U četvrtak 30. januara sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija Nedžad Džafić, zakazao je 13. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija za četvrtak 30. januar, sa početkom u 10 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine.

2. Razmatranje i donošenje odluke o prihvatanju inicijative za izdvajanje naseljenog mjesta Zukići iz MZ Memići i osnivanju nove MZ Zukići.

3. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju člana općinske izborne komisije.

4. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju oglasa za imenovanje predsjednika i dva člana općinske izborne komisije.

5. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima općinske izborne komisije Kalesija.

6. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju pristupnog puta u pljoprivrednom kompleksu MZ Kalesija Gornja na dijelu podvožnjaka (pogon) – Kazin Tuk općina Kalesija.

7. Razmatranje i donošenje odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik komunalnih usluga distribucije vode za piće i odvodnje otpadnih voda na području općine Kalesija.

8. Razmatranje i donošenje programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – IIX 2014. godine.

9.  Razmatranje i usvajanje programa rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom finansiranja i sufinansiranja sporta u 2014. godini.

10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o rješavanju upravnih stvari u pravnom postupku općinskih službi za upravu općine Kalesija za 2013. godinu.

11. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu sportskog saveza općine Kalesija za 2013. godinu.

12. Razmatranje i prihvatanje informacije o utvrđenom stanju nekretnina u državnom vlasništvu koje se nalaze u posjedu Zemljoradničke zadruge „Voćar“ Kalesija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: