Usvojen Plan asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2021.godini

Plan asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2021 godini, sačinjen je na osnovu pristiglih zahtjeva od strane Mjesnih zajednica i Kriterija za izradu Plana asfaltiranja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija

R.brPutni pravacMjesna zajednica
1Put između Umela i Cpa do GribajeTojšići
2Sanacija puta (Pašin put poligon Majdani)Brda
3Put prema MahmutovićimaDubnica
4Ulica Elmedina i Vehida BećirbašićaJajići
5Ulica ZagajnicaJajići
6Ulica Fikreta HamzićaJajići
7Sanacija i proširenje od M4 do mezarja GutićiPetrovice
8Ulica podrinjska krak sjeverKalesija centar
9Sanacija puta za naselje SubašićiVukovije Gornje
10Put MotkaVukovije Gornje
11Put GojčićiZates
12Put od kuće Aščić Halila prema kući Aščić AlijeVukovije Gornje
13Put SinanovićaMiljanovci
14Dionica puta “Smajino BrdoDubnica
15Putni pravac “Čauševine”Rainci Donji
16“Dio ulice koja se naslanja na ulicu “23 maj” sa sjeverne strane”Kalesija Centar
17Dionica kroz naselje Suhopolje od kuće Musić ŠabanaPetrovice
18Put “Mehoćkuša – Stara Džamija”Miljanovci
19Put “Staništa”Miljanovci
20Put “Dolina”Miljanovci
21Put “Meraja – Alići”Seljublje
22Dionica puta “Lipa- Čadin – ulaz Halila SelimovićaSeljublje
23Dionica puta Most Čitaonica – ulaz Ibrahima Mujkanovića Habe”Seljublje
24Dionica puta od kuće Đedović Muhameda do platoa mezarje BrdaBrda
25Dionica puta koja spaja naselje Križevci i naselje BrdaBrda
26Dionica puta IbralićiRainci Gornji
27Dionica puta prema BarčićimaPetrovice
28Dionica puta Gajani – Gajansko GrobljeKalesija Gornja

Asfaltiranje i rekonstrukcija puteva vršit će se na osnovu liste prioriteta utvrđene ovim Planom prema raspoloživim sredstvima u Budžetu općine Kalesija za ove namjene. Mjesne zajednice i Građevinski odbori su obavezni da prije izrade tenderske dokumentacije za provođenje postupka javne nabavke, nadležnoj općinskoj službi predoče dokaz o prikupljenim potrebnim finansijskim sredstvima. Samo za putne pravce za koje su prikupljena finansijska sredstva za sufinansiranje od strane građana, će biti proveden postupak javne nabavke izvođača radova.

Mjesne zajednice na čijem se području izvode radovi, se obavezuju da preko građevinskih odbora izvrše pripremu putnih pravaca u pogledu izgradnje propisnih kanala za odvodnju površinskih voda, potrebnih propusta, kao i da sa vlasnicima objekata i parcela pored puta gdje se izvode radovi urede eventualno sporna pitanja koja se odnose na pristup tim objektima i parcelama.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: