SDA Kalesija: Uspori, predsjedavajući, uspori!

Vijećnici Stranke demokratske akcije Kalesija su napustili 11. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija zbog neprimjerenog pokušaja predsjedavajućeg Općinskog vijeća da po nalogu načelnika na nezapamćen način sakrije od građana šta stvarno radi aktuelna vlast u Kalesiji, posebno pokušavajući prikriti radnje koje imaju elemente krivičnog djela.

U ranijem periodu smo obavještavali javnost o nelegalnom izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija, tako što je na najgrublji način prekršen Poslovnik o radu Općinskog vijeća, što je potvrdilo i Federalno ministarstvo pravde Sarajevo.

Od samog preuzimanja dužnosti predsjedavanja Općinskim vijećem, predsjedavajući permanentno i na svakoj sjednici nastavlja sa praksom grubog kršenja Poslovnika o radu, uskraćujući vijećnicima iz opozicije njihova prava koja su utvrđena Poslovnikom o radu OV. Tako je postala praksa presjedavajućeg da zabranjuje korištenje vijećničkih prava kao što su, pravo na diskusiju, pravo na dostupnost informacija vijećnicima, postala je praksa da se na pitanja i inicijative općinskih vijećnika u pravilu ne odgovara, uskraćeno je pravo na pauze radi dogovaranja o pojedinim tačkama dnevnog red, omalovažavaju se diskusije općinskih vijećnika itd.

Koliko je bahatost predsjedavajućeg OV i onih vijećnika koji čine većinu u Vijeću uzela maha pokazuje i činjenica da to uopće ne kriju, što se može vidjeti i iz Izvoda iz Zapisnika sa sjednica OV kojima je predsjedavao nelegalno izabrani predsjedavajući OV Kalesija.

Na kraju, vrhunac svega je zabrana prenošenja sjednica općinskog vijeća, što je kap koja je prelila čašu.

Podsjećamo javnost da je Općinsko vijeće Kalesija na svojoj prvo redovnoj sjednici donijelo zaključak da se sjednice Općinskog vijeća Kalesija prenose uživo putem lokalnih medija. Isti zaključak se primjenjivao cijelo vrijeme rada Općinskog vijeća Kalesija u ovom sazivu bez posebnih formalnosti, ali je danas medijima zabranjeno prenošenje sjednica općinskog vijeća Kalesija.

Postavlja se pitanje koji su stvarni razlozi za zabranu javnog i direktnog prenošenja sjednica OV. Razlog kojim pravdaju prekid javnog prijenosa, uštede u Budžetu i usmjeravanje sredstava za boračku populaciju, predstavlja samo još jednu u nizu obmana, jer je činjenica da su se lokalni mediji stavili na raspolaganje da direkni prijenos realiziraju bez ikakve naknade, kao i da sredstva u Budžetu za 2018. nisu umanjena na ime oglašavanja u medijima.

Stvarni razlozi mogli bi se ogledati u prikrivanju donošenja određenih Odluka koje idu u korist pojedinaca koji obavljaju najveće funkcije u našoj Općini, kao i u korist određenih vijećnika ili njihovih najbližih srodnika, što se sve pokušava sakriti od građana.

Imali smo predizborna obećanja koja su podrazumjevala otvaranje 2000 novih radnih mjesta, a od zapošljavanja imamo samo ona koja se odnose na vijećnike i njihove supruge. Izmjene Regulacionih planova, promjene namjene zemljišta i ostale prateće odluke koje pogoduju općinskom načelniku ili njegovom savjetniku.

Zbog toga se sve u sjevernokorejskom stilu pokušava sakriti od građana. Predsjedavajućem OV i njegovim šefovima poručujemo da istinu neće moći sakriti i da diktature mogu provoditi u svojim privatnim preduzećima, ali ne i nad nama.

 

PRESS služba OO SDA Kalesija

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: