Pušten u promet novoizgrađeni put koji spaja dvije općine u dva bh. entiteta Kalesiju i Osmake

Na području Općine Kalesija dans je zvanično pušten u upotrebu novoizgrađeni put „Odvajanje za Sapnu M4 – Drvenički Lug“, koji je regionalnog značaja i spaja dvije općine u dva bh. entiteta.

U značajnoj mjeri doprinijet će ostvarenju povratka u općini Osmaci kao i budućoj komunikaciji stanovništva općina Kalesija i Osmaci, a posebno razvoju privrede i poljoprivrede jer jednim dijelom prolazi kroz industrijsku zonu Kalesija Gornja, a ostalom dužinom kroz poljoprivredno zemljište te značajno skraćuje udaljenost između dva administrativna centra.

Sredstva za izgradnju ovog veoma značajnog infrastrukturnog projekta osiguralo je u najvećoj mjeri Federalno ministarstvo rasljenih osoba i izbjeglica, potom Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – PCU projekat, Ministarstva za ljudska aprava i izbjeglice, općine Kalesija i Osmaci te vlade Turske i Norveške. Kompletan projekat je završen u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica.

Puštanju u promet ovog infrastrukturnog projekta prisustvovao je federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica dr.sci. Edin Ramić koji je kazao da je Ministarstvo u ovom mandatu poseban naglasak stavilo na jačanje saobraćajne povezanosti povratničkih zajednica.

“Putevi uspostavljaju komunikaciju i spajaju ljude, omogućavaju razmijenu roba i usluga. Simbol su povezanosti te boljih uslova života i rada. Putna komunikacija preduslov je kvalitetnijih uslova života, dostupnosti obrazovnim i zdravstvenim ustanovama ali i ekonomskog razvoja. Stoga ova putna dionica ima dodatni značaj, ne samo da učini pristup lakšim, bržim i boljim, nego i da poveže dvije povratničkezajednice u dva bh. entiteta“, kazao je ministar Ramić.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za ovaj projekat na području Općine Kalesija osiguralo je sredstva u iznosu od 320.000,00 KM. Utrošena su za izgradnju mosta preko rijeke Spreče, potom izgradnju dionice od Podvožnjaka ispod željezničke pruge do mosta preko rijeke Bukovice te dionicu od Lovačke kuće kod mosta preko rijeke Bukovica do mosta preko rijeke Spreče.                                                  

“Saradnja svih nivoa vlasti je primjer pozitivne prakse u radu za opću korist lokalne zajednice, sa fokusom na povratnička naselja. Ovo jesu i primjeri ulaganja u projekte od općeg interesa te su preduslov razvoja lokalnih zajednica ali i održivosti povratka”, poručio je ministar Ramić.

Načelnik Sead Džafić je kazao da je općina Kalesija za izgradnju ove putne komunikacije izdvojila oko 300 hiljada KM, a da se, pored povezanosti dvije općine, otvaranjem ove putne komunikacije stvaraju preduslovi za brži razvoj privrede na području općine Kalesija.

“Ovo je put od velikog značaja za povratnike na područje opštine Osmaci. Pored toga, put je jako važan za naše poljoprivrednike, ali i za općinu Kalesija, koja na ovoj lokaciji planira kandidovati industrijsku zonu. Općina Kalesija je od početka ovog projekta imala dobru saradnju sa Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, na čelu sa ministrom Ramićem, federalnim ministarstvom poljoprivrede i susjednom općinom Osmaci. Pored sredstava iz budžeta mi smo za ovaj put obezbijedili zemljište, građevinsku i urbanističku dozvolu”, kazao je načelnik Džafić. Dodao je da je općina Kalesija obezbijedila projektnu dokumentaciju i da je prema Direkciji cestra FBiH kandidovala projekat izgradnje kružnog toka na raskrsnici za Osmake i Sapnu u Kalesiji Gornjoj.

Podršku izgradnji ove putne komunikacije pružila je i opštine Osmaci. Načelnik Ljubo Petrović je istakao da je put od Kalesije Gornje do Drvenica, na području opštine Osmaci, jako važan za održivi povratak i zahvalio se mještanima Osmaka koji su ustupili dijelove placeva kako bi se izgradio put na predviđenoj dionici.

FOTO:

Inače, put je dužine 2,6 kilometara sa dva savremena armirano-betonska mosta i širine 5,5 metara asfaltnog zastora, sa planiranim kružnim tokom za priklljučak na magistralni put M4 Tuzla-Zvornik.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: