Usvojen dnevni red 10.redovne sjednice Općinskog vijeća

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su usvojili dnevni red 10.redovne sjednice, sa ukupno 16 tačaka. U Dnevni red je uvršteno dodatnih šest tačaka. Naime, na prijedlog općinskog načelnika, kao ovlaštenog predlagača, u Dnevni red su uvrštene sljedeće tačke:  Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja licitacije: Ibralić Mehmedalija iz Lipovica i  Murić Huso iz Dubnice, razmamatronje i donošenje Odluke o gubljenju statusa puta K.O. Vukovije, razmatranje i donošenje Odluke o gubljenju statusa puta K.O. Kikači, razmatranje i donošenje Odluke o gubljenju statusa puta K.O. Tojšići, razmatranje i donošenje Odluke o gubljenju statusa puta K.O. Tojšići, razmataranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na donošenje “Pravilnika o kriterijima za izbor najpovoljnijeg ponuđača za zakup državnog poijoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija”.

Ni na ovoj sjednici nije podržan prijedlog Naroda i pravde da se u dnevni red uvrsti Odluka o smanjenju paušava općinskim vijećnicima. Za ovaj prijedlog dopune dnevnog reda glasalo je 6 vijećnika, 15 je bilo suzdrzanih, dok je jedan vijećnik bio protiv.  

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine 2021. godine na području općine Kalesija.
 2. Razmamatronje i donošenje Odluke o gubljenju statusa puta K.O. Vukovije
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o gubljenju statusa puta K.O. Tojšići
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o gubljenju statusa puta K.O. Tojšići
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o gubljenju statusa puta K.O. Kikači
 6. Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja licitacije: Ibralić Mehmedalija iz Lipovica i  Murić Huso iz Dubnice.
 7. Odluke o davanju prethodne saglasnosti na donošenje “Pravilnika o kriterijima za izbor najpovoljnijeg ponuđača za zakup državnog poijoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija”
 8. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa kriterijima i planom raspodjele sredstava za 2022. godinu.
 9. Razmatranje i donošenje Plana proljetne sjetve za 2022. godinu.
 10. Razmatranje i prihvatanje Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama dijela regulacionog plana “Južna Zona” Kalesija.
 11. Razmatranje i prihvatanje Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama dijela regulacionog plana “Sjeverna Zona” Kalesija.
 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća, Stručne službe i Radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.12.2021. godine.
 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za 2021. godinu.
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava  za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Sportskog saveza sa Izvještajem o realizaciji dodjeljenih javnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje sporta općine Kalesija za 2021. godinu.
 5. Razmatranje i prihvatanje Nacrta Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam Tuzla.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: