Tematska sjednica Općinskog vijeća: Saobraćajna sigurnost na području općine Kalesija (UŽIVO)

16:15 – Završena je tematska sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

16:14 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo predložene zaključke.

16:13

ZAKLJUČCI

Prema JP Ceste FBiH

 1. Ubrzati aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i početak radova za obilaznicu, tj. brzu cestu Vukovije Donje-Kalesija Gornja
 2. Nastavak izgradnje pješačkih staza na cjelokupnom području općine Kalesija uz magistralne putne pravce
 3. Izgradnja i postavljanje horizontalne i vertikalne svjetlosne signalizacije na magistralnom putu koji prolazi kroz Kalesiju
 4. U skladu sa „STUDIJOM CRNIH TAČAKA NA MAGISTRALNIM CESTAMA U FEDERACIJI BIH NA BAZI PODATAKA O SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA U PERIODU 2013.-2015. GODINA“ izvršiti označavanje crnih tačaka kao i rekonstrukciju dijela saobraćajnica koje su uzrok saobraćajnih nesreća.

Prema JU Direkciji regionalnih cesta TK

 1. Nastavak izgradnje pješačke staze pored regionalnog puta Međaš raskršće-Vukovije Gornje
 2. Izgradnja i postavljanje horizontalne i vertikalne svjetlosne signalizacije na regionalnim putevima na području Kalesije

Prema MUP-u TK

 1. Pojačati kontrolu od strane MUP-a TK na magistralnim i regionalnim putevima koji prolaze kroz našu općinu
 2. Postavljanje stacioniranih i pokretnih radara na kritičnim mjestima na području Kalesije

Prema Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

 1. Pojačati edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola sa akcentom na sigurnost i bezbjednost u saobraćaju

Da se formira Komisija za bezbjednost saobraćaja kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća Kalesija, u kojoj bi trebali biti zastupljeni sledeće struke:

 • inženjer saobraćaja
 • Predstavnici MUP-a TK (sektor saobraćaja)
 • Služba za komunalne poslove
 • Iz oblasti obrazovanja

16:12 – Nastavljena je sjednica.

16:11 – Nakon pauze očekuje se nastavak tematske sjednice Općinskog vijeća Kalesija. Zaključena je rasprava i očekuje se usvajanje zaključaka sa ove sjednice, koji će biti upućeni nadležnim institucijama

14:52 – PAUZA

14:52 – Predsjedavajući Općinskog vijeća Enes Idrizović je zaključio raspravu i odredio pauzu u trajanju od pola sata, u kojoj će se, najvjerovatnije, usaglasiti zaključci sa današnje sjednice

14:45 – Galib Softić (SDP) – poslije svake nesreće uvijek se krivi neko drugi. Najveći krivci smo mi vozači. Nesavjesnost za volanom i divljanje na cestama dovodi do saobraćajnih nesreća. Potrebno je edukovati vozače. Magistralni put M4 Tuzla- Zvornik je najopterećeniji u državi. Ovo je danas običan drum, jer nije doživio neke značajnije promjene.  Od 60-tih godina do danas put nije pretrpio značajne promjene. Nažalost, nemamo zaobilaznice, koja bi, možda, smanjila broj saobraćajnih nesreća. Pogrešna je i politika gradnje stambenih objekata uz magistralni put. Kolovoz je na nekim mjestima jako oštećen. Također, imamo i problem brisanja nekih pješačkih prelaza, na području općine Kalesija. Ne znam da li ima i jedan vozač koji je pistom vozio u skladu sa propisanom brzinom. Trebalo bi povećati kazne za nesavjesne vozače. Trake na pisti bi možda trebalo fizički odvojiti, postaviti kamere i radare. Vidimo drastično povećanje saobraćajnih nesreća. Pitao bih da li je ikada nekome vozačka dozvola trajno oduzeta?

14:40 – Mensur Hukić (predsjednik Kluba NLSDž) – Nadamo se da ćemo sa ove sjednice uputiti zaključke nadležnim institucijama, kako bi se poboljšala bezbjednost u saobraćaju na području općine Kalesija. Jedan izgubljen život je izuzetno visoka cijena. Analiza saobraćajnog fakulteta govori da je osnovni uzrok nesreća vozač. Zbog toga moramo poduzeti određene aktivnosti. Vidjeli smo da su detektovane “crne tačke”. Od nadležnih trebamo tražiti postavljanje prenosivih radara, sa desetak kutija, koje bi se postavile na kritična područja.

14:35 – Rašid Vildić (predsjendik Kluba BPS-a) – Poslije svega ovoga što sam vidio i čuo teško je bilo šta reći. Porodicama poginulih izražavam duboko saučešće. Stanje saobraćajne sigurnosti na području općine Kalesija je alarmantno. Povećan je broj učesnika u saobraćaju, a putevi se nalaze u lošem stanju. Neki od puteva su urađeni 70-tih godina i ne mogu zadovoljiti trenutne potrebe. Neophodno je izvršiti postavljanje saobraćajnih znakova, kamera u centru Kalesije, radara, obilježavanje i sanacije oštećenih kolovoza, policija mora imati pojačanu kontrolu učesnika. Apelujem na sve vozače da brinu o svojoj ali i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju

14:20 – U nastavku sjednice prisutnima se obraća Meldin Hadžić, diplomirani inženjer saobraćaja, koji je za ovu sjednicu pripremio prezentaciju na ovu temu.  Naglasio je da su najčešći uzroci saobraćajnih nerseća u Kalesiji: nepropisna brzina kretanja, preticanje, alkoholisano stanje vozača… Dodao je da je usvojena Strategija bezbjednosti saobraćaja u FBiH za period 2011.- 2020.godine, koja ima za cilj da se smanji broj poginulih na putevima u Federaciji BiH smanji za 50 %. Na nivou općine Kalesija trebalo bi formirati Komisiju za bezbjednost saobraćaja.

Meldin Hadžić

.

14:20 – Novačinović je na kraju obraćanja izrazio saučešće pordicama poginulih u saobraćajnim nesrećama i sugerisao građanima da poštivaju propise u oblasti bezbjednosti saobraćaja, jer je i u samoj Informaciji navedeno da su u najvećoj mjeri vozači odgovorni za prouzrokovane saobraćajne nesreće.

14:12 – U toku je obraćanje Zaima Novačinovića, zamjenika komandira PS Kalesija, koji prezentira Informaciju o stanju bezbjednosti saobraćaja na području Policijske stanice Kalesija za 2016. i 2017.godinu i mjesec januar 2018.godine.

Zaim Novačinović

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Stanje puteva, horizontalne i vertikalne signalizacije te druge opremljenosti puteva i njihov uticaj na odvijanje saobraćaja i dogadjanje saobraćajnih nezgoda: uočeni problemi, nedostaci i slabosti izraženi po pojedinim putnim dionicama, preduzete mjere i aktivnosti na njihovom prevazilaženju, te postignuti rezultati.

Policijska stanica Kalesija svakodnevno prati stanje bezbijednosti saobraćaja na putevima Općine Kalesija, na osnovu dnevnih, sedmičnih i mjesečnih analiza stanja bezbijednosti saobraćaja, vrši usmjeravanje službenika policije PS Kalesija, vrši kontrolu i regulisanje saobraćaja, kontrolu nad vozilima i vozačima u pogledu poštivanja Zakonskih propisa iz oblasti bezbijednost saobraćaja.

Područje PS Kalesija pokriveno je sa 88 km puteva, od čega 20 km magistralnog  puta, 10 km regionalnog puta i 58 km lokalnih puteva.

Kroz područje Općine Kalesija prolazi dionica magistralnog puta Tuzla-Zvornik, regionalni putevi Međaš-Živinice i Kalesija-Sapna, te željeznička pruga Tuzla-Živinice-Kalesija-Zvornik.

Dužina kategorizirane putne mreže iznosi 95 km, dok je gustina ove mreže na području općine 47,26 km/100 km2, što je znatno iznad gustine modernizirane mreže u BiH.

Imajući u vidu važnost putne komunikacije magistralnog puta M-4 Tuzla-Zvornik, koji usko povezuje BiH sa susjednim zemljama, a zatim i ostalih puteva na području naše općine, evidentan je pokazatelj da se našim staničnim područjem svakodnevno saobraća veliki broj m/v, tako da se može izvući zaključak da je pitanje bezbijednosti saobraćaja na staničnom području veoma složeno, obzirom na gust i raznolik saobraćaj, imajući u vidu da je stanje puteva u jako lošem stanju, što takodje predstavlja potencijalnu opasnost i direktno utiče na bezbijednost odvijanja saobraćaja u cjelini.

Faktori koji utiču na stanje bezbijednosti saobraćaja u cjelini su ljudski faktor-vozač, trenutno stanje puteva (udarne rupe, izraženi kolotrazi i deformiteti na kolovoznom zastoru,), oprema puta, horizontalna i vertikalna signalizacija, koja nije u potpunosti usklađena sa poslednjim izmjenama i dopunama Zakona o bezbijednosti saobraćaja na putevima u BiH (Februar 2017.godine), broj učesnika u saobraćaju, a zatim i starosna struktura registrovanih vozila i tehnička ispravnost istih.        

Kroz svakodnevno obavljanje redovnih poslova i zadataka kontrole, regulisanja i posmatranja saobraćaja, na osnovu izvršenih analiza sukture prekršaja iz oblasti saobraćaja, došlo se do spoznaje da je ipak glavni uzročnik dogadjanja saobraćajnih nezgoda ljudski faktor, odnosno vozač, nepoštivanjem saobraćajnih propisa u cjelosti, koji svojim nepropisnim radnjama u saobraćaju, upravljanjem pod uticajem alkohola, prije sticanja prava na upravljanje, i tehnički neispravnim vozilima, u mnogome doprinosi dogadjanju saobraćajnih nezgoda.

 Na osnovu pouzdanih podataka moze se konstatovati da ukupna duzina magistralnih cesta na podrucju opcine Kalesija iznosi 21,50 km i sva je pod asfaltnim kolovoznim zastorom.Medjutim mora se napomenuti  da objekti i tehnicko-eksplatacioni elementi magistralnih puteva nisu na zadovoljavajucem nivou i isti se ogledaju u sljedecem:

 • deformisanom i ostecenom kolovoznom zastoru sa udarnim rupama, vodom koja se zadrzava na kolovozu,
 • nepravilnim poprecnim nagibom kolovoza, (konkretno M-4 Sarači kod SUR Milano i Babajići, o čemu su tokom 2016.godine uposlenici Saobraćajnog Fakulteta Sarajevo, izradi studiju opasnih mjesta i Crnih tačaka na cestama u F BiH, gdje je između ostalog predviđeno označavanje navedenih lokacija kao „CRNE TAČKE“ na navdenim dionicama puta M-4, što do danas nije učinjeno iz nepoznatig razloga,
 • nepravilno uradjene ili nepregledne raskrsnice,
 • veliki broj neregistrovanih prikljucaka na putu sto u mnogome otezava odvijanje saobracaja iz razloga postojanja permanentnog presjecanja saobracajnih tokova, u tolikoj mjeri izrazenog da se slobodno moze reci da je magistralni put izgubio svoju funkciju i da se radi o ulici u naselju,
 • saobracajna signalizacija nedostaje ili je na nezadovoljavajucem nivou, ista nije usklađena sa poslednjim izmnenama i dopunama ZOBS-a BiH iz Februara 2017.godine.

Ukupna duzina regionalnih cesta na području općine Kalesija iznosi 10 km. Stanje na ragionalnim cestama je na daleko nizem nivou nego na  magistralnim cestama, i u tolikoj mjeri izražena posebno na regionalnom putu R-469 Međaš-Živinice, na dijelu puta tkzv.“PISTA“, na kojoj su izraženi deformiteti asfaltnog zastora (udarne rupe, zadržavanje vode na kolovozu), što u konačnici u velikoj mjeri utiče na sigurnost odvijanja saobraćaja pomenutim dijelom regionalnog puta.

Iako ne postoje pouzdani podaci  o ukupnoj duzini i povrsini prostora namijenjenih kretanju pjesaka- trotoara, biciklistickih staza i ukupnim povrsinama namijenjenih stacioniranom-mirujucem saobracaju, moze se konstatovati da u prethodnom periodu nisu poduzimane znacajnije mjere na ustrojavanju odgovarajucih evidencija odnosno katastra ove vrste saobracajne infrastrukture, kao ni mjere na poboljšanju stanja u ovoj oblasti.

Neadekvatno tretiranje navedenih faktora ima za uticaj da u Opcini Kalesija imamo izrazen problem sa nepropisnim parkiranjem vozila, problem kretanja pjesaka i biciklista saobracajnicama, a posebno njihovo kretanje na magistralnim putevima sa izuzetno velikom frekvencijom saobracaja, ne poštivanje saobraćajnih propisa od strane svih kategorija učesnika u saobraćaju.

Službenici policije PS Kalesija su svojim prisustvom na terenu a posebno u raskrsnicama, u blizini Osnovnih škola, vjerskih objekta, zatim u vrijeme ljetne turističke sazone i praznika, kada je pojačana frekvencija saobraćaja, preventivno djelovali kako se ovi problemi ne bi osjetili u tolikoj mjeri, a od strane PS Kalesija, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK-a, odnosno JU Direkciji regionalnih cesta TK-a, se redovno dostavljaju informacije o uočenim oštećenjima i nedostatku vertikalne i horizontalne signalizacije. Evidentna je činjenica da se u jeku ljetne turističke sezone, na području općine Kalesija, u poslednje tri godine, konstantno izvode građevinski radovi na mag.putu M-4 (sanacija mostova i propusta), kada dolazi do velikih zastoja i obustava u saobraćaja, što je takodje u konačnici rezultiralo pogoršanim stanjem sigurnosti saobraćaja na području naše Općine.

Poseban problem bezbijednosti saobraćaja predstavljaju lokalni putevi koji ne ispunjavaju ni minimum uslova za bezbijedno odvijanje saobraćaja (širina kolovoza nije 5 metara, nema dovoljnog broja proširenja za mimoilaženje vozila, nisu postavljeni saobraćajni znaci i dr.). Održavanje tih puteva je takodje slabo.

Saradnja sa drugim organima i institucijama na unapredjenju stanja bezbijednosti saobraćaja

                   Službenici policije PS Kalesija prilikom obavljanja poslova i zadataka u kontroli i regulisanju saobraćaja ostvaruju saradnju sa drumskim i tržišnim inspektorima Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK-a kao i sa Federalnim ministarstvom za promet i komunikacije, kao i Općinskim inspektorom za saobraćaj na sprečavanju nelegalnog prevoza putnika i roba.

Takođe, PS Kalesija svakodnevno pruža neophodnu pomoć svim subjektima lokalne zajednice i šire, počev od Mjesnih zajednica, Osnovnih škola a sve u cilju podizanja stepena bezbijednosti saobraćaja na najveću moguću razinu što se može prikazati kroz organizovanje i pomoć u radu saobraćajnih školskih patrola kao najbolji primjer organizacije školskih patrola u OŠ Rainci Gornji.

Policijska stnica Kalesija redovno obavještava Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija, Federalnu direkciju cesta o svim oštećenjima na opremi magistralnog puta M-4 Tuzla-Zvornik koja nastaju usljed dogadjanja saobraćajnih nezgoda, kao i o nedostacima i potrebi postojanja vertikalne i horizontalne signalizacije na odredjenim dionicama pomenutog puta, a u slučajevima s/n gdje je jedan od uzroka „PUT“ takođe se izvještava Direkcija cesta F BiH iz razloga prisustva njihovih službenika prilikom vršenja uviđaja.

Preventivne mjere i aktivnost policije u cilju unapredjenja stanja bezbijednosti saobraćaja

                         Na unapredjenju stanja bezbijednosti saobraćaja službenici policije PS Kalesija u skladu sa Zakonskim propisima i ovlaštenjima, u kontunuitetu preduzimaju preventivne mjere i radnje koje se ogledaju u izvođenju akcija pojačanih kontrola učesnika u saobraćaju s akcentom na kontrolu brzine kretanja motornih vozila, kontrola alkoholisanosti vozača, kontrola tehničke ispravnosti vozila, korištenje mobitela, korištenje sigurnosnog pojasa i dr., na taj način pokušavajući da kod vozača probude svijest navike sigurnog ponašanja u saobraćaju i podizanja saobraćajne kulture na viši nivo.

U tu svrhu službenici policije su za sve lakše oblike učinjenih prekršaja nastojali da djeluju preventivno i poučno ukazujući na posljedice koje bi mogle nastati činjenjem takvih i sličnih prekršaja i stim u vezi u 2017.godine službenici policije PS Kalesija su za učinjene prekršaje upozorili 2.920 vozača.

Takodje, pojačan je rad službenika policije u neposrednoj blizini predškolskih i školskih objekata a naročito u vrijeme dolaska–odlaska učenika na nastavu i sa nastave.

Represivne mjere i aktivnosti na unapredjenju stanja bezbijednosti  saobraćaja

 Tokom posmatranog perioda (2016, 2017 i 2018.godine), Policijska stanica Kalesija, Općinskom sudu Kalesija-prekršajnom odjeljenju, podnijela je 278 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izrekli 7818 prekršajna naloga, dok je podneseno 9 izvještaja Kantonalnom tužiteljstvu TK-a o izvršenju krivičnih djela iz oblasti bezbijednosti saobraćaja.

Prikaz aktivnosti službenika policije za posmatrani period:

 

Uporedni pokazatelji 2016     2017 2018

Januar

Podneseno zahtjeva 107 171 00
Broj izdatih prekršajnih naloga 4027 3629 162
Upravljanje m/v pod uticajem alkohola 142 115 08
Upravljanje  m/v prije sticanja prava 54 39 03
Nedozvoljene radnje u saobraćaju 214 46 03
Ostali prekršaji 3617 3468 148
Ukupno 4134 3839 162

 

Pored gore navedenih poslova i zadataka prilikom kontrole učesnika u saobraćaju urađeno je sledeće:

 

Uporedni pokazatelji      2016 2017 2018

Januar

Kontrolisano vozila i vozača 15000 16495 648
Izvršen pregled lica u vozilu 1912 9801 132
Izvršen pregled vozila 2010 2270 368
Kontrolisano lica u vozilu 2490 1165 79

 

Saobraćajne nezgode, učesnici, posljedice, uzroci:

U toku 2016. godine na području PS Kalesija dogodilo su se  112 s/n, od toga 64 s/n sa povrijedjenim licima, 48  s/n sa materijalnom štetom i 1 s/n sa smrtnim posledicama. U ovim nezgodama  90  lica zadobilo je tjelesne povrede dok je 01 lice  smrtno stradalo. Posljedice izazvane saobraćajnim nezgodama su 90 povrijedjenih lica, od čega je bilo 84 lica sa lakšim tjelesnim  povredama i 06 lica sa težim tjelesnim povredama, 1 smrtno stradalo lice.

U toku 2017.godine na području PS Kalesija dogodilo se 173 s/n, od toga 94 s/n sa povrijedjenim licima,  79 s/n sa materijalnom štetom te 03 s/n sa smrtnim posledicama. U ovim nezgodama 94  lica zadobila su tjelesne povrede dok su 4 lica smrtno stradalo. Posljedice izazvane saobraćajnim nezgodama su 94 povrijedjena lica, od čega 86 lica sa lakšim tjelesnim povredama, 06 lica sa teškim tjelesnim povredama, te 4 smrtno stradala lica.

 

Do 16. Januara 2018.godine, na području PS Kalesija dogodilo se 4 s/n, od toga 1 s/n sa povrijeđenim licima, 2 s/n sa manjom materijalnom štetnom i 1 s/n sa smrtnim posledicama. U ovim nezgodama 3 lica zadobila su tjelesne povrede, dok su 3 lica smrtno stradala. Posledice izazvane saobraćajnim nezgodama su 3 povrijeđena lica, od čega je bilo 2 lica sa teškim tjelesnim povredama, 1 lice sa lakšim tjelesnim povredama a dok su 3 lica smrtno stradala.

 

Uporedni pokazatelji 2016 2017 2018

Januar

Broj saobraćajnih nezgoda 112 173 04
S/N sa nastradalim licima 64 94 02
S/N sa materijalnom štetom 48 79 02
S/N sa smrtno stradalim licima 01 03 01
S/N sa teže povrijedjenim licima 06 06 01
S/N sa lakše povrijedjenim licima 59 86 01
POSLJEDICE S/N
Broj smrtno stradalih lica 01 04 03
Broj teško povrijeđenih lica 06 12 02
Broj lakše povrijeđenih lica 84 142 01
Popunjeno i razmjenjeno Evropskih izvještaja  o s/n 186 165 6

 

Što se tiče uzroka dogadjanja saobraćajnih nezgoda (sa materijalnom štetom i nastradalim licima), kao najčešći uzrok se pojavljuje vršenje nepropisnih radnji u saobraćaju, neprilagodjena brzina kretanja uslovima i stanju na kolovozu,  nepoštivanje prvenstva prolaza ili nedržanje odstojanja vozila, vožnja pod uticajem alkohola, što je rezultiralo lišenjem slobode i zadaržavanjem do istrježnjena 20 lica u 2017.godini, a koja su u javnom saobraćaju zatečeni da upravljaju motornim vozilima pod uticajem alkohola kod kojih je stepen alkoholisanosti iznosi preko 1,5 promila.

 

Realizacija akcija pojačane kontrole u saobraćaju lokalnog, kantonalnog i federalnog značaja

U okviru redovnih policijskih poslova i zadataka, na cijelom području TK-a su zavedene su svakodnevne akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, pa tako i na području PS Kalesija s ciljem otkrivanja i sankcionisanja lica koja u saobraćaju upravljaju vozilima pod uticajem alkohola, brzinom većom od dozvoljene, tehnički neispravnim vozilima te otkrivanja i sankcionisanja lica koja ne poštuju pravila saobraćaja.

Za navedene akcije su odredjeni  vremenski intervali s ciljem da se omogući sloboda kretanja širom TK-a koja je zagarantovana Ustavom BiH i Ustavom F BiH, a za kontrolne tačke su izabrana ona mjesta koja su se kroz stalne analize pokazala kao najkritičnija, što znači ona mjesta gdje se dogadja najveći broj saobraćajnih nezgoda.

Rezultati postignuti u navedenim akcijama su pokazali da su navedene akcije opravdane, te se ističe pozitivan efekat pojačane kontrole saobraćaja.

Problematika nelegalne izgradnje objekata u neposrednoj blizini saobraćajnica i izgradnji pristupnih puteva

Što se tiče problematike nelegalne izgradnje objekata u neposrednoj blizini saobraćajnica, kao i izgradnje pristupnih puteva, na području koje pokriva PS Kalesija do sada su u više navrata upućivani dopise Federalnoj direkciji za ceste kao i kantonalnom ministarstvu za promet i komunikacije te nadležnoj općinskoj službi na dionici mag.puta M-4.i drugih puteva na području PS Kalesija.

Na sveobuhvatnom povećanju cjelokupne bezbijednosti saobraćaja, službenici policije PS Kalesija će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima povećanja steopena bezbijednosti po svim segmentima a posebno u oblasti saobraćaja na staničnom području, svojom prisutnošću na terenu djelovati preventivno s ciljem da se smanji broj prekršaja, kao i sugeriranje učesnicima u saobraćaju da se pridržavaju odredbi Zakona i propisa iz oblasti saobraćaja, kako bi se bezbijednost saobraćaja podigla na viši nivo a broj neželjenih posledica sveo na minimum.

