uposlenih u javnom sektoru.  

Mujo Mujkić (NIP) – U prošlom mandatu smo osnovali Agenciju za ravoj, a biblioteku pripajili BKC-u. Ova vlast je trošila po 60 hiljada maraka na godišnjem nivou za rad Agencije koja je na kraju ugašena. Da li osnivamo novu ustanovu kako bi zaposlili nove vijećnike ili srodnike. Ovdje se neće zaposliti dijete iz porodice šehida. Protivnik sam osnivanja novih javnih ustanova, jer se ovdje neće ništa dobro dogoditi. Šta nam je donijela Agencija za razvoj tokom trogodišnjeg rada? Šta će nam donijeti osnivanje nove ustanive. Nagađa se da će direktor biti neko od predsjednika političkih subjekata iz Kalesije. Da li je ovo ekonomski opravdano? Predelažem da se ova Odluka povuče i da se Gradska dvorana pripoji BKC-u.

Nedžad Bukvar (SDP) – Ne vidim svrhu osnivanja nove ustanove. Donošenjem ove Odluke uslijedit će nove potrebe. Doći ćemo u poziciju da se zapitamo šta nakon što donesemo ovu Odluku, koja će ugroziti budžet. Zašto se kroz rebalans budžeta nisu planirala sredstva za ovu namjenu. Mislim da će ovo proizvesti negatovne posljedice po budžet općine Kalesija.

Nermin Živčić (SDP) –  Nemojte da pravimo još jednu socijalnu ustanovu. Novi načelnik će sigurno biti prinuđen da zatvori ustanovu a ljudi će ostati bez posla. Ovo će budžet općine Kalesija koštati između 150 i 180 hiljada maraka na godišnjem nivou. Lakše će se podnijeti da se ustanova pripoji BKC-u i da se zaposle dodatno dva-tri čovjeka.

Mujo Tosunbegović (sekretar organa uprave) – Ovdje polazite da će ustanova poslati sa gubitkom, niko nije polazio sa pozicije dobiti. Osnivanjem ustanove se stvara pravni osnov za osnovanje Sportsko-privredno kulturne ustanove. Ovdje se nakon donošenja normativnih akata širimo ambijent da naši spotisti ostaju u Kalesiji, dane idu u druge sredne.  Centar za mlade, koji se nalazi u Gradskoj dvorani, funkcioniše i naša djeca imaju svoj prostor. Ima dovoljno kvadrata za osnivanje sajmova itd. Dajte da mladima damo šansu. Moramo napraviti ambijent da ustanova bude profitabilna i da posluje sa dobiti.

Admir Karić (NIP) – Mislim da ne postoji niti jedna dvorana na svijetu koja radi u plusu. Šta je sporno da se to radi u okviru BKC-a? Sve ovo što vi hoćete možemo da imamo pri BKC-u. Sve što želite u novoj ustanovi definisano je u Statutu BKC-a. Jesam za dvoranu, ali koliko će nas koštati. Kažite imamo obavezu prema 3-4 vijećnika koji hoće radno mjesto i to je to. Ovo je podvala koja će koštati građane općine Kalesija.

Mensur Hukić (samostalni vijećnik) – BKC može da promijeni naziv i završili smo priču o polaznim pretpostavkama. U sportskoj dvorani pozdravljam svaku aktivnost koja će dobrinijeti boljem životom mladih i privrednika. Niko nije protiv potrebe i korištenja dvoran. Zaboravote da su sportske dvorane profitabilne ili samoodržive.

Nedžad Bukvar (SDP) – Imamo slobodne poslovne prostore na mnogo boljim lokacijama. Naroda nema, privrednici su u problemima. Izgradili smo nekada sportske terene po mjesnim zajednicama koja su danas prazna jer nema djece. Bolje je da bude u sadašnjem obliku bez direktora, upravnih odbora…

Mujo Mujkić (NIP) – Sve bi bilo efikasnije i jeftinije ako ustanovu pripojimo BKC-u. Pogledajte svaku javnu ustanovu, koje imaju više zaposlenih nego prethodnih godina, a građana je sve manje. Nađite nam jedan opravdan razlog zašto nam treba sportsko-rpivredno kulturni centar. Iluzija je da će neko uzeti u zakup poslovni prostor u dvorani.

Mehmed Imamović (SBB) – Pričamo o podršci mladim ljudima, a šta smo uradili za mlade, jesmo li poboljšali rad mladih u Kalesiji. Prošle zime u Omladinskom centru nema grijanja. Gdje je vijeće mladih na području općine Kalesija, da udruženja apliciraju na projekte? Zašto nije raspisan javni poziv za mlade prošle godine?

Nermin Živčić (SDP) – Protiv sam da se radi na ovakav način. Smatram da ćemo osnovati još jednu ustanovu koju ćemo morati finansirati iz budžeta. Jelovo Brdo ima 92 punoljetna građana, dva momka preko 35 godina, svi ostali su starci.  Bojim se da ćemo uskoro igrališta koja smo nekada igrali morati obojiti kako bi ljudi igrali šaha.

Edis Mujanović (samostalni vijećnik) – Da li će sportska dvorana moći riješiti pitanje peleta. Jesu li samoodržive sportske dvorane u drugim mjestima?Tražimo da započnemo nešto što vi iz opozicije godinama tražite.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: