Usvojen dnevni red 9.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su usvojili dnevni red današnje 9.redovne sjednice Općinskog vijeća.

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2022. godinu.                       
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2022. godinu.  
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje prijedloga kandidata za predsjednika i članova Nadzornih odbora Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i prijedlog za kandidate predstavnike državnog kapitala u nadzornom odboru KP „Komunalac“ d.d. Kalesija.
 4. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog načelnika za 2022. godinu.    
 5. Razmatranje i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za 2022. godinu.
 6. Razmatranje i donošenje Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2022. godini.
 7. Razmatranje i donošenje: Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik  jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2022. godini i Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik  jedinične cijene  održavanja fontane u centru Kalesije po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje (ZKP) na području grada Kalesije u 2022. godini.
 8. Razmatranje i usvajanje Programa rada  za 2022. godinu:
 • JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
 • JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
 • JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija. 
 1. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2022. godinu:
 • JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija,
 • JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija,
 • KP “Komunalac” d.d. Kalesija.
 1. Razmatranje i usvajanje Plana rada Općinske izborne komisije za period 01.01. – 31.12.2022. godinu.

Prilikom razmatranja dnevnog reda nije usvojen prijedlog Kluba vijećnika Naroda i pravde da se u dnevni red uvrsti Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknada Općinskim vijećnicima, zamjeniku predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija, članovima kolegija i članovima komisija i radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće.

Za uvrštavanje u dnevni red predložene Odluke glasalo je 5 vijećnika, uzdržanih je bilo 17, a protiv je bio jedan vijećnik.   

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.