Što se tiče preduzetih mjera i aktivnosti od strane ove Policijske stanice s ciljem podizanja bezbijednosti u saobraćaju na viši nivo¸ primjenom godišnjeg plana i programa rada MUP-a TK-a i PS Kalesija, može se konstatovati da su svi planirani ciljevi (kako opšti tako i posebni) u cijelosti realizovani a što se posebno odnosi na sljedeće:

Konstantna prisutnost službenika policije saobraćajnog sektora na putnoj mreži s ciljem češće kontrole i posmatranja saobraćaja na putevima koje pokriva ova stanica u vremenu i mjestu koje su se kroz stalno analiziranje i procjenu bezbijednosti saobraćaja u dosadašnjem periodu, pokazala kao najkritičnija (dionica magistralno puta u mjestu Dubnica, G.Rainci, Prnjavor, Miljanovci, Babajići i Tojšići kao i regionalni  put u mjestu G.Vukovije pista, D.Vukovije i G.Petrovice).

Takodje, akcenat u radu dat je i na kontroli tehničke ispravnosti vozila, kontroli alkoholisanosti vozača, psihozdravstvenom stanju vozača kao i na pojačanoj kontroli biciklista i pješaka obzirom da su se ovakve pojave u ovom periodu pokazale takodje kao jedan od uzročnika u dogadjanju saobraćajnih nezgoda.

Organizovano je izvodjenje predavanja od strane stručnih službenika policije ove PS sa službenicima policije koji rade u saobraćajnom sektoru kao i kroz jedan od segmenata ”Rad policije u zajednici” što je u velikoj mjeri odobrilo i podržalo javno mnijenje i dalo rezultate u smislu povećanja saobraćajne kulture pješaka, biciklista, vozača itd.

Pojačan je rad policije u neposrednoj blizini predškolskih i školskih objekata a naročito u vrijeme dolaska-odlaska učenika na nastavu i sa nastave., organizovan je rad saobraćajnih školskih patrola-pomoć u opremanju istih u nekoliko škola na području Općine Kalesija a o čemu su pisali i izvještavali pisani mediji u sredstvima informisanja.

Pojačana je kontrola vozača poljoprivrednih mašina obzirom da istim često upravljaju lica koja nisu stekla pravo na upravljanje pa čak i djeca mlađa od 14 godina, a samim tim vozila su često neispravna i neregistrovana što u velikoj mjeri otežava normalno odvijanje saobraćaja, a iz statističkih pokazatelja je vidljivo da su naše analize bile tačne jer je uočen veliki broj vozača koji upravljaju vozilima prije sticanja prava na upravljanje kao i neregistrovanih vozila.

Tokom realizacije planiranih zadataka ostvarena je tijesna saradnja sa susjednim policijskim upravama i stanicama (PU Živinice, PU Tuzla, PS Sapna, PS Teočak, PS Osmaci, SJB Zvornik itd.) te predstavnicima LOT timova, inspektorima za drumski saobraćaj, šumskim inspektorima, Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove i dr. Ustanovama

 

———————————————————————————————————————————————–

 

14:09 –  Na početku sjednice vijećnicima se obratio općinski načelnik Sead Džafić, koji je, između ostalog, kazao: “porodicama koje su izgubile najmilije uputio bih saučešće, a svim vozačima u saobraćaju bih skrenuo pažnju da budu oprezni i da imaju na umu tragične događaje koji su se dogodili u Kalesiji”

14:08 – Počela je tematska sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Općinsko vijeće Kalesija danas će održati tematsku sjednicu na temu: “Saobraćajna sigurnost na području općine Kalesija”.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i Informaciju o stanju bezbjednosti saobraćaja na području Policijske stanice Kalesija za 2016. i 2017.godinu i mjesec januar 2018.godine.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.