Usvojen dnevni red 8.redovne sjednice vijeća

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su usvojili dnevni red 8.redovne sjednice. U odnosu na predloženi dnevni red usvojena je dopuna koju je predložio općinski načelnik: Razmatranje i donošenje Odluke o gubljenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi.  

Prijedlog Kluba Naroda i pravde da se na dnevnom rede današnje sjednice nađe Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade općinskim vijećnicima, zamjeniku predsjedavajućeg Općinskog vijeća, članovima kolegija i članovima komisija i radnih tijela koje imenuje Općnsko vijeće, nije dobio potrebnu većinu.  

Za prijedlog NIP-a je glasalo 7 vijećnika, dok je 17 vijećnika bilo suzdržano prilikom izjašnjavanja.

Prijedlog da se Odluka o vraćanju paušala na prethodni nivo su podržali: Armin Karić (SDP), Galib Softić (SDP), Nermin Živčić (SDP), Nedžad Bukvar (SDP), Hasad imamović (SBB) , Admir Karić (NiP) i Mujo Mujkić (NiP).

                         Dnevni Red:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o gubljenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi (K.O. Lipovice)
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o gubljenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi (K.O. Miljanovci)
 3. Razmatranje i donošenje Odluke izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju datuma i događaja značajnih za obilježavanje na području općine Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje predsjednika i članova i utvrđivanje prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” doo Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje predsjednika i članova i utvrđivanje prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” doo Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje predsjednika i članova i utvrđivanje prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora KP „Komunalac“ DD Kalesija.
 9. Razmatranje i usvajanje Nacrta Budžeta općine Kalesija za period od 01.01. do 31.12.2022. godinu.
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2021. – 30.09.2021. godine.
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju putne infrastrukture i izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija za 2021. godinu.
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnosti kvaliteta vode za piće, zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a i MES-a) i stanju protivpožarne zaštite.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: