U četvrtak 28. januara 32. redovna sjednica OV Kalesija

Predsjedavajući OV Kalesija Esad Čanić za četvrtak 28. januara sazvao je 32. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija.

Na sjednici je planirano razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine, razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Tojšići, Kalesija.

Pored ovoga, planirano je i razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u Upravni odbor JZU Dom zdravlja Kalesija, razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni pravila JU “Gradska biblioteka” Kalesija.

Na 32. redovnoj sjednici općinskog vijeća Kalesija naći će se i razmatranje i donošenje Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2016. godine, razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom
finansiranja i sufinansiranja sporta u 2016. godini, kao i razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu općine Kalesija za 2015. godinu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: