Saopćenje za javnost Kluba vijećnika SDP BiH Kalesija

Saopćenjem za javnost oglasio se Klub vijećnika SDP BiH Kalesija kojeg prenosimo u cjelosti.

Klub vijećnika SDP BiH Kalesija ima obavezu prema vama da iznese razloge zbog čega smo napustili nastavak 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

Ranije smo vas  putem medija informisali da na početku 25. redovne sjednice općinskog vijeća nije prihvaćen naš prijedlog Odluke za izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija, prije procedure glasanja za predsjedavajućeg, nije prihvaćen naš prijedlog Odluke da predsjedavajući općinskog vijeća svoju dužnost obavlja volonterski čime bi se uštedilo na godišnjem nivou preko 50 000 KM „narodskih“ para koje se prikupljaju od građana općine Kalesija putem PDV-a i raznih taksi koje se moraju platiti, takođe nije prihvaćena naša Odluka o visini naknade predsjedavajućem općinskog vijeća, nije prihvaćen naš prijedlog o ukidanju komunalne naknade koju plaćaju građani, kao i prijedlog o smanjenju administrativnih i komunalnih taksi. Svi ovi naši prijedlozi su bili za dobrobit građana Kalesije.

Uštede od preko 50 000KM trebalo je po našem mišljenju usmjeriti u stvaranje nove vrijednosti ili stipendiranje učenika i studenata, podsticaj u poljoprivredi ili otvaranje novih radnih mjesta.

Odluke o smanjenju nameta koje općina naplaćuje od ionako simromašnih građana putem komunalne naknade, administrativnih taksi (rodni lis, smrtni list, vjenčani list, kućna lista, posjedovni list, skica neke parcele iz katastra i dr.) i komunalnih taksi, sasvim sigurno bi građanima Kalesije bar ublažile svakodnevnu glavobolju. Sve ove naše prijedloge vijećnici koji čine većinu u općinskom vijeću su odbili.

Kroz gruba kršenja poslovnika ti isti „pljačkaroši“ građana Kalesije, htjeli su i hoće vijećnicima SDP-a i drugim kolegama iz opozicije da zabrane da uopće o ovome diskutujemo i da ostvarijemo svoja prava prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća Kalesija.

I ovim putem želimo tim i takvim poručiti da u tome neće uspjeti i da želimo časno i pošteno obnašati ulogu vijećnika za koju smo dobili povjerenje građana Kalesije i mi moramo i možemo štititi njihove interese.

Danas je objavljeno da je „jedač“ dječijih stipendija Esad Čanić za jedan lokalni medij rekao da SDP vodi predizbornu kampanju.

Želimo ga pitati o kakvim izborima on govori, a još nije ni zagrijao fotelju za koju će građane Općine Kalesija koštati mjesečno preko 5 000KM.

Poštovani građani.

Pitajte i vi gospodina Čanića:

  • da li je borba za poštivanje pravnih i zakonskih akata predizborna kampanja
  • da li je borba za ravnopravnost svih građana, a samim tim i svih vijećnika u općinskom vijeću, predizborna kampanja,
  • da li je borba za volonterski rad općinskih službenika, koji neće imati šta raditi i ušteda u konkretnom slučaju od 50 000KM godišnje, predizborna kampanja,
  • da li je ukidanje nameta koje građani plaćaju, predizborna kampanja,
  • da li je borba za zapošljavanje ljudi u Kalesiji, predizborna kampanje,
  • da li je borba za razvoj poljoprivrede, predizborna kampanja,
  • da li je borba protiv nepotizma i nepoštenja, predizborna kampanja,
  • da li je pošten i odgovoran rad vijećnika, predizborna kampanja.

Sasvim smo sigurni da nećete dobiti odgovor jer oni nemaju odgovornosti i njihovi interesi su važniji od interesa građana Kalesije.

Mi vam obećavamo da ćemo i dalje raditi za građane, za našu i vašu Kalesiju, za budućnost naše i vaše djece, navodi se u saopćenju Kluba vijećnika SDP BiH Kalesija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: