U četvrtak 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Predsjedavajući Mensur Hukić zakazao je 11. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati u četvrtak, 31. marta, u BKC-u „Alija Izetbegović“ Kalesija, sa početkom u 10 sati.

Na dnevnom redu sjednice nalazi se 14 tačaka.

Pred vijećnicima će se naći Odluka o utvrđivanju naziva ulice u Mjesnoj zajednici Rainci Gornji, Odluka o usvajanju  izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana “Južna i Sjeverna Zona” Kalesija, Program uređenja građevinskog zemljišta  na području općine Kalesija za 2022. godinu, kao i Plan asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2022. godini.

Na dnevnom redu su i Izvještaji o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2021.-31.12.2021. godinu, troškovima tekuće budžetske rezerve Općine Kalesija za 01.01.-31.12.2021.godine, radu Općinskog načelnika za 2021. godinu, i o radu za 2021. godine: JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, JZU “Dom zdravlja” Kalesija, JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija.

Vijećnici će još razmatrati Informacije o radu Općinskog suda u Kalesiji u 2021. godini, Porezne ispostave Kalesija za 2021. godinu, Biroa za zapošljavanje Kalesija za 2021. godinu, stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na polugodištu školske 2021/2022. godine i o boravku raseljenih lica  i ostvarenom povratku na području općine Kalesija u 2021. godini.

Dnevni red

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju naziva ulice u Mjesnoj zajednici Rainci Gornji.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana “Južna Zona” Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana “Sjeverna Zona” Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Programa uređenja građevinskog zemljišta na području općine Kalesija za 2022. godinu.
 5. Razmatranje i usvajanje Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2022. godini.
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2021.-31.12.2021. godinu.
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve Općine Kalesija za 01.01.-31.12.2021.godine
 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2021. godinu.
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2021. godine:
  a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
  b) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
  c) JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda u Kalesiji u 2021. godini.
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Porezne ispostave Kalesija za 2021. godinu.
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija za 2021. godinu.
 13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na polugodištu školske 2021/2022. godine.
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o boravku raseljenih lica i ostvarenom povratku na području općine Kalesija u 2021. godini.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: