Usvojen Program zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2021/2022. godin

Općinsko vijeće Kalesija je na današnjoj 6.redovnoj sjednici Usvojilo Program zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2021/2022. godin

Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima, u zimskoj sezoni 2021/2022 godine, povjerava se u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu Općine Kalesija.

U slučaju većih vremenskih nepogoda, koristit će se svi raspoloživi pogodni kapaciteti, u skladu sa Zakonom o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (»Sužbene novine FBiH«, broj 39/03) i Odluka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

U pogledu održavanja i raščišćavanja ulica u gradu Kalesija, kao i centrima MZ-a i u pojedinim naseljima pored navedene mehanizacije, putem Povjereništava MZ treba organizovati i raščišćavanje puteva, trotoara i javnih površina ličnim učešćem građana i angažovanjem individualne  mehanizacije pogodne za ovu vrstu posla.

Nekategorisani putevi će se održavati ličnim angažmanom građana mjesnih zajednica, pri čemu treba koristiti raspoloživu mehanizaciju i ljudske potencijale.

  1. Grupe prioriteta putnih pravaca  u sezoni 2021/2022  zimskog održavanja

Imajući u vidu stanje lokalne putne mreže, konfiguraciju terena kuda isti prolaze, te važnost pojedinih putnih pravaca koji povezuju centar Općine sa centrima MZ-a, u predstojećoj zimskoj sezoni, prioritet čišćenja lokalne i nekategorisane putne mreže treba dati putevima koji povezuju najudaljenije MZ-e sa centrom Općine, na kojim se odvija javni linijski prevoz putnika (autobuski prevoz), mjesta gdje stanuju bolesni građani općine Kalesija koji imaju potrebu za hemodijalizom.

U cilju blagovremenog i efikasnog održavanja lokalne i nekategorisane putne mreže, koja je razvrstana u tri grupe po prioritetu, Odsjek za  civilnu zaštitu u okviru Službe za komunalne poslove i civilnu zaštitu  vršit će čišćenje snijega sa kolovoza po Programu i prioritetu kako slijedi:

Red br.A. Putni pravci I grupe prioriteta
1Ulice u Centru Kalesije: Ul.Žrtava genocida u Srebrenici, Ul.Halisijska, Ul. Patriotske lige, Ul. Senada Požegića
2Put Tojšići centar – Handžići – M4 – Kikači – Hrasno D. – Hrasno G
3Put za Jajiće (raskrsnica Mramorovi – Jajići – Zolje- Palavre – Olanovica put M4)
4Put Rainci Gornji (M4) – Meškovići (škola)
5Put Kalesija – Gojčin (škola)
6Put Rainci Gornji (M4) – Rainci Donji – Puzići – Pedići – Zates – Salkići – Međaš (M4)
7Put Grabik  – Brda (raskršće)
8Put Sarači (M4) – Lipovice (Jakubovića brdo)
9Put Seljublje – Čifluk – Puljkov dol
10Put Hrasno Donje – Paraći – Horozovina – Seljublje
11Put Hrasno Donje – Zaseok Brdo
Red br.B.  Putni pravci II grupe prioriteta
1Put Međaš – Hangari – Jeginov Lug (trafo) – Izbjegličko naselje
2Put Tojšići – Bara – Atik džamija – Ćive (kraj sela) – Masle (čitaonica) – Masle II – Masle I -Džafići– Mejtefište – D. Vukovije (dva pravca: 1. Mejtefište – M4 i 2. Mejtefište– mezarje- M4)
3Put Početak od M4 – Bulatovci – Memići Spomenik – Brezik – Memići (škola) – Memići (M4)
4Put Paloši – Salkići – Hadžići
5Put Podkojnik – Salkići (Crne Bare)
6Put Puzići – Požegići – Zates
7Put Rainci Gornji(M4) – Bukvari raskršće
8Put Međaš raskršće – Gutići – Barčići – Pješavica
9Put Međaš Dom – Mešići (pomoćni put kroz Mešiće do izlaza na magistralni put M4 Međaš)
10Put Miljanovci orah – Stara džamija – Zaseok Gaj
11Put Memići – Hemlijaši – Stara džamija – Veresike
12Put  od M4 – Čitaonica Prnjavor
13Put Tojšići Centar- Gornji Tojšići (Kovačevići)
14Put Handžići-Dedajići
15Put Kikači Centar-Kundakovići
16Put Kikači Centar- Gornji Kikači
17Put Babina Luka (stanica)- Babina Luka (mekteb)
18Put Vukovije Donje (škola)-Jukanovići
19Put Vukovije Donje (škola)-Herići
20Put Vukovije Donje (škola)- Harisa Redžića (kuća)
21Ostale Ulice u Centru Kalesije        

C. Putni pravci III grupe prioriteta

U ovu grupu prioriteta spadaju svi ostali lokalni i nekategorisani putevi.

  1. Provođenje i finansiranje Programa

Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu Općine Kalesija je odgovorna za provođenje,  praćenje i izvještavanje o realizaciji Programa.

Finansijska sredstva za provođenje ovog Programa obezbjediti u Budžetu općine Kalesija.

Za realizaciju ovog Programa je obavezno blagovremeno obezbijediti posipni materijal i neophodni potrošni materijal i opremu za specijalno vozilo koje posjeduje Odsjek  civilne zaštite.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: